Kotimaa Maahanmuutto

Hallitus haluaa alaikäisenä yksintulleena turvapaikanhakijana maahan tulleille lastensuojelun palvelut 25 ikävuoteen saakka

Kuva Shutterstock.

Jotta kaikki ilman huoltajaa Suomessa olevat olisivat yhdenvertaisessa asemassa lastensuojelun asiakkaina, tulee myös turvapaikanhakijoita koskevaan kotoutumislakiin sisältyvä ikäraja nostaa 21 vuodesta 25 vuoteen.

Hallitus esittää muutosta kotoutumisen edistämisestä annettuun lakiin siten, että alaikäisenä turvapaikanhakijana ilman huoltajaa Suomeen tullut henkilö voi saada lastensuojelun jälkihuoltoon rinnasteista tukea nykyisen 21 vuoden yläikärajan sijaan siihen asti, kunnes hän täyttää 25 vuotta.

Perustelu kotoutumislakiin esitettävään muutokseen on, että vastaava lastensuojelun jälkihuollon yläikäraja nousi 25 vuoteen vuoden 2020 alusta lukien. Nyt ehdotettavan muutoksen myötä korkeampi ikäraja koskisi myös kansainvälisen suojelun perusteella Suomeen tulleita henkilöitä.

Suomesta hakee vuosittain turvapaikkaa muutama sata ilman huoltajaa saapunutta alaikäiseksi ilmoitettua henkilöä. Suurin osa heistä on tullut Suomeen Afganistanista, Irakista ja Somaliasta ja useimmat on ilmoitettu 16 – 17 –vuotiaiksi.

Jotta ilman huoltajaa Suomessa olevat henkilöt olisivat yhdenvertaisessa asemassa suhteessa lastensuojelun asiakkaisiin, tulisi myös kotoutumislakiin sisältyvä ikäraja nostaa 21 vuodesta 25 vuoteen.

Oikeus jälkihuoltoon määräytyy tarpeen mukaan. Kunnat tarjoavat tukea sitä tarvitseville ja valtio korvaa kunnille ilman huoltajaa maassa olevien asumisesta ja tuesta aiheutuvat kustannukset.

Tilaa
Ilmoita
guest
0 Kommenttia
Palautteet
Näytä kaikki kommentit

Kansalaisen verkkokauppa