Kolumnit

Kansallismielinen ilmasto- ja energiapolitiikka

Kuten jokaisella tulisi olla tiedossa, tulee maapallon väkiluku YK:n vuoden 2017 ennusteen mukaan kohoamaan 8,6 miljardiin vuoteen 2030 ja 9,8 miljardiin vuoteen 2050 mennessä. Näin siis, ellei jotain erittäin merkittävää ja käänteentekevää muutosta tapahdu esimerkiksi järkevämmän perhesuunnittelun ja seksuaalivalistuksen johdosta Afrikassa. Eräs valitettavan harvoin esiin nouseva näkökulma on räjähdysmäisesti kasvuaan jatkavan väestön energiantarpeen kattaminen. Ei ole kaukaa haettua, että mikäli lisääntyvä väestö niin ikään kasvattaa elintasoaan, joka vaatii ylläpitoonsa yhä enemmän energiaa, on tällä vaikutuksensa eri energialähteisiin sekä niiden maailmanmarkkinahintoihin.

Tämän johdosta Suomessa olisi viisainta rakentaa mahdollisimman nopealla aikataululla merkittävästi lisää ydinvoimaa korvaamaan muita ympäristölle haitallisempia, ulkomailta tuotettuja ja tuotanto- sekä ylläpitokustannuksiltaan epäedullisempia ja -vakaampia vaihtoehtoja. Ensivaiheen tavoitteena Suomen tulisi olla mahdollisimman vähän riippuvainen tuontienergiasta ja sen suhdannevaihteluista. Meillä tulisi olla tähän riittävä osaaminen ja riittävästi investointipääomaa. Ydinvoiman vastustus on enimmäkseen ideologista. Perimmäisin ongelma onkin se, että kotimaiselle ”ilmastoälymystölle” mikään ei ole hyvä, mutta niin ikään mihinkään ei ole tarjota realistista vaihtoehtoa.

Suomen tuottamat hiilidioksidipäästöt sekä per capita että kansainvälisesti vertailtuna ovat aina liian korkeat, metsiä hakataan aina liian paljon ja hiilinieluja on aina liian vähän. Ydinvoima on aina pahasta, vaikka se on Suomen olosuhteissa seismologisesti vakaalla alueella luotettavin, kustannustehokkain sekä turvallisin vaihtoehto. Kotimaista sekä puhdasta turvetta vallankaan ei saisi missään tapauksessa käyttää ja se vaikuttaa olevan kivihiilen jälkeen heti toiseksi suurin saatana. Keskeisin ongelma on se, että mikäli turpeen käytöstä halutaan luopua, sen tilalle pitää löytyä jokin korvaaja. Mikään ei vaan tunnu kelpaavan.

Välillä – eikä niin kovin harvoinkaan – tuntuu siltä, etteivät erityisesti Suomen vihreät ymmärrä, että niin kauan kuin haluamme pitää täällä napapiirin tuntumassa esim. kansamme kodit lämpiminä, lapsiemme koulumatkoilla kadut valaistuina ja ruoantuotannon käynnissä ympäri vuoden, energiaa yksinkertaisesti tarvitaan. Mieluiten mahdollisimman kustannustehokkaasti. Mikään, mitä ihmiset kokonaisena lajina tekevät, ei ole sataprosenttisesti neutraalia/neitseellistä, vaikka omatuntoa pyritäänkin puhdistamaan monin eri tavoin, kuten päästökaupoilla. Eniten huomiota viime aikoina saanut esimerkki tästä on hysterian mittasuhteet saavuttanut suhtautuminen muoviin.

Käytyäni pari viikkoa sitten eräässä pikaruokalassa havaitsin, että juomaan saa muovisen kannen ja pillin vain erikseen kassalta pyytämällä. Kyseessä on mitä ilmeisimmin kyseisen ravintolaketjun tapa kantaa oma kortensa kekoon muovista valmistettavien tuotteiden tarpeen ja sen kautta myös kulutuksen vähentämiseksi. Näinkö pelastetaan Intian valtameri valtavilta määriltä muovijätettä, jotka kelluvat saarten kokoisina lauttoina tappaen merielämää kaiken aikaa? Epäilen. Ravintolan tapauksessa kyseessä on tietysti pr-kikka, jolla pyrkiä asemoitumaan (toistaiseksi) hieman paremmaksi ja eettisemmäksi vaihtoehdoksi kuin ne kilpailijat, jotka eivät ole (toistaiseksi) oivaltaneet menetellä samoin muovituotteiden osalta.

Kuulun siihen itsekkääseen ja mukavuudenhaluiseen koulukuntaan, jonka mukaan elämänasenteella ”pienillä arjen teoilla on merkitystä” ei ole nyky-Suomessa muuta funktiota kuin hyvesignalointi, sillä edustamme muovin kierrätyksessä EU:n eliittiä. Tietämättömille termillä tarkoitetaan hyviksi sekä hyveellisiksi mahdollisimman laajalti tunnustettujen teemojen puolustamista ensisijaisesti kukin oman kilpensä kiillottamiseksi kanssaihmisten silmissä. Toisin sanottuna myönteisen sosiaalisen pääoman kartuttamiseksi. Koska hyveet ja ideaalit vaihtelevat ajan oloon jonkin verran, on hyvesignalointi kaiken kullakin hetkellä ”trendaavan” asian tai ilmiön kannattamista sekä sen puolesta manifestointia.

Tämän hetken trendaavia ideaaleja ovat mm. sukupuolineutraalius, paperittomien siirtolaisten auttaminen, vegaaniruoka, feminismi, autottomat kaupunkien keskusta-alueet, monikulttuurisuus, kehopositiivisuus, #metoo ja tunnetuimpana jonkinlaisen humanitaarisen katastrofin tai terrori-iskun kokeneen maan lipun väreihin puettu profiilikuva sosiaalisessa mediassa. Mikäli kannatat edes jotain näistä asioista tai olet vieläpä niiden edistämisessä aktiivisesti mukana, olet takuuvarmasti Hyvien Ihmisten™ puolella ja olet lunastanut paikkasi taivaassa.

Huomatkaa, etten ottanut kantaa siihen, onko mikään edellä luetelluista teemoista inherentisti – siis kaikista mahdollisista rinnakkaisilmiöistä riisuttuna – juuri minun mielestäni hyvä tai huono vaan siihen, millainen hyväksytyksi tulemisen tarpeen mekanismi näiden kannattamisen takana on. Mekanismin toinen puoli on tietysti se, että mikäli et asettaudu varauksetta tukemaan vastaavaa hyvää ja oikeamielistä teemaa, olet automaattisesti paha ihminen. Niiden osalta maailma on valitettavan mustavalkoinen.

Pienillä arkisilla valinnoilla alkaa olla minkäänlaista merkitystä vasta silloin, kun koko maapallolla kaikkine valtioineen sekä kansakuntineen on jäännöksettä saatu tai edes yritetty saada aikaan globaaleja ja oikeasti vaikuttavia muutoksia. Muovi- ja saasteongelmaa ajatellen keinoja kyllä riittäisi pääasiallisten vastuullisten taltuttamiseksi. Yksin Intiassa on väestöä 240 kertaa enemmän kuin Suomessa. Koska mittasuhteet ovat näin valtavat, on Suomi viimeisimpiä valtioita, jolle sälyttää vastuu ryöstöverottaa omaa energiatalouttaan sekä tuotantoteollisuuttaan kohti lopullista alennustilaa.

Tuontitulleja, kauppasaartoja ja talouspakotteita on aikojen saatossa käytetty heppoisemmillakin perusteilla kuin uhanalaisten eläin- ja kasvilajien tapattamisesta sukupuuttoon. Tällaiset keinot ovat valtiojohtoista väärinkäyttäytymistä (vrt. Pohjois-Korean ydinaseohjelma tai Venäjän ekspansiivinen rajapolitiikka) suuremman kynnyksen takana, koska koko tulokulma edellyttää kohdemaiden väestön arkisen toimintakulttuurin kyseenalaistamista. Joka on tietenkin myös julmetun rasistinen ajattelutapa, mikäli kaikkia kansakuntia pidetään yhtä tietoisina ympäristönsä suojelun osalta.

Perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho ehdottaa globaaleihin saasteongelmiin ja niiden tosiasiallisiin aiheuttajiin puuttumista seuraavasti:

    ”– Talouden globalisaatiota ja tavaroiden vapaata liikkumista on ryhdyttävä purkamaan määräämällä ilmastovero tuontituotteille yleensä ja sakkovero pahimpien saastuttajien tuontituotteille, Halla-aho lataa.”

Kotimaiset kirkasotsat toitottavat kyllästymiseen saakka, kuinka suomalaiset ovat Kaukoidän maiden teollisuustuotannosta johtuviin ympäristöongelmiin osasyyllisiä ostamalla niissä valmistettuja kulutushyödykkeitä. Kun keskustelu liikkuu aina vain länsimaita ja länsimaalaisia syyllistävällä ja ruoskivalla tasolla, on ongelmien ratkaisussa hyvin hankala päästä puusta pitkään. Halla-ahon esitys tulisi toteutuessaan ohjaamaan kansan kulutustottumuksia kotimaisten ja pienipäästöisemmin valmistettujen tuotteiden suuntaan, joka olisi tervetullutta myös työllisyyttä ajatellen.

Mikäli tosiasiallisiin ongelmiin ja niiden aiheuttajiin ei löydy rautaista tahtoa puuttua tiiviinä rintamana, jäävät ne nyt ja vastaisuudessakin hoitamatta. Oikeudenmukainen ratkaisu on kansallismielinen ilmasto- ja energiapolitiikka, jonka pohja-ajatuksena on ”jokaiselle ansionsa mukaan” – niin hyvässä kuin pahassa.

Vähemmän kuritusta niille maille, joiden tuotanto kuormittaa ympäristöä vähiten ja joiden kierrätysaste on korkea. Sen sijaan enemmän toimenpiteitä sinne suuntaan, jossa ilmastonmuutosta kiihdytetään eniten ja ympäristön suhteen toimitaan muutenkin piittaamattomasti.

Tilaa
Ilmoita
guest
0 Kommenttia
Palautteet
Näytä kaikki kommentit