Kotimaa Politiikka Uutiset

Kansalainen haastattelee eduskuntavaaliehdokkaita: Olli Pasanen

Kansalainen julkaisee 2.4. asti eduskuntavaaliehdokkaiden haastatteluita. Voit ilmoittautua haastateltavaksi sähköpostitse toimitus@kansalainen.fi

 

Olli Pasanen, Sinimusta Liike – Keski-Suomen vaalipiiri

Kerrot esittelyssäsi olevasi puutarhuri, hortonomi ja luontokartoittaja Laukaasta. Mitä käytännössä teet työksesi nykyisin?

Pääosa työstäni on yksityishenkilöiden ja liikerakennusten pihojen hoitamista. Työhön kuuluu lannoitusta, puiden leikkausta, nurmikon leikkausta, kivitöitä, kukkapenkin tekoa jne. Näin talvisin pihojen hoito on tietysti pääosin lumityötä.

Pihojen hoidon lisäksi teen haitallisten vieraskasvien torjuntaa ja luontokartoittamista. Vieraskasvit ovat ihmisen Suomen luontoon levittäviä ulkomaisia lajeja kuten komealubiineja ja jättiputkia. Haitalliset vieraskasvit voivat uhata kotimaisia kasvilajejamme valtaamalla elintilaa. Lisäksi osa kuten myrkyllinen jättiputki voi aiheuttaa haittaa ihmisille. Haitallisia vieraskasveja torjutaan mm. myrkyttämällä, alasniittämällä ja tukahduttamalla.

Luontokartoittamisessa käydään läpi joku alue ja kirjataan ylös alueella tavattavia eläin- ja/ tai kasvilajeja sekä mahdollisesti myös alueella olevia luontotyyppejä. Esimerkiksi joissain isoissa rakennushankkeissa luontokartoitus voi olla lakisääteinen, jotta paikallinen luonto voidaan ottaa rakentamisessa huomioon. Luontokartoituksien tarkempi sisältö riippuu kartoitettavasta kohteesta.

Teen osan töistäni määräaikaisina työsopimiksina ja osan Y-tunnuksella. Talvisin minulla on myös jonkin verran yrittäjyyteen liittyvää paperityötä, työvälineiden kunnostusta ja uusien hankintojen tekemistä. Myös vieraslajitorjuntaan ja luontokartoitukseen liittyvät raportit on parempi tehdä myöhemnin syksyllä sillä kesät ovat töissäni usein kiireisiä.

Millaisia epäkohtia näet ja koet oman alasi lainsäädännössä ja miten muuttaisit niitä?

Puistojen ja pihojen hoitoon liittyen kilpailutuslainsäädäntö (Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista) on usein turhan jäykkää ja byrokraattista. Kilpailutuslainsäädöntöhän perustuu pitkäli EU-direktiiveihin ja on siten yksi lukuisista haitoista, joita EU on aiheuttanut Suomelle. Näyttäisi että sama laki aiheuttaa ongelmia myös muilla aloilla.

Kilpailutuksissa on usein edullista ilmoittaa mahdollisimman halpa hinta urakoille ja urakan voitto pyritään tekemään lisätöillä. Halpa hinta puolestaan kannustaa urakoitsijoita laskemaan tarjoukset alakanttiin, jolloin laatu huononee. Myöskään viherrakentamisessa usein tarpeellisia työn edistyessä tehtäviä muutoksia ei pystytä välttämättä huomioimaan kun urakat ovat laskettu liian tiukoiksi.

Laatuun liittyviä asioita voidaan kilpailutuksessa toki huomioida, mutta sellaisten todentaminen on usein vaikeaa. Lisäksi laatuun liittyviä kilpailutuskriteereitä voidaan käyttää urakoitsihoiden puolelta hyväksi: Usein koulutetuista työntekijöistä saa kilpailutuksissa lisäpisteitä. Siksi voidaan pyytää esimerkiksi hortonomi tai maarakennusinsinööri mukaan urakkaan nimeksi papereihin ilman, että työmaalla tarvitsisi juurikaan käydä.

Luontokartoitustyössäni ja alan opiskeluissa on myös tullut vastaan ongelmallista EU-lainsäädäntöä. Luontoon liittyvässä EU-lainsäädännössä on usein ongelmana, että se on laadittu Keski- ja Etelä-Euroopan olosuhteita silmällä pitäen. Suomi kuulu kuitenkin kokonaan tai lähes kokonaan (tarkastelutavasta riippuen) pohjoiseen havumetsävyöhykkeeseen. Esimerkiksi meillä yleisen viitasammakon elinympäristöt ovat rauhoitettuja, koska laji on Keski-Euroopassa harvinainen. Toisaalta esimerkiksi monet uhanalaiset vesilinnut eivät nauti lähestään yhtä tiukkaa lain suojaa vaikka minusta pitäisi.

Suurempi ongelma ympäristölainsäädännössä on kuitenkin ettei luontokartoitusten tulokset useinkaan vaikuta riittävällä tasolla maankäyttöön. Kartoituksia kyllä tehdään, mutta isoista hankkeista on päätetty jo aikaisemmin.

Kehittäisin luontokartoitukseen liittyvää lainsäädäntöä ja asetuksia siten että rahoitusmääräyksissä huomioitaisiin paremmin paikalliset olosuhteet. Lisäisin myös luontokartoitusten velvoittavuutta, joissain rakennushankkeissa ja koittaisin kehittää lainsäädäntöä niin, että luontoselvitykset saataisiin tehtyä mahdollisimman aikaisessa vaihteessa ja että yhteistyö rakennussuunnittelijoiden kanssa pelaisi.

Olet Kelsu ry:n (Kansallismielisen eläin- ja luonnonsuojeluyhdistys) puheenjohtaja. Eläinsuojelulain uudistusta on valmisteltu 12 vuotta ja sen pitäisi pian olla valmis. Onko se mielestäsi onnistunut muutos?

Yhdistyksemme Kelsu ry on tosiaan ottanut eläinsuojelulain uudistukseen jo useita kertoja kantaa. Uudistuksessa on useita hyviäkin elementtejä kuten rituaaliteurastusten kielto mistä kiitos nykyhallitukselle. Monilta osin uudistus jäi kuitenkin kesken. Nähdäkseni esimerkiksi turkistarhaus olisi pitänyt kieltää.

Mitkä ovat mielestäsi tärkeimmät epäkohdat, joihin Suomessa tulisi lainsäädännöllä puuttua?

Maahanmuuttoa tulisi rajoittaa lainsäädäntöä tiukentamalla. Samoin kansalaisuuden saamista tulisi vaikeuttaa huomattavasti ensitilassa ja karkoitusten määrää lisätä.

Turkistarhauksen kielto pitäisi lisätä tulevaan eläinten hyvinvointi-/ eläinsuojelulakiin.

Myös maanpuolustusta, työllisyyttä ja luonnon monimuotoisuutta on syytä tukea lainsäädännön muutoksilla.

Nykyisin Suomessa on voimassa sukupuolineutraali avioliittolaki, yhdenvertaisuuslaki ja esimerkiksi lainsäädäntö, jolla säädellään passin sukupuolimerkintää. Kyseiset lait on tarpeen muuttaa vastaamaan perinteistä kristillistä ja luonnontieteellisempää ihmiskuvaa.

Kansallisomaisuuttamme on suojattava joutumasta kansainvälisten suuryhtiöiden käsiin lainsäädäntöä kiristämällä.

Myös suomalaisen kansan olemassaolon puolustaminen tärkeä poliittinen tehtäväni, joka pitäisi minusta saada kirjattua lakiin nykyistä selkeämmin. Virossahan on hieman vastaavaa lainsäädäntö virolaisen kansan osalta.

Miksi juuri sinua kannattaa äänestää?

Vaalien alla tietysti monia politiikkoja kiinnostaa maahanmuuton rajoittaminen, luonnon puolustaminen ja tavallisien ihmisten työllisyys ja toimeentulo. Kannattaa kuitenkin tutkia mitä kyseiset henkilöt ovat tehneet vaalien välillä ja varsinkin silloin kun heidän puolueensa on ollut hallitusvastuussa.

Yhtenä esimerkkinä voisi mainita juuri Vihreän puolueen nykyjohdon joka sai ajettua hallituskaudellaan läpi translain, mutta ei turkistarhauskieltoa tai maahanmuuttokriittiset Perussuomalaisten ministerit, joiden hallituskauden ensimmäisenä vuotena Suomeen saapui 32 000 turvapaikanhakijaa. Keskusta on puolestaan istunut useissa hallituksissa, joiden aikana Suomen maaseutua on ajettu alas. Räikeimpänä esimerkkinä Ahon hallitus, jonka aikana Suomi ajettiin EU:hun. SDP ja Vasemmisto liitto arvostelivat kovin sanoin Sipilän hallituksen työttömille laatimaa aktiivimallia. Nyt SDP ja Vasemmistoliitto toteuttaa samankaltaista aktiivimallia pienin kosmeettisin muutoksin Marinin hallituksessa.

Syy huonoihin päätöksiin ei ole edellämainittujen puolueiden kenttäväessä. Tiedän sekä vihreiden että persujen riveistä soraääniä, jotka ovat vastustaneet puoluejohdon ja silloisen hallituksen linjaa. Heille tietysti kunnia siitä. On myös syytä olettaa ettei demareiden perinteisistä työläiskannattajista kovinkaan iso osa ole tyytyväisiä nykyiseen talouspolitiikkaan.

Suomen poliittiselle kentälle tarvitaan kuitenkin vanhojen puolueiden rinnalle uusi suomalaiskansallinen voima, joka ei ole valmis vesittämään tavoitteitaan liiallisilla kompromisseilla. Juuri puolueeni Sinimusta Liike on tuo voima. Kansalliradikalismin kasvun pelko ajaa kaiketi vanhojen puolueiden johdon toteuttamaan suomalaisille edullisempaa politiikkaa kuin mitä tähän asti on tehty.

Mikäli tulisin valituksi eduskuntaan toisin sinne myös lisää osaamista ympäristö- ja maahanmuuttopolitiikasta ja voisin kenties vaikuttaa näillä politiikan osa-alueilla jonkin verran suoraankin lakien sisältöön Sinimustan Liikkeen vaaliohjelman mukaisesti.

Puolustaisin eduskunnassa myös perinteisiä arvoja ja koettaisin lisätä vähittäiskaupan säätelyä. Tällä hetkellähän kauppaketjut nyhtävät korkeilka hinnoilla kuluttajien rahoja samaan aikaan kun he halpuuttavat ruuan tuottajien myyntihintoja.

Mitä odotat tulevilta eduskuntavaaleilta?

Vaalityön osalta kiinnostavia keskusteluja äänestäjien ja muiden ehdokkaiden kanssa.

Haluatko sanoa jotain vielä jotain muuta äänestäjille?

Toivotan hyvää kevättalven ja tulevan kevään jatkoa.

Olli Pasanen on ehdolla Keski-Suomen vaalipiirissä, löydät hänet Twitteristä

15 Kommenttia
Uusin
Vanhin Äänestetyin
Palautteet
Näytä kaikki kommentit
Puolueeton

Tässä on järkevästi puhuva ehdokas. Nyt sotakriisissä, jossa tuhotaa Euroopankin tärkeää infrastruktuuria, kuitenkin turvallisuuspolitiikka on kaiken edellä ja siihen tulisi ottaa kantaa. Onko SM-liikkeessä ristiriitoja tässä aiheessa, toiset kannattavat USA:n politiikkaa ja toiset eivät, joten turvallisuudesta ei puhuta.

Ilkka Forsten

Sanoisin ettei vielä pitkään aikaan kannata luottaa kansallisradikalismin kasvun tuomaan pelkokertoimeen, joka lisäisi tai painostaisi nykyisiä puolueita toimimaan eri tavalla. Niin pitkään kun olemme EU:n saneluvallan alla, löydetään aina keinot millä tuo radikalisoituminen kriminalisoidaan. Kun EU ei edes halua kriminalisoida antifan kaltaista järjestöä joka kehottaa avoimesti hyökkäämään yhteiskuntaa vastaan, ollaan vielä kaukana hetkestä kun koittaisi tilaisuus vaihtaa aatetta johonkin muuhun.

Olli Pasanen

Ei puolueen kieltäminen onnistu ihan noin vain. Ei vaikka EU sellaista joskus tahtoisikin tehdä. Radikalisoituneita ja aktivoitineita kansalaisia on puolestaan mahdoton kieltää. Kyllä historian julmimmatkin tyrannit olivat huolissaan mitä tavallisen kansan syvissä riveissä tapahtui, vaikka mitkään lait eivät pystyneet sitomaan heitä.

Ilkka Forsten

Puolueen, olipa se nyt minkä niminen tahansa, niin sanottu laillisuus punnitaan lähtökohtaisesti oman maan lakien mukaisesti, tämä on totta. Mutta koska kuljemme yhä kiihtyvällä vauhdilla kohti EU:n totalitäärimallia, en pitäisi enää ihmeenä vaikka jonakin päivänä tulisi lista sallituista aatteista ja puolueista. Tämä näkyy jo nyt Saksassa oikein hyvin, mitään mikä viittaa muuhun kuin maahanmuuton ylettömään sallimiseen, ei saisi olla, tai toimintaa rajoitetaan nostamalla syytteitä vaikka tekaistuin perustein.

Radikalisoituneita ” kansalaisia ” on jo nyt myöskin suomessa, heitä ei kuitenkaan kielletä, sillä radikalismin syntysijat ovat muslimiyhteisöllisissä maissa. Tämä tarkoittaa sitä ettei ” tyrannit ” ole huolissaan asiasta, he huolestuvat vasta kun joku kiistää väitteet islamin kyvyistä integroitua länsimaihin. Tilanteen muuttaminen vaatisi asellista selkkausta, jota ei kannata edes ajatella ennen kuin sitä tukee viranomaistahot, siis poliisi ja armeija. EU:n ” demokratia ” lakeijoineen kyllä seuraa miten asiat kehittyy, joten olisi erittäin hankalaa saada edes organisoitua tarvittavia tekijöitä valmiuteen. Jos jotain on vähänkin näkyvissä, kerätään kansalta minkä tahansa tekosyyn varjolla aseet pois, kokoontumista rajoitetaan ja valvontaa kiristetään.Tarvittaessa netti suljetaan koska sen sisältö on olevinaan valtion kannalta vaarallista. Valtiolla tarkoitetaan siinä yhteydessä valtaapitäviä, ei suinkaan itse valtiota eikä kansalaisia. Jos kaikki tämä tapahtuu, siitä seuraa anarkia ja mahdollinen eskalaatio, mutta en laskisi sen varaan sillä kansana olemme liian auktoriteettiuskollisia. Elämme yhä tsaarinvallan aikaa, jossa virkamies, poliitikko tai päättäjät voivat tehdä mitä huvittaa, eikä se ole virhe minkä kansa lähtisi korjamaan.

Summa summarum. Puoluetta ei siis voi periaatteessa kieltää, mutta sen toimintaa voi häiritä luomalla lakeja mitkä vie pohjan toiminnalta. Tämä onnistuukin varsin helposti, kun hallituksessa istuu pelkästään viherkommunisteja jotka suuressa suvaitsevaisuudessaan ei suvaitse mitään muuta kuin itsensä. EI eurooppa olisi tässä hantissa jos ihmiset voisivat saada äänensä kuuluviin, ja heidän mielipiteensä olisi se mitä seurataan.

Puolueeton

”Mutta koska kuljemme yhä kiihtyvällä vauhdilla kohti EU:n totalitäärimallia, en pitäisi enää ihmeenä vaikka jonakin päivänä tulisi lista sallituista aatteista ja puolueista.”
Jos tuntee muita EU-maita voi todeta, että Suomi on syvemmällä totalitarismissa kuin moni muu EU-valtioa. Suomen byrokratia määrää ja valvoo tiukasti suurta osaa kansalaisten vapaudesta. Rakennusoikeuksista, ravinnon tuotannosta ja valmistuksesta, terveydenhoidosta, energian käytöstä ja sananvapaudesta on määräyksiä ja lakeja, joista ei ole hyötyä mutta on suurta haittaa kansalaisten elämälle.

Viimeksi muokattu 9 kuukautta sitten by Pekka Viherä
Pama

Ei taida mikään puolue suostua sinimustien hallituskumppaneiksi, perussuomalaisten pelko on jo noin suurta, ettei nekään käy. VKK taas hajosi mahdottomuuteensa. Eikä sitäkään tajuttu, että 2015 syyllinen oli silloinen Kokoomuksen sisäministeri Petteri Orpo. Luuleeko sinimustaliike, että perussuomalaiset yksin siellä asiasta päätti?… toiseksi ne olivat sininen tulevaisuus käytännössä, tuon ajan perussuomalaiset. Sama tie kyllä odottaa sinimustaa tulevaisuutta kanssa. Ei äänestäjiä kiinnosta puolue, joka on luvannut tyhjiä lupauksia samalla tavalla kuin SDP vappusataset, sekä haukkuu muut puolueet pystyyn.

Viimeksi muokattu 9 kuukautta sitten by Pama
Olli Pasanen

Persut kävisi minulle ihan hyvin hallituskumppaniksi jos hallitusohjelmasta päästäisiin sopuun. En syyllistänyt kaikkia persuja viime hallituksen epäonnistumisesta. Minähän myös kehuin persuja jotka uskalsivat tuolloin arvostella puoluejohtoa.

Fakta on kuitenkin ettei PS:n sisällä ole vieläkään käsitelty kunnolla vuoden 2015 epäonnistumista.

Ilkka Forsten

Persut sopii muillekin oikein hyvin hallituskumppaniksi jos se hallitusohjelma mitä tulee noudattaa, vie kaiken oleellisen pois. Joo joo joo, ihanaa, upeeta, mahtavaa joo joo joo… Tällä pääsee vaikka vihreiden kanssa samaan hallitukseen. Jos kerrankin sanoo ei, on tienpää pystyssä. Katsotaan kun tulevat vaalit on käyty, paljonko on PS:n ja vihreiden kannatuksessa eroa, mutta vihreät istuvat taas hallituksessa ja voit olla varma että ainakin polttoaineiden jakeluvelvoitetta nostetaan heti, eihän suomalainen saa koskaan elää kuten muut, meidän on oltava kunniahimoisen jallituksen kohteena.

Pama

Edelleen vuoden 2015 maahanmuuttoon on syynä Petteri Orpo, Kokoomuksesta, joka oli sisäministeri. Perussuomalaiset ovat ainoa mahdollisuus edes jonkinalaiseksi hallituskumppaniksi. Luuleeko Sinimustaliike, että SDP, Kokoomus tai Vihreät ja Vasemmistoliitto lähtisi samaan hallitukseen Sinimustin kanssa, ei muuten lähde ja syy on klassinen rasismi ja arvopohja.

Viimeksi muokattu 9 kuukautta sitten by Pama
suo ja kuokka

Katuturvallisuus romahti yhtäkkiä ympäri Suomen – Katso kotikuntasi tilanne – Kotimaa | HS.fi
Manan majoille menneet sukupolvet pitäisivät Suomen nykypäättäjiä järkensä menettäneinä, koskapa tänne otetaan jatkuvasti lisää tropiikin alkuasukkaita sotkemaan paikkoja.

Teukka

40 vuotta suomessa asunut egyptiläinen sanoi, ettei esim. syyriasta ja Irakista tänne muuttavat tiedä eivätkä ymmärrä mitään täkäläisestä elämäntavasta, eivätkä tule siihen sopeutumaan, eivät haluakkaan sopeutua. Siinäpä viestiä päättäjille joilla on vielä korvat päässä kuuntelemista varten, ei korujen ja lävistysten ripustelmista varten.

Ilkka Forsten

Korvarenkaita käyttävä mies kuuntelee mielellään nenärengasta ja napalävistystä kantavaa työnhakijaa, ja uskoo että yhteinen sävel kyllä löytyy, ollaanhan sitä illat samassa hinttibaarissa vetämässä poskivalssia.

Riku

Mitä ne tekee ns.”työkseen?” Kehitteleekö ne vihreää siirtymää, vai onko yrityksen toimiala SETA?

Ilkka Forsten

SETA että, kumpaakin työstetään.

Riku

Ai niinpä onkin, pitäähän työpaikalla luonnollisesti työstää. Kolmas pyörä sitten katselee vierestä ja höystää.