Kotimaa Maahanmuutto

Alaikäisten vastaanottokeskuksia muutetaan oleskeluluvan saaneiden lasten perheryhmäkodeiksi

Suomeen ilman huoltajaa tulleille alaikäisille turvapaikanhakijoille perustettuja vastaanottokeskuksia muutetaan perheryhmäkodeiksi tai tuetun asumisen yksiköiksi.


Maahanmuuttoviraston ja työ- ja elinkeinoministeriön alaisten ELY-keskusten aloitteesta syntyneestä uudesta käytännöstä on jo sovittu useiden kuntien ja palveluntuottajien kanssa. Alaikäisten vastaanottokeskuksia joudutaan vähentämään, joten ilman nyt sovittua käytäntöä toiminta loppuisi kymmenissä alaikäiskeskuksissa.

Uusissa yksiköissä voi asua väliaikaisesti sekä oleskelulupapäätöstä odottavia alaikäisiä että oleskeluluvan jo saaneita lapsia ja nuoria.

Uusi käytäntö auttaa kotoutumisessa ja säästää yhteiskunnan varoja

Vastaanottokeskusten lakkautukset ovat aiemmin johtaneet siihen, että oleskelulupapäätöstä vielä odottavat alaikäiset on siirretty jäljelle jääviin keskuksiin vapaille paikoille. Myös oleskeluluvan jo saaneet alaikäiset ovat tähän asti joutuneet muuttamaan pois vastaanottokeskuksista, usein jopa toiselle paikkakunnalle.

Suomeen ilman huoltajaa tulleista alaikäisistä suurin osa saa oleskeluluvan. Uusi käytäntö tukee lasten ja nuorten kotoutumista, kun he voivat jatkaa asumistaan jo tutuksi tulleessa paikassa samalla paikkakunnalla kuin tähänkin asti. Näin myös koulunkäynti, harrastukset ja sosiaalinen verkosto säilyvät heillä ennallaan.

Uusi käytäntö säästää myös valtion varoja, kun asumisyksiköt saadaan pidettyä mahdollisimman täysinä. Muutosjärjestelyjen vuoksi myös uusien perheryhmäkotien perustamiskustannuksissa säästetään. Lakkautettavien vastaanottokeskusten työntekijät saavat samalla mahdollisuuden säilyttää työpaikkansa.

Aiemmin Maahanmuuttoviraston kanssa solmitut ylläpitosopimukset siirtyvät nyt joko suoraan tai vähitellen kuntien ja operaattoreiden välisiksi. Siirtymäaikana kuluista sovitaan Maahanmuuttoviraston, ELY-keskuksen ja kunnan välillä.

Maahanmuuttovirasto

Tilaa
Ilmoita
guest
0 Kommenttia
Palautteet
Näytä kaikki kommentit