Kulttuuri Yhteistyössä

Kirja: Harhaoppinen – Miksi islam tarvitsee nyt uskonpuhdistusta

Scanria OY on julkaissut vuonna 2016 Ayaan Hirsi Alin kirjoittaman kirjan Harhaoppinen – Miksi islam tarvitsee nyt uskonpuhdistusta. Kirjassa kirjoittaja pohtii islamin olemusta, reformin tarvetta ja mahdollisuuksia siihen.

Kirjan perusajatuksena on se, että uskonnollisilla opeilla on merkitystä ja ne kaipaavat reformaatiota sopeutuakseen vallitsevaan, nykyaikaiseen yhteiskuntaan.

Kirjoittajan mukaan islam on maailman uskonnoista joustamattomin. Jokainen kokee oikeudekseen avoimen keskustelun estämisen. Muslimeille opetetaan, että Koraani on täydellinen ja lopullinen jumalallinen ilmoitus, jota ei voi muuttaa. Se on Jumalan viimeinen sana. Koraani ja siihen liittyvät tekstit ovat islamissa perimmäinen syy tuonpuoleisen kunnioittamiselle ja pyhään sotaan kehottamiselle. Näiden pysyvän voiman takaa usko ajattomasta, kaikkivoivasta ja muuttumattomasta Allahin sanasta ja Muhammedin teoista.

Uskonnon uudistaminen ja uskosta luopuminen ovat islamin vakavampia syntejä, samaa luokkaa kuin murha. Tämän vuoksi on ymmärrettävää, miksi islamilaiset uskonoppineet ovat yhtä mieltä siitä, että islam ei ole vain uskonto, vaan suuri, kaikenkattava järjestelmä, joka käsittää, selittää, yhdistää ja ohjaa kaikkia ihmiselämän alueita, niin henkilökohtaisia, poliittisia, kulttuurisia kuin uskonnollisiakin.

Islam määrää kaikesta.

Ayaan Hirsi Ali:
Somalialaissyntyinen ja muslimina varttunut Hirsi Ali vietti nuoruutensa Afrikassa ja Saudi-Arabiassa, kunnes pakeni Alankomaihin vuonna 1992. Siellä hän kipusi tehdassiivoojasta kansanedustajaksi. Hän on nimekäs puhuja, väittelijä ja kirjoittaja, ja Time-lehti on valinnut hänet sadan vaikutusvaltaisimman ihmisen listalle. 

Länsimaissa elävät muslimit ovat ansassa kahden uskomus- ja kokemusmaailman välissä. He käyvät päivittäistä taistelua noudattaakseen islamia, vaikka maallinen yhteiskunta haastaa heidän arvojaan ja uskomuksiaan joka käänteessä. Monet muslimit ratkaisevat tämän ristiriidan vetäytymällä itse luomiinsa (ja usein itsehallinnollisiin) saarekkeisiin. He yrittävät pysäyttää muurilla ulkopuoliset vaikutteet, sallivat lapsilleen vain islamilaisen kasvatuksen ja irrottautuvat ympäröivästä epäislamilaisesta yhteiskunnasta. Muslimimaahanmuuttajat koteloituvat, ja muodostuu rinnakkaisyhteiskuntia.

Länsimaiden nykyasenne islamia ja muslimimaailmaa kohtaan on katastrofaalinen. Lännessä monesti uskotaan islamilaisten maiden tapahtumien olevan johdannaista pelkästään suurvalta- ja geopolitiikasta. Länsimaailma sivuuttaa reformistiset toisinajattelijat ja huijaa itsensä uskomaan, että sen vaarallisimpia vihollisia ei ajakaan eteenpäin se ideologia, jota nämä viholliset avoimesti julistavat. Länsi panee toivonsa muslimienemmistöön, joka itse asiassa osoittaa enemmän merkkejä sitä, että he myötäilevät ennemminkin fanaatikkojen kuin toisinajattelijoiden argumentteja.

Jotta islam soveltuisi nykyaikaiseen yhteiskuntaan, kirjoittaja näkee uskonnossa viisi reformoitavaa asiaa:

  1. Muhammedin puolijumalallinen ja erehtymätön asema sekä Koraanin ja etenkin Medinassa ilmoitettujen kohtien kirjaimellinen tulkinta
  2. Panostus kuolemanjälkeiseen eikä maanpäälliseen elämään.
  3. Sharia eli Koraanista polveutuva lakikokoelma, hadithit ja muu islamilainen juridiikka.
  4. Hyvään käskeminen ja pahan kieltäminen; ihmisten oikeus toimeenpanna islamilaista lakia määräämällä toimimaan oikein ja kieltämällä väärän tekeminen
  5. Käsky toteuttaa jihadia, pyhää sotaa.

Kaikki edellä mainitut opinkappaleet on kirjoittajan mukaan reformoitava tai hylättävä. Myös muut uskonnot ovat kokeneet uudistuksia ja perusperiaatteiden muutoksia, ja niissä on omaksuttu joustavampia ja suvaitsevampia asenteita, jotka soveltuvat paremmin nykyaikaiseen yhteiskuntaan.

Kirjoittaja ”naulaa viisi teesiä kirkon oveen”:

  1. On taattava, että Muhammedia ja Koraania voidaan tulkita ja kritisoida.
  2. On painotettava ensisijaisesti maanpäällistä elämää, ei tuonpuoleista.
  3. On kahlittava sharia ja annettava maalliselle laeille valta sen sijaan.
  4. On lopetettava ”hyvään käskeminen ja pahan kieltäminen”.
  5. On lopetettava jihadiin kannustaminen.

Jotta reformi olisi mahdollinen, keskustelua ei saa tukahduttaa. On luovuttava käsityksestä, että vain muslimit voivat puhua islamista. Sen sijaan että länsimaissa varotaan muslimien tunteiden loukkaamista, siellä on puolustettava toisinajattelijoita, reformisteja, jotka panevat henkensä alttiiksi puolustaakseen itsestään selvinä pitämiämme ihmisoikeuksia – naisten tasa-arvoa, eri uskontojen suvaitsemista sekä sanan- ja mielipiteenvapautta. Jos länsimaissa todella arvostetaan edellä mainittuja periaatteita, islamiakaan ei voi asettaa eriarvoiseen asemaan ja ”päästää pälkähästä”.

Islamin reformi voi jo olla käynnissä. Tässä internet on yhtä tärkeässä asemassa kuin painokone oli kristityille, ja vaikka islamin ongelmat ovat rakenteellisia ja vakavia, muslimit ovat erässä suhteessa muiden kaltaisia: he toivovat itselleen ja lapsilleen parempaa elämää.

Islamilaisen reformin aamunkoitto on oikea hetki muistuttaa itseämme siitä, että oikeus ajatella, puhua ja kirjoittaa vapaasti ja pelkäämättä on paljon pyhempi asia kuin yksikään uskonto. Tämä olisi hyvä myös länsimaisten poliitikkojen ymmärtää ja muistaa.

”Harhaoppinen” tarjoaa runsaasti miettimisen aihetta itse kullekin ja sitä voi vilpittömästi suositella kaikille, jotka haluavat ymmärtää, miksi islam ei ole rauhan uskonto ja mitä vaaditaan,  jotta siitä voisi tulla sellainen.

Kirjaa myyvät kirjakaupat ja sitä voi tilata esimerkiksi Lue.fi -verkkosivuilta.

Tilaa
Ilmoita
guest

0 Kommenttia
Palautteet
Näytä kaikki kommentit