Eurooppa Politiikka

Kardinaali: sukupuoli-ideologiat heikentävät perheitä ja luovat moniongelmaisia ihmisiä

Kuvituskuva. Kuva GoToVan / Wikimedia Commons / CC BY 2.0

Lait jotka edistävät sukupuoli-ideologioita, ”kaivavat maata perheinstituution jalkojen alta,” mikä puolestaan johtaa ”sosiaalisiin ongelmiin kuten lapsien laiminlyöntiin, huumeiden väärinkäyttöön ja naisiin kohdistuvaan väkivaltaan”, Valencian kardinaali Antonio Cañizares on sanonut.Valencian arkkipiispa ryöpytti sukupuoliteoriaa ”järjen kieltämisenä” ja kritisoi Valencian aluehallintoa transsukupuolisuutta edistävien lakien käyttöön ottamisesta.

Torstaina, loppiaisen aattona, julkistetussa lausunnossa espanjalainen kardinaali vaati julkisia elimiä vastustamaan lakien ottamista käyttöön ja pyysi Valencian parlamenttia harkitsemaan uudelleen lähestymistapaansa.

”Meidän täytyy taistella ihmisen arvokkuuden puolesta ja kaikenlaista erottelua vastaan,” hän sanoi, ”mutta miehen ja naisen välisten biologisten erojen kieltäminen ei ole ratkaisu.”

Transgender:
Transgender tai muunsukupuolinen ovat uuden sukupuoli-ideologian mukaisia termejä muille sukupuoli-identiteeteille kuin mies tai nainen. Ihmiset, jotka identifioivat itsensä transgendereiksi, voivat ajatella olevansa sekä miehiä että naisia tai eivät kumpiakaan tai olevansa täysin kaksijakoisen sukupuolijärjestelmän ulkopuolella. Jotkut haluavat vain tiettyjä piirteitä vastakkaisesta sukupuolesta, toiset taas haluavat kaikki. Jotkut transgender-ihmiset näkevät heidän identiteettinsä yhtenä monista mahdollisista sukupuolista (muista kuin mies tai nainen), kun taas toiset katsovat transgenderin olevan kattokäsite, joka sisältää kaikki mahdolliset sukupuolet. Toiset näkevät transgenderin kolmantena sukupuolena, joka täydentää perinteistä kaksijakoista sukupuolijärjestelmää, kun taas toiset identifioivat itsensä sukupuolettomiksi tai agendereiksi.

Englannin kielessä ilmiöstä käytetään termiä non-binary, kun taas transgender tarkoittaa englannissa kaikki transihmisiä. Suomen kielessä käytetään usein termejä transgender tai muunsukupuolinen.

Sukupuoli-ideologian katsotaan liittyvän kulttuurimarxismiin ja länsimaiden moraaliseen rapautumiseen.

”On kyseenalaista, pystyväkö sukupuoli-ideologioita edistävät lait täyttämään tehtävänsä ja estämään näiden lakien tarkoittamien ihmisryhmien erottelun,” hän lisäsi.

Kardinaali selvensi,että hän ”ei toimi ketään vastaan, ei edes lainsäädäntöelimiä vastaan, eikä torju ketään.”

”Minä toimin vain ihmisen ja perheiden puolesta ja niiden puolustamiseksi,” hän sanoi.

Hän lisäsi, että sellaiset lait – jotka vaativat ihmisiä kieltämään transseksuaalisen ihmisen biologisen sukupuolen, ja rankaisemaan heitä jos eivät näin tee – ovat uhka uskonvapaudelle.

”Tässä ei ole kyse ainoastaan uskosta, vaan kyse on myös inhimillisistä syistä,” hän sanoi.

Kardinaali Cañizares on hyvin tunnettu selkeäsanaisista hyökkäyksistään sukupuoli-ideologiaa vastaan. Viime vuonna hän vaati katolisia olemaan tottelematta ideologiaan pohjautuvia lakeja, kuvaten sitä ”maailmanhistorian salakavalimmaksi ja tuhoavimmaksi ideologiaksi”.

”Me emme voi alistua maallistumisen tai sukupuoli-ideologian innostamaan mielentilaan.,” hän sanoi ja jatkoi, että nämä ideologiat vauhdittavat kehitystä kohti ”uskonvapauden rajoittamista tai uskonnon huomiotta jättämistä”.

LGBT-lobbausryhmä teki kardinaalista rikosilmoituksen viime vuonna, väittäen että kardinaalin puheet ovat ”täynnä vihaa, homofobiaa ja seksismiä, ja kiihottavat vihaan niitä kohtaan, jotka eivät sovi katolisen kirkon puolustamaan vanhahtavaan hierarkiaan.”

Syytteistä luovuttiin muutama päivä myöhemmin.


Breitbart

Tilaa
Ilmoita
guest
0 Kommenttia
Palautteet
Näytä kaikki kommentit

Kansalaisen verkkokauppa