Eurooppa Politiikka

Euroopan sota terrorismia vastaan on maksanut jo 185 miljardia euroa

Kuva Shutterstock.
Terrorismin vastaisesta taistelusta on Euroopan maille koitunut jo 185 miljardin euron lasku.

Useissa tutkimuksissa on todettu terroritekojen nostavan jännitteitä yhteiskunnissa. USA:ssa sekä Ranskassa on huomattu, että maassa tehtyjen suurten terrori-iskujen jälkeen kansalaisten sydänongelmat ovat lisääntyneet huomattavasti. Tämän vaikuttaa stressitasoihin ja sitä kautta jopa vahvalla sydämellä varustettuihin kansalaisiin. EU-tiedotus on tuonut esiin tilastollisen ”sivuoireen”, joka myös lisää EU-kansalaisten paineita ja vähentää elämänlaatua.

EU:n sota terrorismia vastaan

EU on tutkinut terrorismin epäsuoria vaikutuksia kansakuntien ja kansalaisten elämään. EU-parlamentin toukokuussa 2018 julkaistu ”The fight against terrorism – Cost on Non-Europe Report” -tutkimus on häkellyttävä jo nimessä olevan ”Non-Europe” -termin vuoksi. Raportti tekee nimestään huolimatta arvioita mitä terrorismiuhka on maksanut epäsuorasti EU-maille.

Normaali kansalainen ymmärtää ilman raporttejakin, että terrorismi on haitallista niin henkilöihin kuin infraan kohdistuvien menetysten kautta. Raportti tuo tähän laajennetun näkökannan, koska se laskee terrorismiuhan vaikutukset investiointeihin ja talouskasvuun.

”…. Vuodesta 2004 vuoteen 2016 nousevat terroriuhan kokonaiskustannukset ihmis- ja materiaalipääoman sekä talouskasvun osalta yhteen laskettuna kaikissa 28 EU–maassa noin 185 miljardiin euroon”.

Maakohtaiset tappiot on kirjattu taulukkoon:

Maksajat kovilla kaikkialla EU:ssa

Ison-Britannian terrorin vastaisen sodan hintalappu on melkein 45 miljardia euroa, kun Suomelle lasketaan tappiota 485 miljoonaa euroa.

Terrorismin uhka ei jätä jälkiään pelkästään talouteen. Samoilla keinoilla kuin taloutta, voidaan seurata kansalaisten viihtyvyyttä ja turvallisuuden tunnetta suhteessa terroritekoihin. Tästä on olemassa tutkimustietoa jo vuodelta 2007. Terrori–iskujen yleisyydellä on suora vaikutus kansalaisten turvallisuuden tunteeseen ja tyytyväisyyteen.

Tämä sama ilmiö nousee esiin myös Robert Putnamin tutkimuksessa. Putnamin tutkimus kertoo, että monikulttuurisessa ympäristössä tapahtuva terrori-isku vähentää luottamusta yhteiskunnan sisällä. Samalla heikentyy kansalaisten luottamus valtiollisiin toimijoihin ja päättäjiin.

Lähde: EU–tutkimus, Terrorismiuhka-tutkimus

  • 760
    Shares