Eurooppa Maahanmuutto

Itävallan hallituksen julkilausuma YK:n GCM-siirtolaisuussopimuksesta

Kuvat Pixabay.
Itävallan hallituksen virallisessa vastauksessa YK:n siirtolaisuussopimukseen (Global Compact for Migration, GCM) ja sen sisältämään 23 kohtaan, jolla siirretään globaali kontrolli YK:n alaisuuteen, kerrotaan hallituksen epäilevän YK-sopimuksen tarkoitusperiä ja niiden yhteensopivuutta hallitusohjelman ja perustuslain kanssa.

Hallituksen tiedonannon mukaan valtiollinen itsemääräämisoikeus siirtolaispolitiikassa on sidoksissa maan sisäisen turvallisuuden takaavien ja kansalaisoikeudellisten lakien kanssa ja tästä syystä hallitus ei pidä GCM-sopimusta valtiollisesti ja kansalaisoikeudellisesti sitovana sopimuksena.

Hallitus korostaa julkilausumassaan, ettei siirtolaisuutta voida pitää ihmisoikeutena, kuten heidän mielestään sopimuksessa useaan otteeseen viitataan. Lisäksi hallitus tuo esiin, ettei Itävalta sido itseään sopimukseen tai omaa sen soveltamiseen tarvittavia rahoituselementtejä. Itävallan hallituksen mukaan on myös mahdotonta sulauttaa laiton ja laillinen siirtolaisuus yhdeksi, joka heidän tulkintansa mukaan on sopimuksen yksi tavoite.

New Yorkin julistus

YK:n jäsenmaat sopivat syyskuussa 2016 New Yorkissa julistuksen (New York Declaration), jossa sovittiin neuvotteluista, jotka johtivat GCM-sopimuksen lopullisen version syntymiseen 13. heinäkuuta 2018. Neuvotteluiden lopputulos, GCM-sopimus, on määrä allekirjoittaa 10. – 11. joulukuuta Marokon Marrakechissä. Sopimus on myös tarkoitus vahvistaa joulukuussa 2018 tai tammikuussa 2019 YK-täysistunnossa.

Itävallan hallituksen mukaan sopimukselle ei ole olemassa yhteistä EU-linjaa, ja Itävallan mukaan sopimus menee liian pitkälle yksilöidyissä tavoitteissaan ja toisaalta jättää tärkeitä kysymyksiä avoimiksi. Tämä herätti Itävallan hallituksessa epäilyjä sopimusta kohtaan.

Itävallan hallitus kieltäytyy hyväksymästä Meksikon 39. YK:n ihmisoikeusneuvoston 24. syyskuuta 2018 esittelemän suosituksen ottaa YK-siirtolaissopimus vastaan ja hyväksyä se sellaisenaan. Itävallan hallitus katsoo, ettei sopimus poista ongelmaa, jota varten se on laadittu. Itävalta ei aio liittyä sopimukseen YK-täysistunnossa, ja tällä tiedonannolla Itävalta haluaa esittää yksiselitteisen kirjallisen kieltäytymisensä (Explanation of Vote) YK-kokoukselle.

Selvitys

Itävallan hallitus ei tule hyväksymään YK-siirtolaissopimusta ja jakaa tämän mielipiteensä tämän tiedotteen kautta, koska Itävalta ei aio lähettää valtuuskuntaa Marokon kokoukseen. Tällä julkilausumalla Itävalta ilmoittaa kirjallisesti kieltäytyvänsä ottamasta osaa YK-siirtolaissopimukseen ja pidättäytyy äänestämästä asiasta YK-täysistunnossa ja antaa tällä selvityksellä tiedoksi oman kantansa asiaan.

Wien, 30. lokakuuta 2018

[Ulkoministeri Karin] Kneissl

Itävallan äänestysselvitys

Itävallan tasavalta on oikeusvaltio, jossa on toimiva oikeuslaitos. Kaikki oikeudelliset ja hallinto-oikeudelliset päätökset tasavallassa tukeutuvat sitoviin valtiollisiin lakeihin ja kansalaisoikeudellisesti sitoviin ihmisoikeuksiin. Tasavalta päättää itsenäisesti siirtolaisten hyväksymisestä Itävallassa. Itävallalle on vieras ajatus, että siirtolaisuus käsitetään ihmisoikeutena. Ihmisoikeudellisesti uuden ”siirtolaisten” kansanryhmän luominen sopimuksella ei sovi Itävallalle.

Itävalta erottaa selvästi laittoman ja laillisen siirtolaisuuden. Tämän eron vesittäminen, kuten siirtolaissopimus tekee, ei sovi Itävallalle.

Sopimuksen avaamat Itävallan työmarkkinat ja sosiaalijärjestelmä eivät sovi yhteen kansallisten lakien kanssa. YK:n siirtolaissopimus ei saa missään tapauksessa ohittaa kansallisia lakeja, ja kaikki tähän suuntaan pyrkivät tavoitteet tullaan ehdottomasti kieltämään. Tämä koskee myös uusien velvoitteiden ja oikeuksien luomista pakolaisille alla kirjatuissa YK-siirtolaissopimuksen kohdissa, jotka loukkaavat Itävallan kansallisia lakeja:

 • Laittoman maahanmuuton statuksen muuttaminen lailliseksi

 • Perheenyhdistämisen helpottaminen

 • Työmarkkinoille pääsemisen helpottaminen

 • Sosiaalivakuutusoikeuden siirtämisen helpottaminen

 • Perustoimeentulon saataville asettaminen

 • Koulutusresurssien saataville asettaminen

 • Korkeakoulutuksen saataville asettaminen

 • Muodollisesti tunnustamattoman koulutuksen hyväksyminen

 • Yrityksen perustamisen helpottaminen

 • Uudelleensijoitusvarauksen tekeminen ilmastosiirtolaisille

 • Kotouttamisen ohjeistuksen hyväksyminen

 • Viharikosten seuraamukset

 • Oikeudellisten seuraamusmahdollisuuksien luominen uhrin eduksi viharikoksissa (rikosilmoitus, korvausvaatimus)

 • Tekijäprofiilin rodun, kansalaisuuden tai uskonnon mukaan luomisen estäminen

 • Rasismin paljastamiseen kehottaminen

 • Pidätettynä pitämisen kieltäminen ja joukkopalautusten kieltäminen

Itävalta vastustaa YK-siirtolaissopimusta Itävaltaa kansalaisoikeudellisesti sitovana tai pehmeänä lakina (soft law) ja teroittaa, ettei sopimus sido Itävaltaa millään tavalla. Tämän sopimuksen vieminen kansainväliseen tai kansalliseen oikeuteen sopimuksen konkretisoimiseksi kielletään retorisesti. Tämä sopimus ei sido Itävaltaa myöskään Euroopan Unionin sisäisten päätösten kautta.

Itävallan tasavalta, jota edustaa Itävallan hallitus, ei tule hyväksymään YK-siirtolaissopimusta ja tuo tässä kirjallisesti kantansa esiin ja vahvistaa, että  ei liity sopimukseen. Tällä tarkoitetaan seuraavaa:

 • Itävalta tiedottaa ehdottomasti, ettei YK-siirtolaissopimus sido kansalaisoikeudellisesti.

 • YK-siirtolaissopimuksen ei katsota sitovan oikeudellisen määritelmän, valtiollisen kansalaisoikeudellisen tai yleisestä oikeudenkäytännöstä johdettujen syiden kautta. Näissä tapauksissa Itävalta on käsitettävä ”persistent objectorina”.

 • Tapauksissa, joissa luodaan tai vaaditaan hyväksymään YK-siirtolaissopimukselle pohjautuvia normeja, Itävalta ei katso olevansa sidottu näihin normeihin kansalaisoikeudellisesti.

Lähde: Bundeskanzleramt

7.11 klo 11:02 korjattu oikea kuukausi Kneisslin allekirjoitukseen

Tilaa
Ilmoita
guest
0 Kommenttia
Palautteet
Näytä kaikki kommentit

Kansalaisen verkkokauppa