Eurooppa

Euroopan komission historiallinen sateenkaaristrategia pyrkii parantamaan hlbtiq-henkilöiden tasa-arvoa koko EU:n alueella

Kuva Piqsels.

Euroopan komissio julkaisi 12.11.2020 kaikkien aikojen ensimmäisen viisivuotisstrategiansa, jonka toimenpiteillä komissio aikoo edistää seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta.

Historiallinen strategia on nimeltään Tasa-arvon unioni: hlbtiq-henkilöiden tasa-arvoa koskeva strategia 2020–2025 (Union of Equality: LGBTIQ Equality Strategy 2020-2025). Siinä on esitetty runsaasti käytännön toimia, jotka parantaisivat sateenkaari-ihmisten mahdollisuuksia tasa-arvoiseen ja yhdenvertaiseen kohteluun EU-alueella.

Osa ehdotuksista koskee EU:n toimivallan piirissä olevia asioita, kuten sateenkaariperheiden vanhemmuuden juridista tunnustamista yli valtiorajojen. Toiset edellyttävät kansallisvaltiotason uudistuksia, esimerkiksi niin sanottujen eheytyshoitojen kielto ja itsemäärittelyoikeuteen perustuvan sukupuolen juridisen vahvistamisen turvaaminen. Komissio on sitoutunut tukemaan jäsenvaltioita kansallisten uudistusten toteuttamisessa. Lisäksi komissio aikoo jatkossa ottaa huomioon sateenkaari-ihmisten kohtaaman syrjinnän torjumisen jokaisella EU:n päätöksenteon osa-alueella.

– Olemme vielä kaukana hlbtiq-henkilöiden täydestä osallisuudesta ja hyväksynnästä. Yhdessä jäsenmaiden kanssa voimme tehdä Euroopasta paremman ja turvallisemman kaikille. Strategiassa kehotetaan niitä jäsenmaita, joilla ei vielä ole hlbtiq-henkilöiden tasa-arvoa koskevaa kansallista strategiaa, laatimaan sellaisen ja ottamaan huomioon hlbtiq-henkilöiden tasa-arvoon liittyvät erityiset tarpeet omassa maassaan, tasa-arvosta vastaava komissaari Helena Dalli kommentoi strategian julkaisua.

– Komissio sitoutuu konkreettisiin toimiin sateenkaari-ihmisten oikeuksien puolesta ja tarttuu ajankohtaisiin ongelmiin. Tämä on tärkeää. Komissio esimerkiksi osoittaa, että EU:n alueella on akuutti tarve puuttua sateenkaari-ihmisiin kohdistuvaan vihapuheeseen ja viharikoksiin, toteaa Seta ry:n pääsihteeri Kerttu Tarjamo.

ILGA-Europen (International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association, ILGA) vaikuttamistyön johtaja Katrin Hugendubel on tyytyväinen strategian valmistumiseen.

– Meillä on ensimmäistä kertaa strategia, jossa komissio linjaa näin laajoja toimenpiteitä sateenkaari-ihmisten oikeuksien edistämiseksi EU-alueella.

Strategia havainnollistaa myös sateenkaari-ihmisten rakenteellista syrjintää ja marginalisointia.

  • 4
    Shares