Kotimaa Politiikka

Euroopan rasismin ja suvaitsemattomuuden vastainen komissio: Suomen tulee laajentaa vihapuheen vastaisia toimia ja helpottaa pakolaisten perheenyhdistämisiä

Euroopan neuvosto. Kuva Antonio Bonanno / Flickr / CC BY-SA 2.0

Euroopan rasismin ja suvaitsemattomuuden vastainen komissio antaa uusimmassa raportissaan suosituksia Suomelle.

Euroopan rasismin ja suvaitsemattomuuden vastainen komissio (European Commission against Racism and Intolerance, ECRI) julkaisi tänään 10. syyskuuta 2019 Suomea koskevan viidennen raporttinsa. ECRI antaa Suomelle tunnustusta monista jo tehdyistä ja meneillään olevista toimenpiteistä, mutta esittää 20 suositusta rasismin ja suvaitsemattomuuden torjumiseksi.

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvovaltuutetun toimivaltaa laajennettava

ECRI suosittaa muun muassa yhdenvertaisuusvaltuutetun toimivallan laajentamista siten, että yhdenvertaisuusvaltuutetulla olisi oikeus tutkia työelämän syrjintää koskevia tapauksia ja oikeus nostaa kanteita tuomioistuimessa omasta aloitteestaan. ECRI suosittaa lisäksi yhdenvertaisuusvaltuutetun paikallisten ja alueellisten toimistojen avaamista ja riittävien resurssien turvaamista niille.

ECRI suosittaa tasa-arvovaltuutetun resurssien lisäämistä sekä valtuuksien antamista yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnalle käsitellä työelämän syrjintää koskevia valituksia kaikilla kielletyillä syrjintäperusteilla.

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnalle tulisi antaa toimivalta myöntää korvauksia syrjinnän uhreille. Lautakunnan resursseja olisi myös lisättävä huomattavasti.

Vihapuheeseen ja viharikoksiin puututtava herkemmin

Vihapuheen ja viharikosten osalta ECRI suosittelee muun muassa kattavan tiedonkeruujärjestelmän luomista koskien rasistisia ja homo/transfobisia vihapuhe- ja viharikostapauksia sekä kattavan strategian laatimista rasistisen ja homo-/transfobisen vihapuheongelman ratkaisemiseksi.

Vihapuheen ja viharikosten osalta lainvalvontaviranomaisten ja oikeuslaitoksen koulutusta tulee laajentaa sekä vahvistaa näiden rikosten tutkintaa.

Poliisin monimuotoisuutta lisättävä

ECRI toistaa suosituksensa poliisista ja syyttäjäviranomaisista riippumattoman elimen perustamiseksi tutkimaan väitettyjä rotusyrjintä- ja poliisin väärinkäytöstapauksia.

Poliisin monimuotoisuutta tulisi lisätä heijastamaan paremmin väestön monimuotoisuutta.

Vähemmistöjen asemaa parannettava

ECRI painottaa myös riittävän rahoituksen antamista Suomen romanipoliittiselle ohjelmalle sekä saamelaiskulttuurin tuntemuksen lisäämistä väestön keskuudessa.

ECRI suosittaa niin ikään niin kutsutun translain muuttamista poistamalla vaatimus lisääntymiskyvyttömyydestä.

Pakolaisten perheenyhdistämisiä helpotettava

Suosituksissa on myös pakolaisten ja toissijaisen suojelun saajien perheenyhdistämistä koskevien määräysten tarkistaminen erityisesti toimeentuloedellytysten osalta perheenyhdistämisen helpottamiseksi ja kotouttamisen toimintasuunnitelman perusteellinen arviointi.

Euroopan rasismin ja suvaitsemattomuuden vastainen komissio eli ECRI on Euroopan neuvoston ihmisoikeuselin, joka on perustettu vuonna 1993.

Tilaa
Ilmoita
guest
0 Kommenttia
Palautteet
Näytä kaikki kommentit

Kansalaisen verkkokauppa