Kolumnit

Inkvisitio islamilaisittain

Suomesta haetaan turvapaikkaa sotilaallisten konfliktien sekä elinkelvottomien luonnonolosuhteiden lisäksi myös alkuperäisen lähtömaan auktoriteettien linjasta poikkeavan poliittisen näkemyksen (totalitarismi), elämänkatsomuksen (teokraattisuus) tai seksuaalisen orientoitumisen (fundamentalismi) aiheuttaman vainon johdosta. Osittain tästä johtuen on turvapaikanhakijoiden osalta havaittu trendi vaihtaa elämänkatsomusta, mutta vasta kielteisen turvapaikkapäätöksen jälkeen.

Maahanmuuttoyksikön johtaja Esko Revon oli hänen kuluvan vuoden elokuussa antamassaan haastattelussa hankala ymmärtää, minkä vuoksi turvapaikkapuhuttelussa ei tuoda ilmi kaikkia niitä asioita, joiden johdosta on joutunut vainon kohteeksi entisessä kotimaassaan. Näin käy valitettavan monta kertaa, kun kyse on nimenomaisesti uskonnosta.

Koska ei ole mitään syytä olettaa esim. irakilaisten tai afganistanilaisten poikkeavan arkikäyttäytymisessään meistä suomalaisista, vaikuttaa uskonnon tai seksuaalisuuden johdosta vainotuksi joutuminen oudolta. Jos kävelen kotikaupunkini pääkadun päästä päähän, en kykene osoittamaan kenenkään vastaantulijan elämänkatsomusta saati sukupuoli- tai seksuaali-identiteettiä.

En usko, että sen paremmin Suomessa kuin esim. Somaliassa, Irakissa tai Afganistanissakaan on tapana kulkea ”homo”- tai ”kristitty”-kyltti kaulassa. Väkisinkin tulee mieleen, että esim. Somaliassa, Irakissa sekä Afganistanissa vallitsee aktiivinen sekä täsmälleen vuosisatojen takaista katolisen kirkon inkvisitiota muistuttava autoritäärinen ilmiantojärjestelmä.

Uskonto ja seksuaalisuus ovat fundamentalistimuslimeille, islamisteille, sokea piste. Kun aiemmin mainittujen inhimillisten ominaisuuksien osalta tavataan jotain doktriinista poikkeavaa, käynnistyy syrjintä, vaino ja ajojahti.

Vainoon perustuva järjestelmä toteutuu jo lähtömaissa, eikä ole mitään syytä epäillä, etteikö kyseinen menettelytapa ”väärien ihmisten” osalta rantautuisi myös Suomeen saakka maahanmuuttajien mukana.

Ihmisiä kenties puhutetaan ja laitetaan muistiin mustakantiseen kirjaan sen mukaan, minkä uskontokunnan pyhätöissä he vierailevat ja minkälaisia poliittisia intressejä heillä vaikuttaa olevan. Ja kun epäilyttävät kohteet on maalitettu, jalkautuvat lynkkausporukat.

Fundamentalistista kiusantekoa on toki esiintynyt jo Suomessakin. Tässä ei ole mitään yllättävää, koska maahanmuuttajat kaikessa yksinkertaisuudessaan tuovat tapansa mukanaan, eikä vasta muutaman vuoden maassa oleskelun jälkeen liene kohtuullista edellyttää, että nämä kulttuurilliset piirteet olisivat kadonneet yhtään minnekään.

Päättäjämme ovat olleet vuosikausia sekä ovat edelleenkin joko haluttomia tai kykenemättömiä puuttumaan tyttöjen sukupuolielinten silpomiseen. Jos ei tätä traditiota saada noudatettua uudessa kotimaassa, lennätetään tyttö jonnekin sellaiseen paikkaan, jossa se onnistuu.

    ”Suomessa asiasta ei ole erillistä lakia, vaan poliisi tutkii silpomista törkeänä pahoinpitelynä.”

Ensimmäisenä tulee väistämättä mieleen syvään juurtunut kulttuurirelativismi, mikä sallii minkä tahansa toiminnan kulttuurien autonomian nimissä.

Toisinaan näkee esitettävän, että on oikeutettua päästää eurooppalaisen ihmiskäsityksen piiriin sekä vainon kohteeksi joutuneita että myös sitä harjoittavia, jotta väki ennen pitkää maallistuisi ja alkaisi olla ihmisiksi. Tämä on aikamoisessa kontrastissa kulttuurirelativismin kanssa.

Tulevaisuus nimittäin näyttää mielenkiintoiselta. Helsingin Sanomien mukaan Euroopan muslimiväestö voi yli kaksinkertaistua vuoteen 2050 mennessä ja se kasvaa, vaikka maahanmuutto loppuisi kokonaan.

Artikkeli esittelee kolme mahdollista tulevaisuudenskenaariota: maahanmuuton loppuminen kokonaan, kohtuullinen maahanmuutto sekä runsas maahanmuutto. Skenaarioiden lopputulokset eroavat lähinnä muslimiväestön kasvuennusteiden osalta.

Puheet islamisaatiosta voitaneen näin ollen lopettaa turhana uhkakuvien lietsontana. Eikö totta?

Tilaa
Ilmoita
guest
0 Kommenttia
Palautteet
Näytä kaikki kommentit