Kotimaa Politiikka

Kansalaisaloite kaivoslain muuttamiseksi saa kannatusta kiihtyvällä vauhdilla

Kittilän kaivos (Suurikuusikon kultakaivos) on Kittilässä sijaitseva Euroopan suurin kultakaivos. Kaivosta operoi kanadalainen Agnico Eagle Mines. Kuva Wikimedia Commons.

Tammikuusta alkaen kannatusilmoituksia kerännyt kansalaisaloite kaivoslain muuttamiseksi on saanut jo yli  38 000 kannatusilmoitusta. Jos kansalaisaloite saa vaaditut 50 000 kannatusilmoitusta 22.7 mennessä, asia etenee eduskunnan käsiteltäväksi.

Kansalaisaloite kaivoslain muuttamiseksi on kerännyt jo yli 38 000 vaadittavasta 50 000 kannatusilmoituksesta, jonka saavutettuaan aloite etenisi eduskunnan käsiteltäväksi. Kannatusilmoitusten keruu päättyy maanantaina 22.7.2019. Viimeisen viikon aikana yli 21 000 henkilöä on kannattanut aloitetta.

Kaivostoiminnan tulee aidosti vahvistaa yhteiskuntamme hyvinvointia

Kansalaisaloitteen Kaivoslaki Nyt – Lakialoite kaivoslain muuttamiseksi laatijat kertovat tavoitteena olevan muun muassa uusiutumattomien luonnonvarojemme suunnitelmallinen ja viisas käyttö, jotta kaivostoiminta aidosti rikastaa ja vahvistaa yhteiskuntamme elinmahdollisuuksia ja hyvinvointia. Kaivoslain kokonaisvaltaisella muutoksella halutaan myös huolehtia paremmin elintärkeän puhtaan luonnon säilymisestä tuleville sukupolville.

Aloitteen lähtökohtana on muuttaa vuonna 2011 hyväksyttyä kaivoslakia siten, että Suomen maaperän kaivosmineraalit ovat valtion ja maanomistajien omaisuutta perustuslain kanssa yhteensopivalla tavalla. Vakuudet ympäristövahinkojen, konkurssien ja jälkitöiden varalle tulee myös säätää riittävän suuriksi, ja kaivostuotannosta tulee uuden lain myötä maksaa kohtuulliset hyödyntämiskorvaukset yhteiskunnalle.

Suhdetta ympäristönsuojelulakiin halutaan myös muuttaa, sillä kaivoslupa voidaan tällä hetkellä myöntää ennen ympäristönsuojelulain mukaista lupamenettelyä, jolloin kokonaisarvio jää puutteelliseksi. Kaivoslakia halutaan täsmentää myös siten, että kuntien maankäytölliset strategiat ja muiden elinkeinojen kehittäminen otetaan paremmin huomioon kaivoslain alaisissa lupahakemuksissa ja lupaharkinnoissa. Malminetsintää ja kaivostoimintaa ei tule toteuttaa arvokkailla luontoalueilla.

Kaivosvaraukset kattavat jo merkittävän osan Suomen pinta-alasta

Kaivosvaraukset kattavat jo merkittävän osan Suomen pinta-alasta. Aloitteen mukaan kaivosmineraalien kysynnän ja kaivostoiminnan paineen kasvaessa ilmoitukseen perustuva varauskäytäntö etuoikeuden saamiseksi ei ole enää perusteltua. Näin ollen ilmoitukseen perustuvaa varauskäytäntöä tulee joko muuttaa tai siitä tulisi luopua kokonaan. Vähäinen etsintätyö toisen alueella tulisi muuttaa luvanvaraiseksi.

Vain kerran hyödynnettävissä olevista kaivannaisista tulisi kerätä kaivosyhtiöiltä veroja, jotka rahastoitaisiin jakamaan arvoa myös tuleville sukupolville ja kattamaan kaivostoimintaan väistämättä liittyviä ympäristöhaittoja.

Kansalaisaloitteen kannatusilmoitusten keruu päättyy maanantaina 22.7.2019.

Kaivoslaki Nyt – Lakialoite kaivoslain muuttamiseksi

Tagit

Liity kannattajajäseneksi

Uusimmat uutiset