Kolumnit

Eliitin pyhä sota populismia vastaan

Kuva: Pxhere

Tyhmimmältäkään tiedotusvälineiden seuraajalta ei ole voinut jäädä huomaamatta, kuinka runsain mitoin median toimijat uhraavat palstatilaa populististen liikkeiden totaaliseen paheksuntaan erityisesti eurooppalaisvaltioiden parlamenttivaalien yhteydessä. Ihmisiä pelotellaan sekä varoitellaan enemmän tai vähemmän suoraan siitä, millainen moraalinen rappio ja turmio ottaa koko yhteiskunnasta niskalenkin, mikäli populisteja menee äänestämään.

Punainen lanka kaikessa on se, että populistit ovat vastuuttomia kansan nuoleskelijoita. Vastaavasti mikä tahansa muu samojen äänestäjien huomiosta kilpaileva poliitikko on oletusarvoisesti populistin vastakohta – vastuuntuntoinen ja luotettava. Kauhisteltavaa ja paheksuttavaa riittää, sillä populistit nousevat valtaan täysin odotuksenmukaisesti vuoron perään aina siellä, missä Euroopan siirtolaiskriisi koettelee paikallista sietokykyä kovimmin.

Erityisen mielenkiintoista tämä täyden rintaman asemasodankäynti on siksi, että populistipuolueisiin ja -poliitikkoihin voidaan liittää valtiosta riippumatta vahva kansallismielisyys, halu suojella kansallista suvereniteettia sekä halu puolustaa kansallisia intressejä siinä, missä populistien vastakohdat, elitistit ja globalistit, ovat huomattavasti kiinnostuneempia myymään nuo kaikki jonkun utopistisen korkeamman hyvän puolesta.

Vastuullisuus näiden globaalien poliittisten teemojen ympärillä on tavannut perinteisesti tarkoittaa sinisilmäistä uhrautuvaisuutta. Suomessa on olevinaan vastuullista ryöstöverottaa omaa kansaa täysin epäoikeudenmukaisilla päästötavoitteilla, ottaa väkilukuun suhteutettuna enemmän turvapaikanhakijoita kuin lähimmät verrokkimaat ja hyväksyä mukisematta niin ikään kansainvälisessä vertailussa monia muita korkeammat EU-jäsenmaksut.

Vastuuttomuuta puolestaan on edustanut ajattelu, jossa oma kansa laitetaan kaiken päätöksenteon tärkeimmäksi ohjaavaksi arvoksi. Siis arvoksi, jonka mukaan kaikki muut poliittiset valinnat tehdään. Vastuutonta on vähemmän kunnianhimoinen mutta silti kohtuullinen ympäristöpolitiikka, käytössä olevien resurssien mukaan mitoitettu maahanmuuttokontrolli ja pyrkimys säilyttää vastaava suvereniteetti EU:ssa kuin mikä muillakin jäsenmailla on.

Suomen neljäs valtiomahti ja vallan vahtikoira on taho, joka ei elä ajassa. Tuskin mikään mullistus tulee muuttamaan nykyistä asiaintilaa, jossa kunkin eurooppalaisvaltion parlamenttivaalien aikaan haastatteluihin ja kommentaareihin marssitetaan jonkinlaiset taistolaisjuuret omaavia akateemikkoja, joiden sanoman voi kiteyttää kutakuinkin lauseeseen: ”populistit ovat pahoja, koska minä sanon niin”.

Tosiasiassa populististen liikkeiden ja puolueiden ideologia sekä sen käytännön soveltaminen ovat kansallisvaltioperiaatteen nimissä kaikkein vastuullisinta politiikkaa. Hieman itse kunkin maan valtiosäännöstä riippuen vallanpitäjien tärkein tehtävä on joka tilanteessa ajaa kyseisen maan kansalaisten asiaa, eli käytännössä asettaa oman kansan etu aina etusijalle. Juuri tämä on populistisen ajattelun keskiössä. Globaalissa elitismissä ja erityisesti federalismissa puolestaan täysin päin vastoin.

Euroopan unioni näyttäytyy yhä enemmän kuolleena syntyneenä rakennelmana. Nyt, kun vielä toistaiseksi itsenäiset kansallisvaltiot – erityisesti Unkari, Tshekki, Slovakia, Itävalta ja Italia – tiivistävät rivejään, on unioni pakotettu käyttämään pakkokeinoja pysyäkseen joten kuten liitoksissaan, jotka natisevat kuin mummon keinutuoli. Tämä taas on omiaan karkottamaan niitä jäsenvaltioita, jotka pyrkivät huolehtimaan ensisijaisesti omista intresseistään.

Valitettavasti Suomi ei kuulu näihin jäsenmaihin. Mikäli kaikki kuitenkin menee niin kuin on syytä ennustaa, odottaa unionia ennemmin tai myöhemmin sama kohtalo kuin Jugoslaviaa ja Neuvostoliittoa. Itsenäiset ja yhteenkuuluvuuden, ts. koheesion, tunnetta kokevat kansakunnat kykenevät menemään varsin pitkälle, mikäli kokevat heidän suvereniteettiaan loukattavan ja nakerrettavan. Tämän on historia meille opettanut.

Tilaa
Ilmoita
guest
0 Kommenttia
Palautteet
Näytä kaikki kommentit