Eurooppa Maahanmuutto

Demarien ajatuspaja Ruotsissa ehdottaa tiukennuksia pakolaispolitiikkaan

Kuva Shutterstock.

Sotaa pakoon lähtevien tulee saada apua ensisijaisesti naapurimaissa tai lähialueella; ei Ruotsissa eikä EU:n alueella. Tätä ehdottaa raportissaan sosialidemokraattisen puolueen ajatuspaja Tiden.

Samankaltaisen aloitteen (Humanitaarisen auttamisen reformi, 2019) teki perussuomalaisten ajatuspaja Suomen Perusta viime vuoden maaliskuussa. Esitys olisi win-win -ratkaisu kaikille osapuolille; turvapaikkapolitiikan kustannukset pienenisivät radikaalisti. Myös pakolaisten mahdollisuus palata kotiseuduilleen olisi ratkaisevasti otollisempi. Pakolaisleireistä voisi lopulta muodostua tavallisia kaupunkeja.

Tidenin raportissa esitetään uutta pakolaispolitiikkaa niin Ruotsille kuin koko unionillekin. Aftonbladetin mukaan ajatuspajan johtaja Daniel Färm kertoo uskovansa, että ehdotus on linjassa erittäin monen kunnallisneuvoksen ja kunnanvaltuutetun ajatusten kanssa. Kunnallispolitiikassa ja ammattiliitoissa aktiiviset sosialidemokraatit kannattavat maahanmuuttopolitiikan linjan muutosta.

Ehdotuksessa tähdennetään sotaa pakenevien avunsaantia lähialueillaan. Suuri osa viime vuonna Ruotsiin saapuneista on lähtöisin Syyriasta ja Irakista. Ruotsiin tai muihin EU-maihin saapuvat tulisi lähettää takaisin lähialueille, jonne he aluksi pakenivat. Tämän tulee koskea myös Balkanin kriisistä lähteneitä.

Ruotsiin tulevien määrää on saatava radikaalisti pienennettävä. Ruotsi otti 2010-luvun aikana vastaan 500 000 turvapaikanhakijaa. Heidän integroitumisensa maahan on heikko, segregaatio eli yhteisöjen eriytyminen on voimakkaasti lisääntynyt.

Tähän asti ainoastaan ruotsidemokraatit ovat vaatineet pakolaisten turvapaikaksi kotimaansa lähialueita. Tidenin johtaja Färm kuitenkin moitiskelee kilpailevaa puoluetta, ettei se ole tehnyt esityksiä tuen lisäämisestä maille, joiden tulisi sijoittaa pakolaisia.

Ajatuspajan mielestä Ruotsin ja muun unionin tulisi satsata huomattavasti enemmän YK:n pakolaisjärjestö UNHCR:n ja muiden toiminnan tukemiseen, jotta kriisialueilta lähtevien elinoloja lähialueiden pakolaisleireillä voitaisiin kohentaa.

Ehdotuksen mukaan EU-maa ottaisi jokaista takaisin lähetettyä tulijaa kohti kiintiöpakolaisen sijoitettavaksi. Tämä helpottaisi lähialueiden tilannetta ja säästäisi sotapakolaisilta vaaralliselta matkalta Eurooppaan.

Tiden ehdottaa, että ns. sopimuspakolaisille (kansainvälisten sopimusten mukaan pakolaisasemaan oikeutetuille) tulisi myöntää tilapäinen oleskelulupa, mikäli suojan tarve olisi enintään kaksi vuotta. Jos tarve jatkuu, voitaisiin myöntää pysyvä lupa. Tuolloin perheenyhdistämiselle ei huoltajavaatimus olisi vaatimuksena. Sopimuspakolaiset ovat usein joutuneet kotimaassa poliittisen vainon kohteeksi.

Raportissa ehdotetaan maahantulolle vuosittaista enimmäismäärää, jonka maahanmuuttoneuvosto tarkemmin määrittelisi; perustana Ruotsin voimavarat pakolaisten integrointiin. Täysin ehdotonta ylärajaa ei asetettaisi.

Raportin kirjoittajina ovat Färmin lisäksi Marti Rynoson (Tiden), Norrköpingin kunnallisneuvos Lars Stjernkvist sekä entinen puolueideologi, jo Olof Palmen ja Ingvar Carlssonin aikana puolueen palveluksessa ollut Anne-Marie Lindgren.

  • 177
    Shares

Liity kannattajajäseneksi