Kotimaa

Caruna investoi luotettavampaan sähköverkkoon 20 miljoonalla eurolla Pudasjärvellä ja Kuusamossa

Kuva Pixabay.

Caruna maakaapeloi noin 485 kilometriä keskijännitteistä sähköverkkoa Pudasjärvellä ja Kuusamossa. Hankkeet parantavat huomattavasti alueiden sähkönjakelun toimitusvarmuutta, työllistävät noin 200 henkilöä ja ovat arvoltaan noin 20 miljoonaa euroa.

Caruna jatkaa verkonparannushankkeitaan Pudasjärvellä ja Kuusamossa ja siirtää sähköverkkoa maan alle suojaan sään vaihteluiden aiheuttamilta sähkökatkoilta. Hankkeet parantavat noin 2 400 asiakkaan sähkönjakelun luotettavuutta kunnissa.

Pudasjärvellä maakaapelointitöitä tehdään muun muassa Kurenaluksessa, Hirvaskoskella, Jonkussa, Ervastissa, Pintamolla sekä Iinattijärvellä yhteensä noin 228 kilometrin verran. Lisäksi rakennetaan 171 ympäristöystävällistä puistomuuntamoa. Kaivutyöt on aloitettu kesäkuussa 2017, ja ne kestävät arvion mukaan maaliskuuhun 2018. Vanhan verkon purkutyöt ja maanrakennuksen viimeistelytyöt ajoittuvat kevääseen ja alkukesään 2018.

Työt Kuusamossa on aloitettu elokuussa 2017, ja niiden on arvioitu kestävän syyskuuhun 2018. Purkutyöt ovat tämänhetkisen arvion mukaan tarkoitus saada tehtyä vuoden 2018 loppuun mennessä. Kaapelointityöt kohdistuvat laajalle alueelle keskustataajamasta etelään. Kaapelointeja tehdään muun muassa Kemilässä, Poussussa, Soiviossa, Murtovaaralla sekä näiden välisillä alueilla. Näiden lisäksi töitä tehdään pohjois-Kuusamossa Ala-Kitkan eteläpuolella Viipusjärven ja Airisniemen välillä. Yhteensä maan alle viedään noin 257 kilometriä kaapelia ja rakennetaan 178 puistomuuntamoa.

”Maakaapeloinnin lisäksi lisäämme sähköverkkoon automaatiota, jotta vianpaikannus nopeutuu ja sähköt saadaan palautettua nopeammin vikatilanteessa. Näillä kaikilla toimenpiteillä parannamme huomattavasti asiakkaidemme sähkönjakelun toimitusvarmuutta”, kertoo hankepäällikkö Joonas Hämäläinen

Carunan Pudasjärven työkohteiden urakoitsijakumppani on Efficient Network Partner Oy. Kuusamon kohteissa urakoitsijakumppani on Voimatel Oy. Teiden varsilla kulkee urakoitsijan kaivinkoneita ja muuta ajoneuvokalustoa upottamassa kaapelia ojaan, mikä voi paikoin aiheuttaa tilapäisiä liikennejärjestelyjä työmaiden lähistöllä.

Kaapelointi osa vuosikymmenen kestävää verkonparannushanketta

Pudasjärven ja Kuusamon maakaapelointiprojektit ovat osa Carunan laajamittaisia investointeja sähköverkkoon Etelä-, Lounais- ja Länsi-Suomen, Pohjois-Pohjanmaan, Pohjois-Suomen sekä Satakunnan verkkoalueilla. Verkonparannushankkeen tavoitteena on, että Carunan 82 000 kilometrin mittainen verkko on saneerattu vuoteen 2028 mennessä vastaamaan Carunan asiakkaiden ja yhteiskunnan odotuksia.

Maakaapeloinnin lisäksi Caruna parantaa sähköverkon luotettavuutta myös muilla teknisillä ratkaisuilla sekä hoitamalla sähkölinjojen lähellä olevia metsäalueita.

Ajantasaiset tiedot valmistuneista sekä käynnissä ja suunnitteilla olevista verkonparannusprojekteista löytyvät projektikartasta Carunan verkkosivuilta.

Tilaa
Ilmoita
guest

0 Kommenttia
Palautteet
Näytä kaikki kommentit