Eurooppa Maahanmuutto

EU:lta 16,3 miljoonaa lisärahoitusta uudelleensijoittamiseen, kotouttamiseen ja paluuseen

Kuva Pixabay.
Euroopan unionin turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston (AMIF) kansallista toimeenpano-ohjelmaa vuosille 2014–2020 muutetaan.

Ohjelmaan sisällytetään Euroopan komission kotoutumiseen ja paluuseen osoittamana lisärahoituksena yhteensä noin 2,5 miljoonaa euroa ja uudelleensijoittamisen määrärahana noin 13,8 miljoonaa euroa, eli yhteensä noin 16,3 miljoonaa euroa. Lisäksi ohjelman sisältöä tarkennetaan siten, että ohjelmalla kyetään vastaamaan aiempaa tehokkaammin kansallisiin tarpeisiin.

Ohjelmaan sisällytetään uudelleensijoittamisen määrärahaa, jonka perusteena ovat 16.10.2015 – 15.10.2016 välisenä aikana Suomeen saapuneet uudelleensijoitetut henkilöt sekä neuvoston päätöksen (EU/1754/2016) mukaisesti Turkista uudelleensijoitettavat syyrialaiset.

Ohjelmassa painotetaan uudelleensijoittamisen osalta aiempaa enemmän viranomaismenettelyiden kehittämiseen liittyviä toimia, maahanmuuttajien vastaanottoa edistävän koulutuksen kehittämiseen liittyviä toimia sekä kotoutumista edistäviä toimia. Myös kiintiöpakolaisten kuntaan osoittamisen tehostamiseen liittyvien toimien riittävä resursointi varmistetaan.

Uudelleensijoittamisen määrärahan osalta kotoutumisen edistämistä koskevan tavoitteen puitteissa mahdollistetaan toimet, joilla tuetaan kansainvälistä suojelua saavien erityistarpeiden huomioimista TE-palveluissa näiden henkilöiden myöhemmän työllistymisen ja/tai kouluttautumisen edistämiseksi. Viranomaismenettelyiden kehittämistä tuetaan mm. kuntaanosoitusrekisterin kehittämisen avulla.

Lisärahoituksella on tarkoitus tukea taloudellisesti kuntia, jotka uudelleensijoittavat pakolaisia, turvata kiintiöpakolaisille tarjottavan kulttuuriorientaation jatkuvuus sekä varmistaa ohjelmassa määriteltyjen erityisten kotoutumispalveluiden tarjonta. Paluun osalta lisärahoituksella kehitetään mm. vapaaehtoiseen paluuseen liittyviä toimia.

Sisäministeriö

Tilaa
Ilmoita
guest

0 Kommenttia
Palautteet
Näytä kaikki kommentit