Eurooppa Politiikka

EU-parlamentti äänestää sisärajavalvonnan sääntöjen muuttamisesta

EU-parlamentti, Bryssel.
EU-parlamentti äänestää tällä viikolla EU:n sisärajavalvontaan sovellettavien sääntöjen muuttamisesta. Ehdotuksessa halutaan EU:n sisärajatarkastusten keston rajoittamista korkeintaan kahden kuukauden mittaisiksi. Jatkoa rajatarkastuksille voisi ehdotuksen mukaan hakea vain yhden vuoden.

Euroopan parlamentin kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta LIBE  päätti lokakuun lopussa Schengen-alueen sisäisen rajavalvonnan vastaisesta kannanotosta. Valiokunnan mielestä EU:n sisäiset rajatarkastukset ovat lainvastaisia.

Valiokunta vaatii, että Schengen-alueen sisäiset rajatarkastukset rajoitetaan kestoltaan korkeintaan kahden kuukauden mittaisiksi nykyisen kuuden kuukauden sijaan. Jatkoa rajatarkastuksille voisi hakea vain korkeintaan yhden vuoden nykyisen kahden vuoden sijaan.

EU:n sisärajatarkastukset sallitaan vasta viimeisenä keinona

Valiokunnan ehdotuksessa todetaan muun muassa, että muuttoliikkeen ja sen, että suuri määrä kolmansien maiden kansalaisia ylittää unionin ulkorajan, ei sinänsä pitäisi katsoa muodostavan yleiseen järjestykseen tai sisäiseen turvallisuuteen kohdistuvaa uhkaa.

Samoin todetaan, että jäsenvaltioiden olisi turvauduttava ensisijaisesti vaihtoehtoisiin toimenpiteisiin ennen rajatarkastusten palauttamista. Jäsenvaltiot voivat silloin kun se on välttämätöntä harkita poliisitarkastusten lisäämistä tai tehostamista alueellaan, myös raja-alueilla ja tärkeimmillä liikenneväylillä. Poliisitarkastusten tavoitteena ei kuitenkaan saa olla rajavalvonta.

… sen, että suuri määrä kolmansien maiden kansalaisia ylittää unionin ulkorajan, ei sinänsä pitäisi katsoa muodostavan yleiseen järjestykseen tai sisäiseen turvallisuuteen kohdistuvaa uhkaa.

Jos jäsenvaltion yleiseen järjestykseen tai sisäiseen turvallisuuteen kohdistuu vakava uhka, jäsenvaltio voi poikkeuksellisesti palauttaa rajavalvonnan kaikille sisärajoilleen tai niiden osiin rajoitetuksi ajaksi, mutta vasta viimeisenä keinona.

Ennen kuin jäsenvaltio päättää viimeisenä keinona palauttaa rajavalvonnan väliaikaisesti, on arvioitava, lieventäisivätkö muut keinot uhkaa riittävästi eikä rajavalvonnan palauttaminen ole ylimitoitettu toimenpide.

Jos jäsenmaa haluaa jatkaa jo käyttöön ottamiaan rajatarkastuksia, EU-komission on annettava lausunto valvonnan jatkamisen tarpeellisuudesta, ja Euroopan parlamentille on viipymättä ilmoitettava ehdotetusta jatkamisesta. Jäsenvaltioilla, joihin valvonnan jatkaminen vaikuttaa, on oltava mahdollisuus esittää huomautuksia EU-komissiolle ennen kuin tämä antaa lausuntonsa.

Jos EU-komissio epäilee sisärajavalvonnan palauttamisen tarpeellisuutta, sen tulee antaa asiasta viipymättä lausunto.

Valiokunnan äänestyksessä 22.10 LIBE:n suomalaisjäsen, perussuomalaisten MEP ja puheenjohtaja Jussi Halla-aho äänesti  ehdotusta vastaan. LIBE hyväksyi ehdotuksen äänestystuloksella 30 puolesta, 13 vastaan, 12 tyhjää.

Euroopan parlamentti äänestää ehdotuksesta torstaina 29.11.

”Ehdotus on uhka kansojen turvallisuudelle”

Kansakuntien ja Vapauden Eurooppa -ryhmä (Europe of Nations and Freedom; Europe des Nations et des Libertés) eli ENF kertoi tiedotteessaan, että ranskalainen kansallismielinen puolue Kansallinen kokoomus (Rassemblement National, RN) aikoo äänestää EU-parlamentin täysistunnossa ehdotusta vastaan.

RN:n mukaan ehdotus on uhka kansojen turvallisuudelle.

– EU-parlamentin vasemmiston ehdottama teksti on avoimesti rajojen vastainen. Sen tavoitteena on ”pelastaa Schengen”, vaikka siirtolaisuus ja rajat ylittävä terrorismi on iskenyt kansoihimme jo vuosien ajan, tiedotteessa todetaan.

– Alkuperäinen komission ehdotus oli heikko – RN toteaa – mutta tunnusti sisärajatarkastusten tarpeellisuuden ”siirtolaisten liikehdinnän” ja ”terroristien uhkan” vuoksi. Komissio on todellisuudessa kannattanut rajavalvonnan palauttamisen enimmäiskeston jatkamista 2-5 vuodella.

– Silti ehdotuksesta vastuussa oleva sosialisti-MEP Tanja Fajon haluaa päinvastaista: sillä välin kun monet jäsenvaltiot – Ranska mukaan lukien – suorittavat rajatarkastuksia, vasemmisto ja Emmanuel Macronin uudet liittolaiset, keskustaliberaalit, uskovat, että rajojen palauttaminen on ”suhteetonta, perusteetonta, vanhanaikaista, jopa väärinkäytös ja laitonta”. He haluavat jopa pienentää sallitun ajan 1 vuoteen 2 sijaan, RN muistuttaa.

– Tämän vuoksi RN  äänestää ehdotusta vastaan, joka ideologiallaan vaarantaa kansalaisten turvallisuuden, RN kertoo tiedotteessa.

Seuraa Kansalaisesta, miten suomalaismepit äänestävät EU-parlamentissa sisärajavalvonnan jatkamisesta.

  • 583
    Shares