Kotimaa

Kelan etuuksiin tulee muutoksia vuoden 2020 alussa

Kuva Santeri Viinamäki / Wikimedia Commons / CC BY-SA 4.0

Kelan hoitama sosiaaliturva muuttuu hieman 1. tammikuuta 2020 alkaen.

Sairausvakuutuksen päivärahojen määräytyminen muuttuu ja työttömyysturvan aktiivimallista luovutaan vuoden 2020 alusta alkaen. Kansaneläkeindeksiin sidottuja etuuksia korotetaan 1,0 %, ja moniin etuuksiin tulee tasokorotus.

Tässä artikkelissa on kerrottu muutamista muutoksista. Kaikista muutoksista voi lukea Kelan tiedotteesta.

Perhe-etuuksiin korotuksia

Äitiys-, isyys- ja vanhempainpäivärahan sekä erityishoitorahan vähimmäismäärä suurenee hieman. Lapsilisän määrä neljännestä ja sitä seuraavasta lapsesta suurenee 10 e/kk. Myös yksinhuoltajakorotus nousee, ja kansaneläkeindeksiin sidottujen lastenhoidon tukien euromäärät suurenevat 1,0 %.

Aktiivimallista luovutaan vuoden alusta lähtien

Aktiivimallista luovutaan 1.1.2020. Kela ja työttömyyskassat eivät enää seuraa työttömän aktiivisuutta eivätkä vähennä työttömyysetuutta. Etuus palautuu automaattisesti normaalille tasolle 1.1.2020 alkaen, jos sitä on aiemmin alennettu aktiivimallin perusteella.

Aktiivimalli vaikuttaa kuitenkin vielä niihin työttömyysetuuksiin, jotka ovat kertyneet vuoden 2019 puolella, mutta joiden maksupäivä on vuonna 2020.

Työttömyysetuuksiin korotuksia

Peruspäivärahan ja työmarkkinatuen määrä suurenee 33,66 euroon päivässä (32,40 e/pv vuonna 2019). Myös työttömyysetuuden korotusosa ja lapsikorotukset suurenevat. Työttömyysetuuden korotusosa on 4,79 e/pv.

Työttömän lisäpäiväoikeuden ikäraja nousee

Työttömyyspäivärahan lisäpäiväoikeuden alaikäraja nousee vuonna 1961 ja sen jälkeen syntyneillä 61 vuodesta 62 vuoteen. Lisäpäiväoikeus tarkoittaa, että peruspäivärahaa ja ansiopäivärahaa voidaan maksaa normaalin enimmäisajan jälkeen eläkeikään asti eli työtön voi päästä ns. eläkeputkeen.

Yleisen asumistuen enimmäisasumismenot suurenevat hieman

Yleisen asumistuen enimmäisasumismenoja tarkistetaan elinkustannusindeksin mukaan. Se tarkoittaa sitä, että asumistuessa hyväksyttävien asumismenojen enimmäismäärät suurenevat hieman vuoden 2020 alussa.

Toimeentulotuen perusosa suurenee

Toimeentulotuen perusosa suurenee hieman ensi vuonna. Vuonna 2019 perusosan määrä yksin asuvalla henkilöllä on ollut 497,29 e/kk. Vuoden 2020 alusta alkaen se on 502,21 e/kk.

Yksinhuoltajien perusosan määrää korotetaan erikseen. Vuonna 2019 yksinhuoltajan perusosan määrä on ollut 547,02 e/kk. Vuonna 2020 se on 572,52 e/kk.

Lääkekattoon korotus

Lääkekustannusten vuosiomavastuu (ns. lääkekatto) nousee hieman. Vuosiomavastuu on 577,66 e/kalenterivuosi (572 euroa vuonna 2019). Kun vuosiomavastuu ylittyy, asiakas maksaa loppuvuoden ajan jokaisesta korvattavasta lääkevalmisteesta vain 2,50 euron omavastuun.

Sairauspäivärahan ja kuntoutusrahan vähimmäismäärään korotus

Sairauspäivärahan ja kuntoutusrahan vähimmäismäärä suurenee.  Myös nuoren kuntoutusrahan ja ammatillisen kuntoutuksen ajalta maksettavan kuntoutusrahan määrä suurenee.

Uutta neuropsykiatrista kuntoutusta lapsille ja nuorille

Keväästä 2020 alkaen Kela alkaa järjestää pitkäkestoista neuropsykiatrista perhekuntoutusta, joka on suunnattu 5–15-vuotiaille lapsille ja nuorille sekä heidän perheilleen. Lapsella tai nuorella pitää olla diagnosoituna jokin neuropsykiatrinen häiriö, kuten ADHD, autisminkirjon häiriöt tai Touretten oireyhtymä.

OPI-kuntoutusta tarjolla yhä useammalle nuorelle

Ammatillisessa oppilaitoksessa opiskelevien tueksi kehitetty OPI-kuntoutus laajenee uusiin oppilaitoksiin. Ensi vuoden alusta mukana on jo 25 oppilaitosta eri puolella maata. OPI-kuntoutus tarjoaa tukea opintoihin, masennusoireisiin ja elämänhallintaan ammatillista perustutkintoa tai lukio-opintoja suorittaville 16–29-vuotiaille opiskelijoille.

Korotuksia eläkkeisiin

Eläkkeet ja rintamalisä nousevat myös vuoden alusta alkaen. Rintamalisän määrä vuonna 2020 on 50,68 e/kk ja ylimääräisen rintamalisän määrä on yksin asuvalle 257,19 e/kk ja parisuhteessa elävälle 225,21 e/kk.

Eläkkeensaajan asumistuessa muutoksia

Eläkkeensaajan asumistuessa huomioon otettavien asumismenojen enimmäismäärät suurenevat 1,4 prosenttia.

Korotuksia vammaisetuuksiin

Vammaisetuuksien määrät suurenevat indeksitarkistusten takia hieman 1.1.2020 alkaen.

Suomessa työskentelevän sosiaaliturvan ansioraja nousee

Ulkomailta Suomeen tuleva työntekijä voi saada Kelan maksamia etuuksia. Oikeus etuuksiin syntyy, jos ansaitsee vähintään 723,69 e/kk (696,60 e/kk vuonna 2019). Tuloraja vastaa työttömyysturvan peruspäivärahan kuukausimäärää. Kelan etuuksia voi saada niiltä kuukausilta, joilta tuloraja ylittyy.

Tilaa
Ilmoita
guest
0 Kommenttia
Palautteet
Näytä kaikki kommentit