Eurooppa Politiikka

EU:n sisäministerit keskustelevat yhteisen turvapaikkajärjestelmän uudistamisesta

Kuva Wikimedia Commons.
EU:n sisäministerit kokoontuvat Luxemburgissa 4.-5.6.2018 oikeus- ja sisäasioiden neuvostoon. Suomea kokouksessa edustaa sisäministeri Kai Mykkänen.

Neuvostossa saadaan tilannekatsaus Euroopan yhteisen turvapaikkajärjestelmän (Common European Asylum System, CEAS) uudistamiseen liittyvästä, seitsemän säädösehdotusta sisältävästä lakipaketista.

Yhteisen turvapaikkajärjestelmän uudistamista koskevissa neuvotteluissa on edistytty. Seitsemästä säädösehdotuksesta viisi on edennyt kolmikantaneuvotteluihin Euroopan parlamentin ja komission kanssa. Menettelyasetukseen eli asetukseen unionin yhteisestä menettelystä koskien kansainvälistä suojelua ja Dublin-asetukseen eli turvapaikanhakijan hakemuksen käsittelemisestä vastuussa olevan maan määräytymistä koskevaan asetukseen muodostetaan vielä neuvoston kantaa. Tämän saavuttamisen jälkeen myös näistä asetuksista voidaan aloittaa neuvottelut Euroopan parlamentin kanssa.

Turvapaikkajärjestelmän uudistuksen keskeinen tavoite on järjestelmän parempi kriisinkestävyys. Muutoksilla tehostetaan turvapaikkamenettelyä, jotta kansainvälisen suojelun tarve voidaan arvioida nykyistä yksinkertaisemmin ja nopeammin. Lisäksi säädetään välineistä, joilla voidaan tehostaa hakijan velvollisuutta hakea turvapaikkaa siinä jäsenvaltiossa, johon hän ensiksi saapuu tai jossa hänellä on oleskeluoikeus.

– Tällaiset EU:n yhteiset pelisäännöt ovat tärkeitä turvapaikkajärjestelmän väärinkäytösten ehkäisemiseksi sekä turvapaikanhakijoiden hallitsemattoman edelleen liikkumisen vähentämiseksi EU:n sisällä, toteaa ministeri Mykkänen.

Turvallisia maita koskevia säännöksiä selkeytettävä

Ministerit keskustelevat lisäksi muun muassa turvallisten maiden käsitteistä ja niitä koskevista luetteloista. Tavoitteena on, että jos turvapaikanhakija saapuu turvallisesta alkuperämaasta, hänet voidaan palauttaa takaisin nopeasti hakemuksen hylkäämisen jälkeen. Jos turvapaikanhakija saapuu EU:n ulkopuolisesta maasta, jossa hän on saanut tai olisi voinut saada suojelua, hänet voidaan hakemusta tutkimatta palauttaa kyseiseen maahan. EU:n tasolla sovittujen luetteloiden lisäksi voitaisiin jatkossa esityksen mukaan laatia myös täydentäviä kansallisia luetteloita.

– Toivon, että pääsemme nopeasti eteenpäin turvallisia maita koskevien säännösten kanssa. Meidän on pyrittävä mahdollisimman yhdenmukaisiin käytäntöihin EU:n sisällä, Mykkänen sanoo.

Komissio antoi kevään ja kesän 2016 aikana yhteensä seitsemän ehdotusta EU:n yhteisen turvapaikkapolitiikan uudistamiseksi. Ehdotuksilla pyritään vastaamaan vuonna 2015 kärjistyneeseen muuttoliikekriisiin ja tarpeeseen parantaa unionin alueelle suuntautuvan maahanmuuton hallintaa. Olemassa oleva sääntely ei ole toiminut suurien hakijamäärien aiheuttamassa paineessa.

Sisäministeriö

Tilaa
Ilmoita
guest
0 Kommenttia
Palautteet
Näytä kaikki kommentit

Uusimmat uutiset

Kansalaisen verkkokauppa