Eurooppa Maahanmuutto

EU-raportti: EU on pakolaisten uudelleensijoittamisen innovaatiotehdas

Eurooppaan pyrkiviä turvapaikanhakijoita Thessalonikissa huhtikuussa 2019. Kuva Shutterstock.

EU-FRANK (European Union Action on Facilitating Resettlement and Refugee Admission through New Knowledge, Euroopan unionin toiminta uudelleensijoittamisen ja pakolaisten maahanpääsyn helpottamiseksi uuden tiedon avulla) tutkii mahdollisuuksia vahvistaa pakolaisten uudelleensijoittamisjärjestelmää Euroopan unionissa.

Marraskuussa julkaistussa projektiraportissa korostetaan, että koko maailman mittakaavassa EU-maat ovat nousseet ensisijaisiksi toimijoiksi sekä innovaatioiden lähteeksi pakolaisten uudelleensijoittamisessa.

EU:sta on tullut pakolaisten uudelleensijoittamisen innovaatioiden lähde, koska sillä on yli puolet maailmanlaajuisesti käynnistetyistä pakolaisten sponsorointiohjelmista ja se eturintamassa pyrkii parantamaan uudelleensijoittamisjärjestelmien seurantaa ja arviointia sekä testaamaan uusia lähestymistapoja pakolaisten vastaanottamiseen.

EU:n uusi kunnianhimoinen rooli tuo sekä vastuuta että uusia mahdollisuuksia.

Kasvava uudelleensijoittamiskyky yhdistettynä poliittiseen uudelleensijoittamiseen sitoutumiseen Euroopan komission uuden maahanmuutto- ja turvapaikkasopimuksen avulla tarjoaa hyvät edellytykset todella kunnianhimoisen uudelleensijoittamisohjelman kehittämiselle komission nykyisen toimeksiannon mukaisesti.

Raportin mukaan Euroopan unionin on motivoitava jäsenvaltioita sitoutumaan aktiivisesti pakolaisten uudelleensijoittamiseen. Tämä saadaan aikaan yhdistämällä uudelleensijoittamistavoitteet laajempiin kansallisiin poliittisiin tavoitteisiin, vahvistamalla kunnianhimoisia uudelleensijoittamisohjelmia puolustavien jäsenvaltioiden asemaa ja korottamalla kansallisten ja paikallisten hallitusten kynnystä vastustaa uudelleensijoittamista taloudellisin perustein.

Pakolaisia tukevien prosessien laajentamiseksi Euroopan unionin tulee jatkaa nykyisten instituutioiden kuten YK: n pakolaisjärjestön (UNHCR) tukemista ja samalla rakennettava omaa operatiivista kapasiteettia.

Yhteistyötä turvapaikanhakijoita vastaanottavien ensilinjan maiden kanssa tulee parantaa kehitysyhteistyön ja humanitaarisen toiminnan koordinoimiseksi. Tämä myös auttaa varmistamaan, että kotouttamisprosessit hyödyttävät sekä pakolaisia että vastaanottavia EU-jäsenmaita.

Investoinnit seurantaan ovat välttämättömiä hankkeiden toteutettavuuden määrittämiseksi ja innovatiivisten mallien testaamiseksi.

Euroopan turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto (AMIF) rahoittaa EU-FRANK -projektia. Projektia vetää Ruotsin maahanmuuttovirasto Migrationsverket. Belgia, Italia, Alankomaat ja Sveitsi ovat projektin kumppanuusmaita.

  • 436
    Shares

Liity kannattajajäseneksi

Uusimmat uutiset