Kotimaa Politiikka

Euroopan raja- ja merivartiovirasto aloittaa toimintansa

Euroopan raja- ja merivartiovirasto aloittaa tänään virallisesti toimintansa – alle vuosi sen jälkeen, kun komissio ehdotti viraston perustamista.


Euroopan raja- ja merivartioviraston toimintaa rakennetaan EU:n rajaturvallisuusviraston Frontexin luomille perustuksille. Uusi virasto valvoo tiiviisti EU:n ulkorajoja ja toimii yhteistyössä EU-maiden kanssa, jotta EU:hun ja Schengen-alueeseen kohdistuvat turvallisuusuhat havaitaan ja niihin reagoidaan nopeasti.

”Tästä lähtien missä tahansa jäsenvaltiossa oleva EU:n ulkoraja on kaikkien jäsenvaltioiden yhteinen ulkoraja – sekä oikeudellisesti että toiminnallisesti. Alle vuodessa olemme perustaneet täysin toimintakykyisen Euroopan raja- ja merivartioston EU:n ja sen jäsenvaltioiden jaetun vastuun ja solidaarisuuden periaatteiden mukaisesti. Tämä on juuri se eurooppalainen vastaus, jota tarvitsemme 2000-luvun turvallisuus- ja muuttoliikehaasteisiin vastaamiseksi”,

toteaa muuttoliikekomissaari Dimitris Avramopoulos.

”Tämä on historiallinen hetki, ja olen hyvin ylpeä siitä, että Frontexista tulee nyt Euroopan raja- ja merivartiovirasto. Uusi virasto on vahvempi ja paremmin varustautunut vastaamaan muuttoliike- ja turvallisuushaasteisiin EU:n ulkorajoilla. Sen toimivaltaa on laajennettu, ja sille on myös annettu uusia toimivaltuuksia, jotka mahdollistavat tehokkaan toiminnan. Virasto tekee ulkorajoilla riskianalyysejä, joissa kartoitetaan haavoittuvuuksia ennen kriisitilanteiden syntymistä. Se voi nyt myös tarjota toiminnallista tukea EU:n ulkopuolisille naapurivaltioille, jotka pyytävät apua raja-alueilleen. Myös rajat ylittävää rikollista toimintaa koskeva tiedonvaihto kansallisten ja EU:n viranomaisten kanssa helpottuu, mikä tukee rikostutkintaa. Uusien merivartiotehtäviensä ansiosta virastolla on keskeinen rooli EU:n merirajoilla”,

korostaa Euroopan raja- ja merivartioviraston pääjohtaja Fabrice Leggeri.

Raja- ja merivartioviraston roolia ja tehtäviä on huomattavasti laajennettu uuden toimeksiannon perusteella. Viraston pysyvän henkilöstön määrä kasvaa yli kaksinkertaiseksi. Lisäksi virastolla on ensimmäistä kertaa mahdollisuus hankkia omaa kalustoa ja käyttää sitä rajaoperaatioissa lyhyellä varoitusajalla.

Viraston käytettävissä on vähintään 1 500 rajavartijan nopeasti käyttöön saatava valmiusryhmä ja valmiuskalustoa. Näin virastolla on jatkossa aina käytettävissään riittävästi henkilöstöä ja kalustoa operaatioihinsa.

Euroopan raja- ja merivartiovirasto varmistaa, että rajavalvontaa koskevia unionin normeja noudetaan tekemällä säännöllisesti riskianalyysejä ja pakollisia haavoittuvuusarviointeja.

Euroopan raja- ja merivartioviraston avulla EU:n ulkorajoja voidaan lujittaa niin, että ihmiset voivat jatkossakin asua ja liikkua vapaasti EU:n sisällä.

Virasto tukee EU:n pyrkimystä palauttaa Schengen-alueen toiminta entiselleen ja poistaa tilapäiset tarkastukset sisärajoilta vuoden 2016 loppuun mennessä, kuten komission 4. maaliskuuta 2016 antamassa Schengen-järjestelmän normalisointia koskevassa etenemissuunnitelmassa todetaan.

  • 15
    Shares

Liity kannattajajäseneksi

Uusimmat uutiset