Kotimaa Politiikka

Kansanedustaja Purra: ”Sosiaaliturvan uudistaminen on näpertelyä, jos maahanmuuttoon ei puututa”

Kuva Shutterstock.

Sanna Marinin hallitus käynnistää sosiaaliturvan uudistamista koskevan työn komiteatyöskentelynä, johon ottavat osaa kaikki puolueet ja monet muut asian kannalta oleelliset organisaatiot, kuten työmarkkinajärjestöt. Työn on tarkoitus ulottua kahdelle vaalikaudelle.

Myös edellisellä vaalikaudella toimi parlamentaarinen sosiaaliturvan uudistamista käsitellyt hanke, TOIMI-ryhmä, jossa perussuomalaisten edustajana oli Riikka Purra.

Nykyinen monimutkainen ja pirstaleinen järjestelmä vähentää kannustimia ottaa vastaan työtä, koska ”paperihommat” erilaisine selvityksineen vievät niin paljon aikaa ja saattavat myös katkaista tukien maksun. Uudistamisen tarve on tunnustettu yli puoluerajojen ja laajemminkin yhteiskunnassa.

–Perussuomalaiset on samaa mieltä asiasta, mutta mielestäni on olemassa riski, että uudistuksessa käy kuten sote-uudistuksessa. Ei ole olemassa sosiaaliturvajärjestelmää, joka kävisi kaikille. On olemassa erilaisia poliittisia näkemyksiä, Purra sanoo.

Hyvinvointivaltio tarvitsee rajat

TOIMI-ryhmä tarjosi pohdintaan kolme erilaista mallia, joista yksi on perustulo ja kaksi erityyppistä yleistukea.

Perussuomalaiset vastustaa perustuloa, niin periaatteellisista kuin taloudellisistakin syistä. Jo nykyinen järjestelmä on liian kallis, osin passivoiva ja se toimii julkiselle taloudelle haitallisen maahanmuuton vetotekijänä.

– Suomella on varaa parempaan hyvinvointivaltioon, mikäli saajien määrä on rajattu. Mikäli sitä ei ole rajattu, Suomella ei ole varaa edes tätä niukempaan sosiaaliturvaan, Purra selittää.

Erilaisia etuuksia yhdistävään yleistukeen perustuva malli on suunta, johon perussuomalaisten mielestä uudistustyössä pitää kulkea. Malli kannustaa paremmin työntekemiseen. Työn vastaanottaminen on kannattavampaa kaikilla tulotasoilla.

– Valitettavasti muille puolueille ja tahoille se usein tarkoittaa, että erityisesti vähän koulutettuja ja heikon työmarkkina-aseman ihmisiä ja maahanmuuttajia palkkaavat yritykset voivat entistä helpommin ulkoistaa osan palkanmaksusta suomalaiselle sosiaaliturvalle. Ei sosiaaliturvan uudistamisen tarkoitus voi olla tämä, Purra ihmettelee.

– Hallitusohjelmassa kirjataan, että kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneiden halutaan jäävän maahan työluvalla. Edellinen hallitus päätti tarjota maahanmuuttajille sosiaaliturvan, vaikka ansiotulot olisivat alle 700 euroa kuussa. Nyt jo kolme hallituspuoluetta vaatii saatavuusharkinnan rippeidenkin purkamista. Tämä on erittäin valitettava tie.

– Tiedämme tilastojen ja tutkimusten perusteella, että kouluttamattomat maahanmuuttajat kuormittavat sosiaalijärjestelmää ja palveluita, ja mikäli työllistyvät, työllistyvät yleensä vahvasti tuetusti tai matalapalkkamarkkinoille tai maahanmuuttokoneiston sisään. Ja maassa on jo valtava määrä työttömiä maahanmuuttajia.

– Sama koskee seuraavaakin sukupolvea. Koulutustaso on matala, tulot eivät kehity, ja he ovat kantaväestöön nähden huomattavan pienituloisia ja tukiriippuvaisia, Purra selittää.

Vasta julkaistun Suomen Perustan selvityksen mukaan humanitaarisin perustein maahan tulleiden kohdalla toimeentulotukien määrät ovat vielä 20 vuoden maassaolon jälkeen 15-kertaiset kantaväestöön nähden.

Oikeus sosiaaliturvaan ei saa olla automaatio

Perussuomalaisten mielestä on oikeudenmukaista, että suomalainen sosiaalipolitiikka on tarkoitettu suomalaisille. Maailmanparantaminen tai tänne saapuvien maahanmuuttajien asema eivät voi mennä tämän asian edelle.

– Tällaisia asioita ei tietenkään viime kauden uudistusryhmässä saanut käsitellä, tuskin saa nyt aloittavassa komiteassakaan, Purra hymähtää.

– Mutta tämä ei ole pikkuasia. Tämän pitäisi kiinnostaa kaikkia puolueita. Suomeen suuntautuva maahanmuutto maksaa meille koko ajan yhä enemmän. Sosiaaliturvan uudistaminen on pelkkää näpertelyä, mikäli emme puutu tähän kasvavaan sosiaaliturvan kustannuserään, Purra sanoo.

– Olemme esittäneet lukuisia julkiselle taloudelle haitallista maahanmuuttoa rajoittavia toimenpiteitä. Olemme vaatineet 3000 euron minimipalkkaa töihin saapuville. Olemme esittäneet asumisperustaisen sosiaaliturvan lopettamista. Suomella ei ole varaa nykymalliin, se on täysin selvää, Purra painottaa.

– Ainoa vaihtoehto on muuttaa järjestelmäämme siihen suuntaan, että suomalaisten suosiminen on lainsäädännöllisesti mahdollista.

Mikäli näin ei toimita, tukia ja julkisia palveluita leikataan ja heikennetään merkittävästi kaikilta.

– Veroja korotetaan ja velkaa otetaan lisää. Ei muita vaihtoehtoja ole, Purra sanoo.

Marinin hallituksen sosiaaliturvaa uudistavan komitean on määrä aloittaa työnsä pian. Perussuomalaisten edustajana ryhmässä aloittaa Riikka Slunga-Poutsalo. Varajäsenenä toimii Riikka Purra.

Tilaa
Ilmoita
guest
0 Kommenttia
Palautteet
Näytä kaikki kommentit