Eurooppa Maahanmuutto

Euroopan neuvosto vaatii Kreikkaa lopettamaan laittomien siirtolaisten käännytykset

Kuva Shutterstock.

Euroopan neuvoston torstaina julkaisemassa raportissa vaaditaan Kreikkaa lopettamaan siirtolaisten käännytykset rajalla. Siirtolaisia tulee kohdella inhimillisesti ja kunnioittavasti.

Raportin laati Euroopan neuvoston Kidutuksen ja muun julman, epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen ehkäisemistä käsittelevä komitea (CPT).

Komitea kävi Kreikassa maaliskuussa 2020 kun Turkki yritti invaasiota Kreikkaan kymmenien tuhansien laittomien siirtolaisten välityksellä. Tuolloin Turkki ilmoitti siirtolaisille rajan olevan auki ja myös kuljetti siirtolaisia Kreikan rajalle. Turkin viranomaiset avustivat siirtolaisia raja-aidan hajottamisessa ja myös ampuivat kyynelkaasua Kreikkaan.

Raportissa CPT myöntää Kreikan viranomaisten haasteet suurten siirtolaismassojen pyrkiessä maahan, mutta ”tämä ei voi vapauttaa Kreikan valtiota velvoitteista ihmisoikeuksia kohtaan”.

CPT kertoo raportissa suhtautuneensa jo vuosien ajan ”äärimmäisen kriittisesti tapaan, jolla Kreikan viranomaiset kohtelevat laittomasti maahan saapuvia siirtolaisia”.

Raportin mukaan siirtolaisten pidätyskeskukset eivät ole minimistandardien mukaisia eivätkä Kreikan viranomaiset ole korjanneet olosuhteita komitean aiemmista vaatimuksista huolimatta.

Komitea on myös huolestunut Kreikan rannikkovartioston pyrkimyksistä estää laittomia siirtolaisia kuljettavien veneiden pääsy Kreikan saarille.

CPT vaatii, että kaikkien saapuvien siirtolaisten tulee kyetä jättämään turvapaikkahakemus ja Kreikan tulee kyetä ottamaan vastaan kaikki saapuvat siirtolaiset riippumatta näiden lukumäärästä.

– Kreikan viranomaisten tulee selviytyä äkillisistä siirtolaishuipuista perustamalla tilat, jotka voidaan ottaa käyttöön hyvin lyhyellä varoitusajalla ja jotka täyttävät minimivaatimukset lyhyeksi ajaksi.

Kreikan viranomaiset ovat vastanneet raporttiin. Muutamat tilat vaativat uudistamista ja korjausmääräykset on jo annettu. Vastauksessa korostetaan, että pidätyskeskusten tilat siivotaan päivittäin viitenä päivänä viikossa ja komitean vaatimuksen mukaisesti tilat tullaan siivoamaan entistä läpikotaisemmin.

Lähde Greek City Times.

Tilaa
Ilmoita
guest
0 Kommenttia
Palautteet
Näytä kaikki kommentit