Eurooppa Talous

EU:n budjetti 2017: Mukana mm. yhteisen raja- ja rannikkovartioston perustaminen

Kuva Pixabay.

EU:n ulkorajojen valvonnan vahvistaminen ja pakolaisiin liittyvien haasteiden ratkominen EU:ssa ja sen ulkopuolella


Komissio on tänään antanut EU:n talousarvioesityksen vuodelle 2017. Budjetti on suuruudeltaan 134,9 miljardia euroa maksumäärärahoina, ja siinä on etusijalla EU:n kaksi keskeistä painopistettä: Euroopan talouden elpymisen tukeminen sekä turvallisuuteen ja humanitaarisiin tarpeisiin liittyvät haasteet lähialueilla. Lisää varoja osoitetaan kasvuun, työpaikkojen luomiseen ja kilpailukykyyn tehtäviin investointeihin Euroopan unionissa sekä resursseihin, joita tarvitaan EU:n ulkorajojen suojaamiseen, turvallisuuden vahvistamiseen EU:ssa ja sen ulkopuolella, pakolaisten vastaanottamisen ja kotouttamisen tukemiseen sekä muuttoliikkeen perimmäisten syiden ratkaisemiseen lähtö- ja kauttakulkumaissa.

EU:n vuoden 2017 talousarvioesityksessä ehdotetaan 5,2 miljardia euroa unionin ulkorajojen vahvistamiseen sekä pakolaiskriisin ja laittoman muuttoliikkeen hallintaan.

Tarkoituksena on rahoittaa tehokkaampia välineitä, joilla estetään ihmisten salakuljetus ja puututaan muuttoliikkeen taustalla vaikuttaviin pitkän aikavälin tekijöihin yhteistyössä lähtö- ja kauttakulkumaiden kanssa. Rahoitusta osoitetaan myös laillista muuttoliikettä tukeville vahvoille politiikkatoimille (mukaan lukien suojelun tarpeessa olevien henkilöiden uudelleensijoittaminen) ja välineille, joilla tuetaan jäsenvaltioita niiden pyrkiessä kotouttamaan pakolaisia EU:n sisällä.

EU:n talousarvioesityksessä varataan noin 3 miljardia euroa seuraaville toimille EU:n sisäpuolella:

· Euroopan raja- ja rannikkovartioston perustaminen

· ehdotus rajaturvallisuutta parantavaksi uudeksi maahantulo- ja maastapoistumisjärjestelmäksi

· ehdotukset Euroopan yhteisen turvapaikkajärjestelmän tarkistamiseksi, mukaan lukien Dublin-järjestelmän uudistaminen

· EU:n turvapaikkaviraston perustaminen

Esitykseen sisältyy myös 200 miljoonaa euroa uudelle humanitaarisen avun välineelle.

Talousarvioesityksessä ehdotetaan 2,2 miljardia euroa toimiin EU:n ulkopuolella. Varat on tarkoitettu erityisesti pakolaisvirran perimmäisten syiden ratkomiseen. Summaan sisältyy:

· 750 miljoonaa euroa Turkin pakolaisavun koordinointivälineelle osana 1 miljardin euron EU-budjettirahoitusosuutta kyseiseen rahastoon

· 525 miljoonaa euroa Libanonille ja Jordanialle YK:n Lontoon konferenssissa sovitun mukaisesti, 160 miljoonaa euroa Syyrian erityisrahastolle ja 200 miljoonaa euroa makrotaloudelliseen rahoitusapuun.

30.6.2016

Tilaa
Ilmoita
guest
0 Kommenttia
Palautteet
Näytä kaikki kommentit