Muu maailma

Kenraali Pinatel: Islamin vastustamiseksi on lakkautettava NATO ja liittouduttava Venäjän kanssa

Turkin vallankaappauksen epäonnistuttua Erdogan on lähestynyt Putinia ja samaan aikaan Moskova ja Washington näyttävät löytäneen tasapainotilan Syyriassa. Kenraali Pinatelin mukaan Euroopan valtioiden on otettava huomioon syntynyt uusi tilanne.


Kenraali (evp) Jean-Bernard Pinatel on geostrategian ja taloustiedustelun asiantuntija. Hän pitää Géopolitique – Géostratégie -blogia. Hän on kirjoittanut myös useita kirjoja, joihin kuuluu myös Carnets de guerres et de crisesaux (Sotien ja kriisien kronikka).

FIGAROVOX – Recep Erdogan tulee elokuussa tapaamaan Vladimir Putinin Moskovassa. Turkki on ollut historiallisesti NATO:n etuvartio etelässä. Missä määrin tämä Moskovan ja Ankaran välinen uusi liitto voi hämmentää NATO:a?

Kenraali PINATEL – NATO organisaationa on peruja Neuvostoliiton ja Läntisten demokratioiden välisen kylmän sodan ajoilta. NATO:n säilyttäminen ja sen laajentaminen entisiin IVY-maihin tapahtui USA:n tahdosta, joka haluaa pitää Euroopan ja Venäjän välisen kuilun avoimena. Jos Eurooppa ja Venäjä olisivat liitossa keskenään, niin se vaarantaisi USA:n Neuvostoliiton vuoden 1990 romahduksen jälkeen saavuttaman globaalin ykkösaseman ja USA haluaa säilyttää tämän tilanteen hinnalla millä hyvänsä. Islamin uhka on kuitenkin muuttanut tilanteen. Tämä uhka, joka on jo 1990-luvulta lähtien ollut nähtävillä Venäjällä, levisi Eurooppaan kesäkuussa 2014 kalifaatin irakilaisen Al Bagghadin julistuksen myötä ja viime aikoina Turkkiin, kun Erdogan joutui sulkemaan rajan ISIS:iltä Ranskaan tehtyjen pommi-iskujen jälkeen. Tähän vaikutti myös USA:n Turkkiin kohdistama painostus, johon se oli pakotettu, ettei se menettäisi eurooppalaisen yleisen mielipiteen tukea.

Nykyisten tappavien terrori-iskujen kontekstissa Syyrian hallituksen horjuttaminen ja sen korvaaminen hallituksella, joka suhtautuisi myötämielisemmin amerikkalaisten, eurooppalaisten, saudien ja qatarilaisten etuihin, jää toiselle sijalle, kun edessä on välttämättömyys saada nopeasti hallintaan tämä uusi kalifaatti, joka uhkaa Lähi-idän tasapainoa ja edistää samalla Euroopassa anti-atlanttisten nationalististen puolueiden nousua valta-asemiin. Lisäksi Venäjän laajamittainen ja menestyksekäs interventio liittolaisensa Syyrian tueksi syyskuussa 2015 on vastakohta USA:n epäröinnille ja kaksoispelille sen pyrkiessä miellyttämään ja hallitsemaan kaikkia. Samalla he tuomitsevat itsensä operationaaliseen tehottomuuteen, joka vuorostaan tekee heidän perinteisistä liittolaisistaan levottomia ja saa heidät varovaisiksi Venäjän suhteen. Lopulta myös Venäjän ja Turkin väliset suhteet ja taloudelliset panokset ovat hyvin merkittäviä huolimatta historiallisesta geopoliittisesta vastakkainasettelusta.

Moskovan ja Ankaran välistä lähentymistä enemmän NATO:a heikentävät viimeaikaiset tapahtumat. Ne ovat ranskalisten ja eurooppalaisten silmissä räikeä osoitus siitä, että NATO on hyödytön islamin uhan edessä. Sen sijaan Venäjän ISIS:iä vastaan käymä tehokas sota on saanut yhä useamman poliitikon ja ranskalaisen ajattelemaan, että Venäjä on paras liittolaisemme. Ja tämän ilmeisen seikan – jolle on tuskallisessa tavalla saatu vahvistus 234 kuolleen ja 671 haavoittuneen ranskalaisen muodossa vuoden 2012 jälkeen – tulee, ei vain horjuttaa NATO:a, vaan myös johtaa sen lakkauttamiseen tai täydelliseen eurooppalaistamiseen, sillä sen ylläpitäminen palvelee vain sellaisia intressejä, jotka eivät ole Ranskan intressejä.

FIGAROVOX – Mitä Syyriassa tapahtuu nykyisin? Venäläiset ja amerikkalaiset vaikuttavan lähentyneen toisiaan tai ainakin koordinoivan enemmän toimiaan, erityisesti Al-Nusran rintaman suhteen, joka toimii nykyisin hyvin lähellä Aleppoa. Onko alueelle syntymässä uusi tasapainotila?

PINATEL – Vuoden 2015 syyskuun Syyrian interventionsa jälkeen venäläiset ovat esittäneet amerikkalaisille ISIS:iä ja Al Nusraa vastaan tehtävien iskujen koordinointia. Amerikkalaiset ovat kuitenkin kieltäytyneet, sillä poliittisella tasolla Obama haluaa pitää yhä yllä fiktiota, että Syyrian alueella on olemassa vielä potentiaalia maltillisille voimille, jotka eivät ole sulautuneet tai liittoutuneet Al Nusran kanssa, ja jotka siten voisivat jonakin päivänä väittää olevansa varteenotettava taho neuvottelupöydässä. Kyse on selvästi fiktiosta, jota eivät kyseenalaista vain venäläiset, vaan myös muut tahot, USA:ta myöten. Nämä asiantuntijat sanovat, että Syyriassa vielä toimivat yksiköt ovat Al Nusran välikäsiä myyden aseita, joita he saavat CIA:n kautta. Erään tällaisen tukikohdan pommittaminen Syyriassa Venäjän toimesta antoi amerikkalaisten ymmärtää jo ennalta, että heidän on syytä vetää nopeasti pois paikalla olevat CIA:n agentit. Tämä vuorostaan mahdollisti operationaalisen lähentymisen ja yhteistyön. On selvää, että Lähi-itään on syntymässä uusi tasapainotila. Venäjä, joka on historiallisesti ollut läsnä alueella, on palaamassa voimatekijäksi. Kiina – tämä on uusi seikka – on lisännyt myös läsnäoloaan alueella ja Ranska, jolla oli alueella etuoikeutettu välittäjän asema on sen menettänyt myötäilemällä USA:ta.

FIGAROVOX – Mikä voisi olla Euroopan asema näiden kahden mahdin, Venäjän ja Turkin, välisissä suhteissa? Voidaanko Eurooppaan ajatella syntyvän uusi turvallisuuden tasapainotila?

PINATEL – Se pitää paikkansa. Turkki ja Venäjä ovat teljenneet porttimme itään.

Meidän taloudelliset ja strategiset intressimme ovat täysin yhteensopivia Venäjän intressien kanssa. Ranskalla on pitkät historiallisesti ystävyyssiteet Venäjän kanssa, jota symbolisoi Pariisissa Aleksanteri III:n silta ja uudemmalta ajalta Normandia Niemen -lentueen tarina, jonka kenraali de Gaulle lähetti Venäjälle konkretisoidakseen yhteisen liittomme natsismia vastaan. Muistutan myös, että Normandian maihinnousu vuonna 1944 saattoi tapahtua, koska Saksan armeija oli uuvuttanut ensin itsensä käytyään kolme vuotta sotaa Venäjää vastaan, jossa sodassa kuoli 13 miljoonaa venäläistä ja 5 miljoonaa saksalaista sotilasta. Tämän toteaminen ei pyri vähättelemään USA:n roolia ja 185.924 sotilaan hengen uhraamista Euroopan maaperällä. Kuitenkin USA:n halu palauttaa kylmän sodan ilmapiiri takaisin Eurooppaan, jota synnytetään erityisesti NATO:n avulla, palvelee vain heidän omia intressejään ja niiden eurooppalaisten johtajien intressejä, jotka ovat joko korruptoituneita tai kelvottomia.

Saksalla on Turkkiin historialliset suhteet, joita voi verrata meidän suhteisiimme Venäjän kanssa. Turkki ja Saksa ovat olleet liittolaisia kahdessa maailmansodassa, sillä saksalaiset toivoivat Turkin avullaan voivansa katkaista liittoutuneiden öljynkuljetusreitin. Turkkilaiset puolestaan toivoivat saavansa näin uudelleen Lähi-idän hallintaansa, erityisesti Irakin ja Syyrian.

Tämä silmäys historiaan osoittaa Ranskan ja Saksan välisen liiton tärkeyden yhteisen eurooppalaisen politiikan määrittämiseksi noiden kahden mahtivaltion suuntaan ja sen välttämiseksi, että palattaisiin takaisin menneiden aikojen peleihin, kuten Angela Merkel vaikuttaa äskettäin tehneen pakolaiskriisin yhteydessä neuvotellessaan suoraan Erdoganin kanssa sopimatta ensin asiasta eurooppalaisten partnereidensa kanssa.

Le Figaro

Tilaa
Ilmoita
guest
0 Kommenttia
Palautteet
Näytä kaikki kommentit

Liity kannattajajäseneksi

Uusimmat uutiset

Kansalaisen verkkokauppa