Eurooppa Maahanmuutto

Gunnar Heinsohn: Luusereiden manner ja nuorisopullistuma

Gunnar Heinsohn.

Lisääntyvän ja eskaloituvan terrorismin pääsyynä eivät ole uskonnot, heimosodat tai köyhyys. Tunnettu sivilisaatiotutkija Gunnar Heinsohn osoittaa sen sijaan, että päämäärättömien nuorten ylisuuri osuus kokonaisväestöstä on maailmanlaajuisesti tärkein syy levottomuuksiin, terroriin ja sotaan – johtaen jopa kokonaisten kansakuntien nousuun ja tuhoon.

Kun Euroopan väestö kutistuu ja parhaiten koulutetut henkilöt ovat lähdössä, niin me sallimme kouluttamattomien muslimien maahanmuuton jatkuvan. He tulevat pian romahduttamaan hyvinvointivaltiomme. Lisäksi on syytä huomioida se tosiseikka, että muslimimaat ovat synnyttäneet nuorisopullistuman (youth bulge), joka kokemusten valossa johtaa joukkomurhiin, eikä sen vaikutuksia voida torjua ulkomaisella avulla. Näiden synkkien ennusteiden lähde on saksalainen sosiologi Gunnar Heinsohn, joka uskoo, että Euroopan peli on pelattu (game over).

Jos USA:n johtaman ”halukkaiden koalition” johtajat olisivat olleet perillä Gunnar Heinsohnin tutkimuksista, niin he todennäköisimmin eivät olisi koskaan lähettäneet joukkojaan Irakiin tai Afganistaniin. He olisivat luopuneet myös nopeasti interventioaikeista Sudanin Darfurin maakunnassa. He olisivat todenneet Palestiinan 10-lapsisille perheille, että Länsi ei enää kustanna heidän pidäkkeetöntä lisääntymistään. Lännen mielipidejohtajat ja poliitikot olisivat luopuneet lempiteoriastaan, että käytännössä kaikki väkivallanteot Pohjois-Afrikan ja Filippiinien välisellä vyöhykkeellä – mukaan lukien erilaiset terroriteot kaikkialla maailmassa – johtuvat Israelin ja Palestiinan välisestä ratkaisemattomasta konfliktista.

Pahinta lännessä vallitsevan poliittisen konsensuksen kannalta on, että Heinsohn ei usko hetkeäkään, että taloudellinen apu ja nälän lievittäminen suurten nuorisopullistumien maissa voisi estää sotia, yhteiskunnallisia levottomuuksia, terroria ja tappoja. Tämä johtuu siitä, että nälkäänäkevät ihmiset eivät taistele, he vain kärsivät. Jos kuitenkin suurelle joukolle nuoria miehille annetaan riittävästi syötävää ja tietty koulutus yhteiskunnissa, joissa on liian paljon nuoria miehiä, jotka kaikki eivät voi saada arvostusta ja asemia (positions), joihin he kokevat olevansa oikeutettuja, niin se voi johtaa väkivaltaisuuksiin.

63-vuotias Bremenin yliopiston sosiologian professori julkaisi tutkimustensa tulokset vuonna 2003 sensaatiomaisessa ja poliittisesti epäkorrektissa kirjassaan Söhne und Weltmacht: Terror im Aufstieg und Fall der Nationen. Kirja tuli laajemmin tunnetuksi ja keskustelun aiheeksi sen jälkeen kun merkittävä saksalainen filosofi Peter Sloterdijk luonnehti sen olevan yhtä uraauurtava kuin Karl Marxin Pääoma. Sloterdijk katsoi, että kirja voisi viitoittaa tietä uudelle realismille tutkimusalueella, jota voitaisiin kutsua ”demografiseksi realismiksi”.

Heinsohn ei ole huolissaan väestöjen absoluuttisesta koosta, vaan pikemminkin teinien ja nuorten miesten osuudesta. Jos tämä osuus kasvaa liian suureksi verrattuna kokonaisväestöön, niin päädytään nuorisopullistumaan. Ongelmat alkavat, kun perheet alkavat tuottaa kolme, neljä tai useampia poikia. Tämä johtaa siihen, että pojat alkavat kamppailla keskenään yhteiskunnassa pääsystä asemiin (position), jotka antavat vaikutus- ja arvovaltaa. Silloin yhteiskunnassa kaikkialla on liikkeellä paljon poikia ja nuoria miehiä täynnä aggressioita ja hallitsemattomia hormoneja. Ja silloin tullaan näkemään joukkomurhia, kunnes riittävä määrä nuoria miehiä on eliminoitu, jotta määrä vastaa yhteiskunnan kykyä tarjota asemia eloonjääneille.

Heinsohnin mukaan 80% maailmanhistoriasta kertoo nuorten miesten aiheuttamista ongelmista kansakunnissa, joissa on liikaa poikia. Tämä ongelma voi realisoitua useassa eri muodossa – kotimainen rikollisuus kasvaa, vallankaappausyritykset, vallankumoukset, mellakat ja sisällissodat. Joskus nuoret tekevät kansanmurhia saadakseen itse tapetuille kuuluneet asemat. Lisäksi voidaan myös sotia uusien alueiden valtaamiseksi, vihollisväestön tappamiseksi ja sen korvaamiseksi omalla väestöllä.

Heinsohn korostaa yhä uudelleen, että nuorisopullistumien aiheuttamilla levottomuuksilla ja väkivallalla ei ole mitään tekemistä nälänhädän ja työttömyyden kanssa. Kirjassaan hän kuvaa ilmiötä seuraavasti: ”Nuorisopullistuman dynamiikkaa – tätä on syytä korostaa jatkuvasti – ei aiheuta ravinnon puute. Nuorempi veli, joka toimii esikoispojan tallirenkinä voi olla hyvin ruokittu, jopa lihava. Hän ei halua ruokaa, vaan aseman, joka voi taata hänelle arvostusta, vaikutusvaltaa ja omanarvontuntoa. Eteenpäin puskemassa eivät ole aliravitut, vaan pikemminkin luokka-asemastaan pudonneet (déclassé) potentiaaliset luuserit”.

Viime vuosien aikana Länttä vastassa on ollut monissa muslimimaailman osissa kehittynyt jättiläismäinen nuorisopullistuma. Tämän pullistuman on synnyttänyt muslimien väestöräjähdys. Viiden sukupolven aikana (1900-2000) muslimimaiden väestön määrä on kasvanut 150 miljoonasta 1.200 miljoonaan – kasvua 800%. Vertailun vuoksi väestö Kiinassa on kasvanut 400 miljoonasta 1.200 miljoonaan (300%). Intian väestö on kasvanut 250 miljoonasta 1.000 miljoonaan (400%).

Haastattelu on vuodelta 2007 ja on julkaistu Tanskassa, tässä oli haastattelun johdanto.

Eurooppa aliarvioi kohtalokkaasti nuorisopullistuman merkityksen

Huomattavasti korkeamman tyttökuolleisuuden johdosta (etenkin Intiassa) seuraavien 15 vuoden aikana tulee noin 720 miljoonaa kehitysmaan (ilman Kiinaa) children bulge -lasta siirtymään youth bulgen taistelukelpoiseen ikään. Jopa optimistisimman skenaarion mukaan, jossa jokaista tämän alueen asemastaan luopuvaa isää kohti useampi kuin yksi pojista löytää kotimaassaan hyväksyttävän aseman (position), vähintään 300 miljoonaa nuorta miestä (2-4 veli) tulee pyrkimään kehittyneisiin maihin, joissa samaan aikaan noin 100 miljoonaa nuorta on tulossa teini- ja aikuisikään. Kehittyneissä maissa nuoret on valtaosin kasvatettu mahtavin opetuskuluin ja yhä optimistisimmilta kuulostavien tulosten myötä rauhaan ja väkivallattomuuteen.

————————————————————-
| Taulukko. Maailman (ilman Kiinaa) alle 15-vuotiaat pojat ja tytöt (children bulge) vuonna 2003 (PRB* 2003 raportista ekstrapoloituna ja pyöristettynä):

| – Kehitysmaat (ilman Kiinaa): 1400 miljoonaa 3800 miljoonan hengen kokonaisväestöstä (children bulgen osuus 36%).
| – Kehittyneet maat (ilman Kiinaa): 215 miljoonaa 1200 miljoonan hengen kokonaisväestöstä (lasten osuus 18%).
————————————————————-

Tätä dramaattista 3:1 lähtötilannetta tänne pyrkivien nuorten hyväksi suhteessa kehittyneiden maiden omiin jälkeläisiin ja amerikkalaisten strategien tulossa olevaan youth bulge -armeijaan liittyviä analyysejä, ei ole kritisoitu, eikä kumottu, vaan nämä seikat on jätetty huomioimatta (poikkeuksen muodostavat – viittaamatta kuitenkaan tutkimuksiin USA:ssa – Dießenbacher 1998 ja Schmid 2000). Sen sijaan huojentuneina huomioidaan nykyisin hidastuva maailman väestönkasvu. Koetaan – kukin luonteenlaatunsa mukaan – joko tyytyväisyyttä tai huolta siitä, että vuodesta 2050 lähtien myös valtaosalla muuta maailmaa tulee olemaan länsimaiden tavoin ongelmia nuoremman työvoiman hankkimiseksi vanhustenhoitoon. ”Väestöpommin” katsotaan lieventyneen (Ehrlich 1968). Se pitää paikkansa. Tulevaisuudessa ei mitä ilmeisimmin tulla näkemään toista kertaa vastaavaa ”pommia”. Vaikka alle 15-vuotiaiden lasten absoluuttinen määrä tulee vuoteen 2050 asti joka vuosi ylittämään vuoden 2003 määrän, niin YK:n korkeimman arvion mukaan lasten osuus koko maailman väestöstä tulee olemaan vain 25% ja keskimmäisen arvion mukaan 21%. Vuonna 2005 tulee koko maailman lasten osuus olemaan vain 28% (UNPD 2003). Kaikki kolme lukua jäävät alle koko maailman youth bulgea varten vaadittavan 30% children bulge-kynnyksen alle.

Tästä kehityksestä tyytyväisinä on jäänyt huomioimatta, että se paljon puhuttu tosiasiallinen väestöpommi on räjähtämässä juuri nyt. Vuonna 2003 koko maailma ajautui alle 15-vuotiaiden lasten 30% osuuden myötä youth bulgeen kokonaisväestömäärän ollessa 6,3 miljardia. Nämä lapset tulevat vuoteen 2018 mennessä siirtymään ikäryhmään 15-24 -vuotiaat. Kehitysmaiden (ilman Kiinaa) lasten osuus oli vuonna 2003 jo 36%, eli 1,4 miljardia lasta 3,8 miljardin hengen kokonaisväestöstä (PRB 2003, 4). Valtavien lisääntymisvuosien 1972-1987 noin 700 miljoonasta alle 15-vuotiaasta pojasta lukumäärä on kasvanut vuosien 1988-2002 ikäluokkien myötä kehittyneiden maiden (Kiina mukaan lukien) ulkopuolella 900 miljoonaan poikaan. Juuri tämä ”unohdettu aikapommi” (Kulke 2001) tulee tekemään historiaa seuraavien 10-15 vuosien aikana: ”Vaikka kokonaissyntyvyys laskisi, niin suuret ja mahdollisuuksia vailla olevat ikäluokat ovat jo syntyneet ja niiden toimeentulo tulee olemaan epävarmaa, ja ne tulevat säilymään vuosikymmeniä häiriötekijänä” (Schmid 2000, 486).

* Population Reference Bureau

Ote Heinsohnin kirjasta Söhne und Weltmacht – Terror im Aufstieg und Fall der Nationen

Aiheesta lisää toisessa artikkelissa

Professori Gunnar Heinsohn on saksalainen sosiologi ja ekonomisti. Hänen saavutuksiiinsa kuuluu yli 700:n artikkelin, esittelyn ja kirjan kirjoittaminen, keskittyen uusiin teorioihin sivilisaation historiasta.

Tilaa
Ilmoita
guest
13 Kommenttia
Uusin
Vanhin Äänestetyin
Palautteet
Näytä kaikki kommentit
trackback

writing your dissertation proposal https://dissertations-writing.org/

trackback

help writing my dissertation https://mydissertationwritinghelp.com/

trackback

need help writing a dissertation https://help-with-dissertations.com/

trackback

dissertation in practice https://dissertationwriting-service.com/

trackback

konami slots riches https://slotmachinegameinfo.com/

trackback
trackback
trackback

888 free slots machine https://slot-machine-sale.com/

trackback

add slots game girls https://slotmachinesforum.net/

trackback

little green men slots https://pennyslotmachines.org/

trackback

doubledown casino slots https://candylandslotmachine.com/

trackback

common expansion slots https://2-free-slots.com/

trackback

2writing