Kotimaa Maahanmuutto

Kansanedustaja Mäkynen: Piilotetaanko maahanmuuttajien tulkkipalveluiden kustannuksia tarkoituksella?

Kuva Pixabay.

Kansanedustaja Jukka Mäkynen on jättänyt hallitukselle toimenpidealoitteen tulkkipalveluiden kustannusten selvittämiseksi.

Kansanedustaja Jukka Mäkynen (ps.) muistuttaa, että Eduskunnan tietopalvelun mukaan kattavaa tilastoa maahanmuuttajien tulkkipalveluiden kustannuksista ei ole olemassa.

Kielilain (423/2003) mukaan viranomaisen on huolehdittava tulkkaamisesta tai kääntämisestä, jos maahanmuuttaja ei osaa viranomaisyhteyksissä käytettävää suomen tai ruotsin kieltä tai hän ei vammaisuutensa tai sairautensa vuoksi voi tulla ymmärretyksi asiassa, joka voi tulla vireille viranomaisen aloitteesta. Viranomainen huolehtii mahdollisuuksien mukaan tulkkaamisesta ja kääntämisestä myös muissa maahanmuuttajan velvollisuuksia koskevissa asioissa.

Valtio korvaa kansainvälisen suojelun piiriin kuuluvien henkilöiden (ulkomaan kansalaisten) vastaanottoon liittyviä tulkkauskustannuksia täysimääräisesti ilman aikarajaa, kun tulkkipalveluja käytetään kotouttamisasioissa sekä sosiaali- ja terveyspalveluissa. Muutoin jokainen viranomainen vastaa itse tulkkauskustannuksista.

Tulkkauspalveluita ei tarjota sen jälkeen kun henkilö on saanut Suomen kansalaisuuden. Eduskunnan tietopalvelun tietojen mukaan kuntatasolla voi olla vaikeata saada tietoja tulkkauskustannuksista, koska tulkkauskustannukset jakautuvat kunnan eri toimialoille. Suurimmassa osissa kuntia ei eritellä tulkkauskustannuksia.

– Pelkästään työ- ja elinkeinoministeriön vastuulle kuuluvien kansainvälistä suojelua saavien kotoutumispalveluiden osalta tulkkauskustannukset olivat vuonna 2018 yhteensä 21 469 795,13 euroa. Eduskunnan tietopalvelun mukaan mitään kattavaa tilastoa tulkkipalveluiden kustannuksista ei ole olemassa. Ei voi olla niin, että tilastoimatta jättämällä piilotetaan verorahoilla rahoitettujen tulkkauspalveluiden hinta suomalaisilta veronmaksajilta, Mäkysen toimenpidealoitteessa todetaan.

Maahanmuuton kustannuksia piilotellaan

Mäkynen muistuttaa, että maahanmuuton kustannuksista muun muassa tulkkipalveluista aiheutuvia suuria rahasummia jää laskematta valtion ja kuntien budjettiin, ja samaan aikaan kymmeniä kuntia uhkaa rajut saneeraukset kuntien talouden heikkenemisen vuoksi.

– Tulkkipalveluiden kustannukset on saatava nopealla aikataululla kaikkien kansalaisten tietoon jokaisessa Suomen kunnassa. Ennen kuin kunnasta on saatavilla julkinen tilasto tulkkipalveluiden kokonaiskustannuksista, on moraalisesti väärin ja täysin epäoikeudenmukaista käynnistää kunnassa YT-neuvotteluita ja lomautuksia, Mäkynen toteaa.

Julkinen sektori jakaa Mäkysen mukaan avokätisesti rahaa maahanmuuttajille, piilottaa maahanmuuton kustannuksia ja samaan aikaan irtisanoo ja lomauttaa hoitajia.

– Esimerkki härskistä veronmaksajien rahojen turhasta käytöstä on se, kun esimerkiksi Oulun käräjäoikeuteen saapuu Helsingistä tulkki, eikä syytettyä ole saatu oikeuden istuntoon. Näissä tapauksissa tulkki veloittaa täydet matkakorvaukset ja palkkiot, vaikka syytettyä ei saatu istuntoon. Tällaisen menon on loputtava ja totuus maahanmuuton kaikista kustannuksista on tultava esiin.

Kansanedustaja kysyy, kuinka eduskunta voi hyväksyä valtion budjetin, kun tilastoja maahanmuuton todellisista kustannuksista niin valtiolle kuin kunnille ei ole saatavissa.

– Väkisinkin tulee mieleen, mitä kaikkia muita maahanmuuton kustannuksia veronmaksajilta piilotetaan, Mäkynen linjaa

  • 3.8K
    Shares

Liity kannattajajäseneksi

Uusimmat uutiset