Kotimaa Politiikka

EU valmistautuu neuvottelemaan palautussopimuksista Jordanian ja Tunisian kanssa

Sopimukset ovat osoittautuneet hyödyllisiksi laittomasti maassa oleskelevien henkilöiden palautusten toimeenpanossa, sillä ne helpottavat käytännön yhteistyötä vastaanottavan valtion kanssa.


Euroopan komissio ehdottaa takaisinottosopimusneuvottelujen käynnistämistä Jordanian ja Tunisian kanssa tänä vuonna. Sopimusneuvotteluja eri maiden kanssa käydään EU-tasolla säännöllisesti, ja sopimukset ovat yleensä luonteeltaan samanlaisia.

Komission neuvotteluasema on yksittäistä jäsenvaltiota vahvempi, joten myös Suomi hyötyy sopimuksista. Hallitus kannattaa sopimusneuvottelujen käynnistämistä ja ilmaisi kantansa eduskunnalle antamassaan kirjelmässä 2. syyskuuta.

Euroopan unionilla on perustamissopimuksensa nojalla mahdollisuus tehdä kolmansien maiden kanssa sopimuksia näiden EU-alueella oleskelevien kansalaisten palauttamisesta koti- tai lähtömaihinsa, elleivät henkilöt täytä unionin alueelle tulemisen, siellä oleskelemisen tai asumisen ehtoja.

Takaisinottosopimukset ovat keskeinen väline laittoman maahanmuuton torjunnassa. Sopimukset ovat osoittautuneet hyödyllisiksi laittomasti maassa oleskelevien henkilöiden palautusten toimeenpanossa, sillä ne helpottavat käytännön yhteistyötä vastaanottavan valtion kanssa.

EU:lla on takaisinottosopimus Hongkongin, Macaon, Sri Lankan, Albanian, Venäjän, Ukrainan, Makedonian, Bosnia ja Hertsegovinan, Montenegron, Serbian, Moldovan, Pakistanin, Georgian, Armenian, Azerbaidzanin ja Turkin sekä Kap Verden kanssa.

Tilaa
Ilmoita
guest
0 Kommenttia
Palautteet
Näytä kaikki kommentit

Kansalaisen verkkokauppa