Kotimaa Maahanmuutto

Enemmistö suomalaisista pitää globalisaatiota peruuttamattomana prosessina – Suomella ei muuta mahdollisuutta kuin olla kehityksessä mukana

Kuva Shutterstock.

Erityisen torjuvasti suomalaiset suhtautuvat rajat ylittävään solidaarisuuteen, tarkoitettiin sillä sitten kehitysmaissa asuvien auttamista tai pakolaisten vastaanottamista.

Suomalaisista 64 prosenttia ajattelee, että kansainvälistyminen on peruuttamaton prosessi, jossa Suomen on oltava mukana, käy ilmi Elinkeinoelämän valtuuskunta EVAn Arvo- ja asennetutkimuksesta. Toista mieltä on 19 prosenttia.

Kuva EVAn Arvo- ja asennetutkimus.

Aiempaa useampi, 33 prosenttia, on nyt sitä mieltä, että kansainvälisen talouden niin sanottu globalisaatiokehitys johtaa hyvinvoinnin maailmanlaajuiseen lisääntymiseen. Eri mieltä on 26 prosenttia. Epätietoisia on kuitenkin paljon, 41 prosenttia.

Yleisesti ottaen suomalaiset asennoituvat kansainvälisyyteen varautuneesti. Näkemykset globalisaatiosta, maahanmuutosta ja kehitysavusta jakaantuvat voimakkaasti poliittisen kannan mukaan.

– Erityisen torjuvasti suomalaiset suhtautuvat rajat ylittävään solidaarisuuteen, tarkoitettiin sillä sitten kehitysmaissa asuvien auttamista tai pakolaisten vastaanottamista. Sitä vastoin väestöllisistä tai taloudellisista syistä tapahtuvaan maahanmuuttoon suhtaudutaan nyt aiempaa myönteisemmin, sanoo EVAn tutkimuspäällikkö Ilkka Haavisto.

Suomalaisista 40 prosenttia arvioi, että maamme väestön ikääntyminen ja uhkaava vähentyminen edellyttävät ulkomaalaisten Suomeen muuton helpottamista. Eri mieltä on 35 prosenttia.

Kuva EVAn Arvo- ja asennetutkimus.Myönteisimmin kansainvälisyyteen kokonaisuutena suhtautuvat vihreiden äänestäjät, torjuvimmin perussuomalaisten äänestäjät. Keskustan äänestäjien näkemykset ovat lähimpänä suomalaisten keskimääräistä suhtautumista.

Tulokset perustuvat 2 060 henkilön antamiin vastauksiin. Tulosten virhemarginaali on koko väestön tasolla 2–3 prosenttiyksikköä kumpaankin suuntaan.

  • 574
    Shares