Kotimaa Kulttuuri

Helsingin yliopistosta vaaditaan yksikielisesti suomenkielistä

Helsingin yliopisto. Kuva Wikimedia Commons / public doman
Helsingin Akateemiset Perussuomalaiset – HAPSU – vaatii Helsingin yliopistosta yksikielisesti suomenkielistä.

Helsingin Akateemiset Perussuomalaiset HAPSU pitää vääryytenä, että monessa oppiaineessa ruotsinkielisten on helpompi saada opiskelupaikka Helsingin yliopistosta kuin suomenkielisten. Yliopiston kaksikielisyyden vuoksi ruotsinkielisille on useassa aineessa omat kiintiöt. Järjestön mukaan Suomen keskeisen yliopiston tulee toimia maamme valtakielellä.

– HAPSU ei ylipäätään pidä perusteltuna, että ruotsi on Suomen virallinen kieli, että virkamiehille on yleinen ruotsin kielen osaamisvaatimus tai että ruotsinopiskelu on Suomessa pakollista. Maassamme voi tulevaisuudessakin olla vaikkapa ruotsia osaavia lääkäreitä ilman, että heitä varten järjestetään yliopistoon omat linjat ja erityisjärjestelyt. Ruotsinkieliset ovat opiskelleet suomea toisena kotimaisena kielenä peruskoulusta lähtien, joten yliopistoon mennessä he voivat osallistua suomenkieliseen opetukseen, tiedotteessa kerrotaan.

Järjestö vaatii, että eduskunta muuttaa yliopistolakia niin, että Helsingin yliopiston opetus- ja tutkintokieleksi otetaan vain suomi ja että yliopiston erityisvastuu ruotsinkielisten kouluttamisesta poistetaan laista. Myös lain muut ruotsia koskevat vaatimukset, kuten ruotsinkielisten professorien vähimmäismäärä Helsingin yliopistossa, tulee järjestön mukaan kumota.

Yliopistoa HAPSU vaatii muuttamaan opiskelijavalintaansa niin, että ruotsinkielisiä ei enää suosittaisi.

– Niin kauan kuin laki vielä määrää Helsingin yliopiston kaksikieliseksi, yliopiston tulee pitää ruotsinkielisille suunnatut järjestelyt mahdollisimman pieninä ja pyrkiä toteuttamaan lakisääteiset tehtävänsä muuten kuin antamalla ruotsinkielisille opiskelijoille omat kiintiöt. Lisäksi HAPSU kehottaa Helsingin yliopiston ylioppilaskuntaa muistamaan arvokkaat isänmaalliset perinteensä ja palaamaan juurilleen jakamaan nämä HAPSU:n vaatimukset, järjestö kertoo tiedotteessaan.

– Ruotsinkielisten omat privilegiot eivät ole suomalaisten yhteisen kansallisen edun mukaisia”, toteaa HAPSU:n hallituksen jäsen Teemu Lahtinen.

– Se, että ruotsinkieliset pääsevät joissain oppiaineissa helpommin yliopistoon, luo katkeruutta suomenkielisten parissa”, sanoo HAPSU:n puheenjohtaja Nico Anton Saramo ja jatkaa: – Suomen suurimman, vanhimman ja keskeisimmän yliopiston on toimittava maamme valtakielellä.

Shares

Uusimmat uutiset

Liity kannattajajäseneksi