Muu maailma

Kirje Ukrainasta: ”Slava Ukraini!” Eläköön Ukraina!

Kuva: Wikimedia Commons/CC-BY-SA-3.0

Kansalainen julkaisee kokonaisuudessaan ukrainalaisen nationalistin Denis Kovaliovin kirjeen suomalaisille. Kirjeen julkaisi ensimmäisenä Sinimusta Liike.

Arvoisat suomalaiset kaverit!

There has been war against Russia, that going on for 8 year, and in recent days it has become large-scale, targeting the whole of Eastern Europe. Today is another day of probably the last and largest battle of Good and Evil. The forces of darkness, which is called by chance ”Russia Federation”, are trying in vain to take the first throne of Kyiv. But instead of scattering their blasphemous flags in the government quarter, enemies are snatching all their weapons at high-rise buildings and hospitals. I think that you, Finns, will understand us, Ukrainians. After all, in the winter of 1939-40, Red Army planes, on the orders of the Kremlin under the guise of ”humanitarian aid,” scattered death on Helsinki streets.

Ukrainassa on ollut sota Venäjää vastaan, joka on kestänyt kahdeksan vuoden ajan, ja viime päivinä se on muuttunut koko itäistä Eurooppaa koskevaksi suureksi hyökkäykseksi. Tänään on jälleen uusi päivä mahdollisesti viimeisimmässä ja suurimmassa taistelussa hyvän ja pahan välillä. Pimeyden voimat, joita kutsutaan Venäjän federaatioksi, yrittävät epätoivoisesti saada Kiovan kruunun itselleen. Sen jälkeen, kun he ensin yrittivät levittää rienaavat lippunsa hallintorakennustemme ylle, he ovat keskittyneet terrorisoimaan sairaaloiden ja koulujen kaltaisia siviilikohteita. Minä luulen, että te suomalaiset ymmärrätte meitä ukrainalaisia. Talvella 1939-1940 Kremlinin komennon alla olleet puna-armeijan lentokoneet levittivät kuolemaa Helsingin kaduille humanitaarisen avun nimissä.

The worst thing is that in this so-called ”special operation” under the guise of illusory ”denazification and demilitarization” of Ukraine, Vladimir Putin does not shy away from any methods, including those prohibited by international law. His puppets – Ramzan Kadyrov, Alexander Lukashenka, Bashar al-Assad and Nikol Pashinyan, – are actively helping him. These people are also stained with the blood of hundreds of Ukrainians killed in recent days.

Pahin asia tässä Putinin mielikuvituksellisessa “demilitarisoinnin ja denatsifikaation” nimissä toteutetussa erikoisoperaatiossa on sen välinpitämättömyys niitä keinoja kohtaan, jotka rikkovat räikeästi kansainvälistä lakia. Putinin kätyrit, kuten Ramzan Kadyrov, Alexander Lukashenka, Bashar al_assad ja Nikol Pashinyan auttavat häntä aktiivisesti taistelussa ukrainalaisia vastaan, ja siten myös heidän käsissään on satojen ukrainalaisten uhrien verta.

Every hour alarming sirens are heard over all regional centers of our country – people are disciplined and without panic move to shelters, where several children were born the other day. Isn’t that a miracle?! Some are preparing Molotov cocktails to meet the aggressor, who must have lost heart from the losses inflicted on him by our army. The Ukrainian people are enthusiastic, preparing local and total death for the occupiers. The true Talvisodanhenki greets our land. Probably, somewhere in the sky Simo Häyhä and Stepan Bandera are smiling, who only by their name terrify ryssät.

Joka tunti voit kuulla sireenien huutavan kaikissa väestökeskuksissa ympäri kotimaatani, jolloin kansani siirtyy kurinalaisesti ja ilman paniikkia pommisuojiin, joissa on myös syntynyt muutamia uusia ukrainalaisia viime päivien aikana, eikös olekin melkoinen ihme? Jotkut valmistelevat polttopulloja hyökkääjää varten, joiden on täytynyt menettää taistelutahtonsa kasvaneiden tappioiden seurauksena. Ukrainalaiset ovat innokkaita ja valmistautuneita totaaliseen miehittäjän kuolemaan. Talvisodan henki tervehtii tällä hetkellä maatamme. Ehkäpä jossain taivaalla Simo Häyhä ja Stepan Bandera hymyilevät, jotka jo pelkillä nimillään saavat venäläisen pelkäämään.

And even despite the frantic offensive in the North (front from Kyiv to Chernihiv and Sumy), East (near Kharkiv and Donbass) and South (Kherson and Zaporižžia regions) our reborn ”iron and blood” nation is on its feet, guarding the steppe borders of Europe from the invasion of the ryssän horde, as before. Some in the West may think that we are again in favor of democracy, freedom of speech, ephemeral ”values”, but no! We defend your and our right to live freely on our own land.

Ja huolimatta kiihkeästä hyökkäyksestä pohjoisessa (Kievin edustalta Tsernikoviin ja Sumyyn), idässä (lähellä Harkovaa ja Donbassia) sekä etelässä (Hersonin ja Zaporižžjan alueella) meidän uudelleensyntynyt raudan ja veren kansakunta seisoo jaloillaan, puolustaen Euroopan aroa venäläisten laumoilta, aivan kuten ennenkin. Jotkut lännessä asuvat saattavat ajatella, että me taistelemme ”demokratian”, ”sananvapauden” ja muiden trendikkäiden arvojen puolesta – mutta ei! Me puolustamme teidän ja meidän oikeuttamme elää vapaasti omissa kotimaissamme.

Recall what the prominent ideologist of Finnish nationalism, Elias Simojoki, wrote: “Historia ei noudata matemaattisia lakeja, vaan tahtoa, joka on korkeampi kuin nuo lait. Se tahto on esi-isiemme vanhurskas Jumala, jonka edessä jokaisen kansakunnan täytyy kerran notkistaa polvensa.” Probably, as 100 years ago, today all of Russia’s western neighbors have a historic opportunity to end it and restore the independence of the oppressed Finno-Ugric, Turkic and other peoples.

Palauttakaamme mieliimme merkittävän suomalaisen nationalistin, Elias Simojoen, sanat: “Historia ei noudata matemaattisia lakeja, vaan tahtoa, joka on korkeampi kuin nuo lait. Se tahto on esi-isiemme vanhurskas Jumala, jonka edessä jokaisen kansakunnan täytyy kerran notkistaa polvensa.”. Varmaankin nyt, kuten 100 vuotta aikaisemminkin, kaikilla Venäjän läntisillä naapurikansoilla, on historiallinen mahdollisuus lakkauttaa kyseinen valtio, ja palauttaa samalla alistettujen suomalaisugrilaisten, turkkilaisten ja muiden ei-venäläisten kansojen itsenäisyys.

Putin, like all those around him, miscalculated because he thought he would go to war with the Ukrainian army, which gives orders to the army, with the mythical neo-Nazis. He judged himself, his country, which for hundreds of years lived in passivity and fear, despotism and exploitation. He thought that in Ukraine, as in Russia, there is one ”comrade chief” who makes all the decisions, and that it will be very easy to intimidate and break several people at the head of the state.

Putin, kuten kaikki muutkin hänen ympärillään olevat ihmiset, luulivat taistelevansa sen kaltaista armeijaa vastaan, jota johtaa jokin pieni ja myyttinen uusnatsistinen klikki. Hän heijasti käsityksensä ukrainalaisista omasta maastaan, joka on satojen vuosien ajan elänyt fatalismin, pelon, pakkovallan ja hyväksikäytön keskellä. Hän luuli, että Ukrainassa, kuten Venäjälläkin, on vain yksi ”toveri johtaja” joka tekee kaikki päätökset muiden puolesta, jonka kaatuessa kaatuisi myös koko valtio hänen mukanaan.

But in reality, the Putin’s regime, the bizarre Mordor of modern times, is at war with the whole country in the pages of a fairy-tale book. The Russians are behaving like orcs: they are shooting civilians on purpose, looting private homes, raping women in captured cities and villages, and not allowing humanitarian convoys. That is, everything that J.R.R. Tolkien once wrote about is now coming true in Ukraine in the worst case scenario. The Russian army is in fact weak and immoral, it does not ultramodern, as Kremlin propaganda have said, and it does not know how to fight, but it is capable of looting and killing. This is reality, that the Western world completely doesn’t want to understand. A country whose territory is clearly visible on the map of this world. And you know what? This is a map of the missile strikes that Russia is launching right now: from Luhansk to Lutsk, from Sumy to Kherson. The occupier, who wanted to take over our lightning war (damn, he called it as a ”mongoose jump”), miscalculated, because no one met him here with bread, salt and flowers, instead of bullets, gunpowder and destructive fire.

Todellisuudessa Putinin hallinto, tuo modernin ajan Mordor, käy sotaa tavalla, joka on kuin suoraan kyseisen fantasiakirjan sivuilta. Venäläiset käyttäytyvät kuin örkit, he ampuvat tietoisesti siviileitä, ryöstävät yksittäisten ihmisten koteja, raiskaavat naisia valloitetuissa kaupungeissa ja kylissä, eivätkä päästä humanitääristä apua perille. Se, miten Tolkien kuvaili pahuuden voimia, on Ukrainassa täyttä todellisuutta. Venäjän armeija on todellisuudessa huomattavasti heikompi ja moraalittomampi, mitä Kremlinin propaganda antaa ymmärtää, ja sen joukot kelpaavat varsinaista taistelutoimintaa paremmin siviiliväestön terrorisoimiseen. Tämä on se asia, jota länsimaat eivät halua ymmärtää. Kaikesta aiheuttamastaan tuhosta huolimatta miehittäjä, joka halusi murtaa meidät nopeassa salamasodassa (Putin jopa kuvaili hyökkäystään mangustin loikaksi) aliarvioi vastustajansa pahasti, sillä heidän joukkonsa eivät kohdanneet Ukrainassa iloista väkijoukkoa leipien, suolan ja kukkien kanssa, vaan luoteja, ruutia ja kaiken tuhoavan tulen.

In early 1990s the first president of the Chechen Republic of Ichkeria, Dzhokhar Dudayev, once described our people in an interview: “The biggest mistake is to neglect Ukrainians, classify them as weak or insult them in some way. Never insult Ukrainians! Ukrainians are never as weak as you think. God, forbid to expel Ukrainians from their land or take something from Ukrainians. Ukrainians always come back as a Phoenix. Ukrainians will return even from the most distant exile and return theirs. But when Ukrainians return, they do not know how to calculate force and apply it proportionally. They destroy everything in their path. My advice to you – do not offend Ukrainians! Otherwise, when Ukrainians return to their own land, where their ancestors are buried, those who will live on it will envy the dead.”

1990-luvun alussa Tšetšenian ensimmäinen presidentti Dzhokhar Dydayev kuvaili eräässä haastattelussa ukrainalaisia seuraavalla tavalla: ”Ukrainalaisten kaltoinkohtelu, heikoksi luokittelu tai heidän loukkaamisensa on suurin virhe, jonka ihminen voi tehdä. Älä ikinä loukkaa ukrainalaisia! Ukrainalaiset eivät ikinä ole niin heikkoja, kun sinä luulet heidän olevan. Jumala armahtakoot niitä, jotka yrittävät pakkosiirtää ukrainalaisia pois kotimaastaan tai jotka koettavat viedä ukrainalaisilta jotain heidän omaansa. Ukrainalaiset tulevat aina takaisin Fenix-linnun tavoin. Ukrainalaiset palaavat kotiinsa pisimmänkin maanpaon päätteeksi, eivätkä he osaa enää paluun hetkellä säännöstellä voimaansa, saati soveltaa sitä kohtuudella. He tuhoavat kaiken tieltään. Ohjeeni teille onkin seuraava – älä loukkaa ukrainalaisia! Muuten, kun ukrainalaiset saapuvat maille, joihin heidän esi-isänsä ovat haudattu, niin ne, jotka oleskelevat kyseisellä maalla, toivoisivat olevansa kuolleita!

Today, ryssän orcs are brazenly lying, saying they ”will not kill civilians,” but in fact are openly and deliberately shooting at civilian infrastructure. A new planned genocide of the Ukrainian people by invaders from the East is taking place. However, none of us is going to surrender to the enemy.

Tällä hetkellä venäläiset örkit valehtelevat röyhkeästi siitä, miten he eivät muka tapa siviileitä, vaikka todellisuudessa he ampuvat täysin avoimesti siviilikohteisiin. Ukrainalaisia varten suunniteltu kansanmurha idän valloittajan toimesta on parasta aikaa suunnitteilla. Meistä kukaan ei kuitenkaan tule antautumaan viholliselle!

Our soldiers destroy thousands of hordes. The soldiers are destroying their old equipment, for which they have even run out of gas. Imagine the so-called ”second-largest army in the world” (actually not) running through the temporarily occupied territories, demanding supplies from our compatriots. Kyiv has become a real fortress, where a machine gun, a rifle, a Molotov cocktails and Javelins await ryssät from every window.

Meidän sotilaamme tuhoavat tuhansia noista laumoista. Vihollisen sotilaat tuhoavat iänvanhoja varusteitaan, joista on loppunut polttoaine. Kuvitelkaapa mielessänne ”maailman toiseksi suurin armeija”, joka matkatessaan läpi väliaikaisesti miehitettyjen alueiden, joutuu vaatimaan tarvikkeita paikallisilta siviileiltä päästäkseen eteenpäin. Kievistä on myös muodostumassa aito linnoitus, jossa konekiväärit, polttopullot ja panssarintorjuntaohjukset odottavat venäläisiä jokaisessa ikkunassa.

You know, this is the text I have typed in Poltava, waiting for the mass bombing. But this fact does not frighten me personally or my family – we are on our land, which no one is going to surrender. We have a people’s patriotic war going on right here and now!

Kuten tiedätte, olen kirjoittanut tämän tekstin Pultavasta, odottaen seuraavaa massapommitusta. Tämä tilanne ei kuitenkaan pelota minua tai minun perhettäni – me olemme omassa maassamme, jota kukaan ei tule luovuttamaan viholliselle. Meillä on parasta aikaa meneillään isänmaallinen vapaustaistelu!

Divine smithies do not have time to equip everyone who wants to fight. Our people go en masse to the army, without agendas, without anything. Even with bare hands, charged with spirit, they try to stop enemy vehicles. Instead, Russia is afraid to recognize the high morale of the Ukrainian army, which is fighting victorious battles.

Asesepät eivät pysty tällä hetkellä edes aseistamaan kaikkia niitä ukrainalaisia, jotka haluavat ottaa osaa taisteluun. Kansamme listautuu joukoittain puolustusvoimiemme palvelukseen ilman agendaa, ilman henkilökohtaisia intressejä. Tarvittaessa aseistettuna ainoastaan paljain käsin he yrittävät torjua vihollisen ajoneuvojen etenemisen. Samaan aikaan venäläiset ovat peloissaan huomatessaan ukrainalaisten sotilaiden korkean taistelutahdon. Niiden ukrainalaisten, jotka käyvät tälläkin hetkellä voittoisia taisteluita.

And finally, that you must know: our common enemy will be defeated. Moscow will be burned to the ground. Victory will be ours. Glory to Ukraine! Eläköön Suomi!

Viimeinen asia, jonka teidän tulee tietää: meidän yhteinen vihollisemme tulee lopulta murskatuksi. Moskova tullaan polttamaan maan tasalla. Slava Ukraini! Eläköön Suomi!

Denis Kovaliov,
Suomen tutkimuskeskuksen perustaja ja johtaja,
Intermarium Support Group -vapaaehtoisena

Näkymiä Ukrainasta:

43 Kommenttia
Uusin
Vanhin Äänestetyin
Palautteet
Näytä kaikki kommentit
Ilkka Forsten

Rakennukset ja ajokalusto vaatii pientä laittamista. Muuten, tuo kuva jossa on auton perässä Z kirjain ei ole ukrainan porukkaa, se on Putinin kööriä.

juha II

En usko minkään sodan aikana usko sotapropagandaan, koska kaikkien sotien aikana se hävittää koronankin kuin ”pierun saharaan”!

Tomppa

Australian oppsiotiojohtaja Ricardo Bosi kertoo erilaisen näkemyksen siitä, miksi Putin hyökkäsi Ukrainaan. Tiedä sitten ketä uskoa lopulta.
https://rumble.com/vwg0c1-leader-of-the-australian-opposition-colonel-ricardo-bosi-drops-a-truth-bomb.html

Mirkku

No en kyllä lanttiani laittaisi likoon tuon tyypin puolesta. Näyttää huuliaan nuolevalta valehtelijaliskolta ja kutsuu Putinia ”Vladiksi” joka on hyvin tuttavallinen diminutiivi Vladimir-nimestä. Joten?

John Quiman

Puppugeraattorihan siellä videolla pärisi.

Nimetön

Niillä alueilla ja kansoilla on aina ollut jatkuvasti muuttuva todellisuus. Nykyiset rajat eivät siis korreloi historian tai demografiankaan (nykyinen tai historiallinen) kanssa.
Nykyinen valta ovat rahavallan nukkeja ja kansainvälisen ”mafiaverkoston” frontteja. Kamala sotku ja monet ymmärtämättömät haluavat puolustaa sitä vallassa olevaa kansan tuho- ja riisto-systeemiä. Ukraina on myös kipapäämafian hallinnoiman organ harvesting ja traffickingin yksi päänäyttämö. Ihan fakta. Myös bioaselabroja yms. Kaikki se, mikä vähentää sitä kansanriistoa ja hävitystä, vähentää kaiken maailman pankkiirien, oligarkkien ja rikollisliittojen NWO järjestystä, on se hetkellinen tie tai korjausliike mitä pitäisi tukea. Sotakin on kestänyt jo 8 vuotta, vaikka Minskin sopimukset oli olemassa. Kun roistojen kaappaaman Ukrainan fronttihallitus (ydinporukoihin kuuluu muuten peräti viisi koomikkonäyttelijää ja viihdemaailman tyyppiä. Viihdeohjelmasta maan vitsijohtajiksi!) ei (saanut käskyä) tehnyt korjausliikkeitä, vaan kaikki vain eskaloitui ihan pahimpiin puheisiin (NATO ja lausututkin ydinase-suunnitelmat) ratkaisuihin asti, niin vaihtoehdot kuivuivat kuin vesilasi Saharan hiekkaan.

Ihan läpimätä sotku, eri maiden ja maattomien roistojen näyttämö siis ja ei kuulu suomalaiselle, ainakaan Suomen valtiolle pätkääkään. Pysytään puolueettomina, bufferstatena, se hyödyttää myös imperialistien intressejä puolin ja toisin.

Mirkku

Onko bufferstate sinun mielestäsi puolueeton?

Ilkka Forsten

Tiijä häntä, mutta Quaker State on hyvä moottoriöljy. Mate in yhtysvallat..

ike

Ja hyvä onkin.

John Quiman

Siis Suomen tulisi olla kuuliainen Venäjälle ja olla käytettävissä maa-alueena, jos Venäjä niin katsoo tahtovansa? Lännestä katsoen Suomi olisi Venäjän puolella ja Venäjän sätkynukke.

Pojalla ihme tarinoitia jälleen kerran

Haha. Juoksepa kiihkoisa huru-poika nyt vaan äiti Kamalan tai täti von der Leyenin helmojen alle, tai setä Soroksen ja Kolomoiskyn puntteja kourimaan siitä pelle pelokas ja jätä miehet rauhaan.
Mitään järkevää sanottavaa sulla ei ainakaan ole.

Ilkka Forsten

Ei sinunkaan kommentisi mitään suurta filosofista näkökulmaa edusta, mutta se mitä siitä voi lukea on Venäjän kumartaminen. Paljonko antifa maksaa siitä että kirjoitat tälle sivustolle, vai oletko varisverkoston desantti ?

Ilkka Forsten

Onneksemme Venäjällä ei ole bioaselabroja, eihän ? Ja mitä tulee Ukrainan väitettyihin ydinaseiden salaiseen kehittelyyn venäjää vastaan, niin laita se samaan lokeroon kuin Bush:n väitteet irakin joukkotuhoaseista. Putin esitti pontevana ettei USA:n puheet bioaseista irakissa olleet muuta kuin bluffia, sitä heiluteltiin ” jotain pulveria ” lasipurkissa, millä oikeutettiin sota. Nyt hän itse väittää ukrainassa olevan ” salaisia ” ydinaseita. Miksi minusta tuntuu että hän(kin) valehtelee. Mitäs jos hetkeksi jättäisit sen kipapäävihasi pois, ja näkisit että ukrainan kansaa tuhotaan systemaattisesti, ja jos kyse on kipapäihin kohdistuvasta vihasta myöskin putinilla, niin hmmmmm, eikös se ole suurin rikos tässä maailmassa, jopa suvakit on kanssani samaa mieltä.

Viihdemaailman tyypeistä maan johdossa on näyttöä muualtakin. USA:n Presidenttinä oli muuan Ronald Reagan. B luokan näyttelijä, ja muuan Arnold Schwarzenegger joka hänkin pääsi politiikkaan kun ensin esiintyi yläkroppa paljaana. Suomessa asiat on paremmin, täällä politiikkaan pääsee broilerihautomon kautta vai mitä pitäisi ajatella Maria Ohisalosta tai Sanna Marinista ?

Eikö Putin mielestäsi nyt riistä miljoonilta oikeuden elämään ja tulevaisuuteen. Jos ei, niin kiitos ja näkemiin, mutta jos sittenkin, niin ei kannattaisi syytellä yksin kipapäitä,ne kun ei hyökänneet Venäjälle, mutta venäjä hyökkäsi ukrainaan. Jotkut rajakähinät ei ole täysimittainen tuhoamis-sota millään kriteereillä. Yksi valtio ja sen johtaja tosin täyttää tällä hetkellä parametrit oikein reilusti. Vinkkinä sanottakoon että se mies on pienikokoinen, mutta valtio sitäkin suurempi jos pinta-alaa katsotaan. Henkisesti se on kuitenkin kääpiö kuten johtajansa, ainakin siihen asti kunnes vaihto tapahtuu.

John Quiman

Itse asiassa Reagan oli huippunäyttelijä. Hän oli huippunäyttelijä ennen sotia, mutta sotien jälkeen oli toinen aika, eikä hänen aiempi suosionsa ollut enää voimissaan. Sotien jälkeen hän teki sitten niitä B-elokuvia. Tosin niistä maksetaan Yhdysvalloissa aika hyvää liksaa, joten oli kuitenkin mahtavat tulot myös sotien jälkeen.

Reaganista puhutaan paljon juuri B-luokan näyttelijänä, mutta unohdetaan mainita, että hän oli valmistunut yliopistosta sosiologian ja taloustieteiden alalla. Hän oli ollut ennen presidenttiyttään kaksi kautta Kalifornian kuvernöörinä, menestyksellisesti.

Ilkka Forsten

Pitää paikkansa, mutta se ei sitten enää pidäkään kun hän kertoili edustustilaisuuksissa olevansa toisen maailmansodan veteraani. Sen sijaan George Bush senior oli sitä. Hän osallistui tyynenmeren taisteluihin laivaston lentäjänä. Näyttelijöistä ainakin Charles Bronson oli veteraani, samoin Lee Marvin.

John Quiman

Putinin ilmeitä olisi kiva nähdä, kun ”Ukrainan vapautus” ei ollutkaan ihan sitä, mitä hän uskoi. Ukrainasta tulee sodan jälkeen maailman romuraudan keskus.

Ilkka Forsten

Joku sanaili tällä sivustolla sodan alettua, ( et sinä ) että Putin viittaa kintaalla lännen pakotteille, eikä ne hetkauta venäjää millään tavalla. Jostain syystä jo nyt alkaa näkymään ” hetkahdus, ” ja puttelikin on alkanut puhumaan mahdollisista rauhan-neuvotteluista. Siitä ei tullutkaan paraatimarssia euroopan sydänmaille vaikka kovalla uholla oltiin rajaa ylittämässä. Venäjän talous ei kestä niitä menetyksiä mitä pakotteet synnyttää. Nyt kun raakaöljyn ja maakaasun ostaminen tyssäsi, on vaikeudet alkaneet. Pankkimaailman ” ulostaminen ” kansainvälisistä valuutoista, ja rahaliikenteen torppaaminen veti maton puttelin jalkojen alta. Onneksi niin lyhyt mies ei kaadu korkealta, voisi loukata vielä päänsä. Sota Ukrainassa päättyy ennen kesää, sanokaa minun sanoneen. Mutta se ei tarkoita että venäjän arvo maailman silmissä nousee entiselle tasolle ihan samassa ajassa. Siihen tarvitaan aavistuksen enemmän uskottavuuden kasvattamista.

Markku Nieminen

Todella koskettava artikkeli!
Tuon kaiken me olemme nähneet, niin Venäjän roistomaisuudet, kuin Ukrainnan kansan sankarillisen puolustustahdonkin. Me suomalaiset haluamme auttaa Ukrainaa, koska olimme itse samassa tilanteessa vain noin 80 vuotta sitten ja olemme taas seuraavana vuorossa, jos Ukraina vallataan. Toivon ja rukoile ettei niin käy!
Slava Ukraini

pekka parikka

Hyvin kirjoitettu, mutta historia on armoton! Ukrainalainen 44.divisioona hyökkäsi Talvisodassa Raatteen tien suunnassa ja jäi suomalsiten mottiin, lähes koko divisioona tuhottiin viimeiseen mieheen. Ukraina ei ole itsenäisenä valtiona ollut koskaan nyky-Ukrainan kokoinen edes Ensimmäisen Maailmansodan jälkeen, jolloin n. 2 vuotta oli valtio nimeltään Ukraina. Historia todistaa myös sen, että ukrainalaiset tappoivat raakalaisten tavoin alueelleen jääneet puolalaiset. Osa nykyisestä Ukrainasta on kuulunut Romaniaan ja Puolaan, joten paatoksellisuudella ei kannata hämätä tosiasioita. ”Kipapäinen” oligarkki Zelenskin taustalla pakeni hyvissä ajoin Sveitsiin, joten todellisuus on paljon raadollisempi kuin voitte koskaan kuvitella. Valtiona Ukraina oli ainoastaan Neuvostoliiton johdon suuri erehdys!
pekka parikka

John Quiman

Putteli on puhunut. Ukrainalaisia ei ole olemassa, on vain venäläisten orjia, jotka yrittävät teeskennellä olevansa muuta kuin venäläisten alamaisia.

Puolueeton

Eikö noiden propagandaan perustuvien kommenttien kirjottamista voisi harkita vielä pari viikkoa ja katsoa mitä tapahtuu. Arvella voi, että viikon kuluttua azov pataljoonat ovat motissa.

Sotahullu

Natsit ovat jo motissa. Käyttävät siviilejä ihmiskilpinä.

The locals who managed to escape from the city confirmed that members of the Azov nationalist battalion mined the roads leading to the humanitarian corridors. Almost all roads were blockaded, and civilians could not even reach the highways that were secured by the joint Russian and DPR forces.

pekka parikka

john quiman
En tiedä kuka on putteli,joten en voi vastata puttelin puolesta. Minulle suomalaisena on äärimmäisen outoa EU:n ja Naton ihailu. Äänestin 1994 EU:n liittymistä vastaan, samoin en voi hyväksyä toimia joiden taustalla on antaa ylivalta USA:lle määritellä Suomen ulkopolitiikka. Ukraina on oligarkkien hallitsema maa ja sillä ei todella ole mitään muita yhtymäkohtia Suomeen kuin 44.divisioona Raatteen tiellä. Puolan itsenäisyystaistelussa 1920 Lvov kuului Puolaan ja Trotskin luoma bolshevikkien johtama roskaväki lyötiin erittäin katkerissa taisteluissa. Puolan kansa on ylpeä ja sillä on syytä taistella mahdollista Venäjän hyökkäystä vastaan, lisäksi Puola on valkoisten ihmisten valtio, siellä ei oteta vastaan ”kansainvälisten sopimusten” muka velvoittamana etnisesti vieraita ihmisiä Lähi-Idän maista, kuten Suomessa. Meillä on maassamme jo tällä hetkellä n. 100.000 vierastaistelijaa ja näiden maahantulon on hyväksynyt Sauli Niinistö ja Petteri Orpo.
Kannattaa tarkastella isänmaallisuutta ja velvollisuuksiamme auttaa hädänalaisia, kutakin todellisen hädän mukaisesti!
pekka parikka

John Quiman

Mikään mainitsemistasi asioista ei oikeuta Venäjän Ukrainaan hyökkäämistä, josta tässä on kysymys. Nuo muut asiat ovat muita asioita ja niitä sopii tarkastella niihin liittyvissä yhteyksissä.

pekka parikka

john quiman
Mikä mielestäsi oikeutti USA:n hyökkäyksen Irakiin 2003, Arabi-kevään järjesteleminen ja hyökkäys ja terroristien tukeminen Syyriassa, Libyassa ja Tunisiassa, sekä Mubarakin hallinnon kaatamien Egyptissä? Mikään näistä asioista ei mielestäsi liity Ukrainaan, mutta ne liittyvät suoraan USA:n haluun pitää maailma yksinapaisena ja varastaa maailman suurimman valtion mineraalit ja öljykentät! Toivon vilpittömästi Kiinan haastavan USA:n ja samalla lopettavan USA:n mahtailun maailman ainoana suurvaltana. Maailman ainoa todellien suurvalta on Israel ja USA on sen osavaltio. Tarkastele tarkalla silmällä USA:n hallitusta ja kongressia, sekä yhtiöitä kuten Black Rock, Goldman Sachs, Pfeizer ja kysy itseltäsi eivätkö kaikki nämä ihailemasi USA:n valtiaat ole samaa etnistä alkuperää kuin Zelensky? Kannattaa aina kysyä, kuka hyötyy sodista, se joka rahoittaa ja johtaa sotatarviketeollisuutta omistaen pankit ja pörssit!
pekka parikka

John Quiman

Irak ei kuulu tähän, joten sotket asioita.

Uskonet, että Venäjän ja/tai Kiinan mielihalut maailmassa ovat jotenkin jaloja, koska sokeudut USA:n toimista ja uskot, että USA on paha. Suuret maat haluavat määräillä maailmassa, näin on ollut ja näin tulee ainakin jonkin aikaa olemaan.

Uskonet myös, että jos ei usko mielipiteittesi loistokkuuteen, on USA:n ja sikäläisten suuryritysten ihailija. Jo tuo ajattelutapa kertoo yksioikoisesti, että Pekka Parikan motiivit eivät ole puhtaat, eivätkä perustu totuuteen, koska kyse on fanaattisuuden vimmasta.

Mitä tulee Ukrainaan, niin nythän Venäjä haluaa armeijansa voimin alkaa päättää Ukrainan asioista ukrainalaisilta kysymättä. Siitä tässä on nyt kysymys, ei noista muista asioista, millä koetat viedä keskustelun sivuraiteille ja tehdä keskustelusta Putin-ystävällisen.

Olet ilmiselvästi sitä mieltä, että Ukraina on venäläisten omaisuutta ja Venäjä saa tehdä sillä mitä haluaa, eikä ukrainalaisilta tarvitse kysyä, eikä millään muilla mailla ole oikeutta tehdä sopimuksia Ukrainan kanssa Venäjän tahdon vastaisesti.

Näyttää kovasti siltä, että ukrainalaiset ovat kanssasi eri mieltä ja minun mielestäni heidän mielipiteensä on tässä ratkaisevaa, ei Putinin ja Pekka Parikan.

Viimeksi muokattu 1 vuosi sitten by John Quiman
Nainen itsekin

Antaisit olla jo. Nolaat vain itsesi. Pekka Parikka tuntee historian selvästi hyvin. Sinä puolustaudut tunteella.

Ilkka Forsten

Pekka Parikka tuntee historian, mutta ei hyvin, ja toisekseen hän ei taida käsittää ettei talvisodan tapahtumat ja ukrainan nykytilanne korreloi millään tavalla keskenään. Mikä tarve on kirjoittaa siitäkään mitä USA on tehnyt, kun hyökkääjä on Venäjä.

Jos siinä on joku loogisuus että vetelee historiasta nykyhetkeen yhtäläisyysviivoja, niin vedellään sitten. Suomalaiset puolustaisivat kotimaataan taisteluissa, mutta pitää muistaa että Japanilaiset olivat Borneossa vuonna 1943. Kuulostaako järkevältä ?

Arvo

PP voi tuntea historiaa hyvin, mutta hänen tulkintansa siitä on kovin yksipuolinen. Kannattaa muistaa, että historia on voittajan kirjoittama ja PPn ylistämä kansakoulun tai peruskoulun historia on just sitä. Siinä historiassa ei kerrota gulagista eikä arkipelagista.

Ilkka Forsten

Venäjän laivasto käytti Virolaista rahtilaivaa kilpenä päästäkseen tavoitteeseen, ja siinä tohinassa sitten kilpenä käytetty laiva upposi. sanottakoon nyt vielä ettei se virolainen laiva ollut sotatoimissa mukana, joten kannattaa nyt varoa puhumasta liikaa yksipuolista propagandaa.

Venäjän joukot on ampuneet siviileitä kuljettaneita ajoneuvoja, vaikka näihin on kirjoitettu matkustajina olevan muun ohessa lapsia. Älä nyt vouhkaa sen natsiaiheen kimpussa, se ei ole millään tavalla asian ydin.

Arvo

Tuo on kyllä huvittavaa alkaa puhumaan ukrainalaisesta 44.divisioonasta Raatteen tiellä. Oliko heillä vaihtoehtoa esim. mennä sanomaan Stalinille, että ei me haluta mennä sotimaan Suomea vastaan? Stalinhan olisi varmaan osoittanut myötätuntoa heitä kohtaan?

juu

Puolustelematta yhtään venäjää ja törkeää siviilien pommitusta, niin ei taida venäjän joukoillakaan olla vaihtoehtoa mennä sanomaan putinille että ei me nyt haluta sotia Ukrainaa vastaan.
Luultavasti omasta halustaan siellä on lähinnä tsetseeni ym palkkajoukot.

Arvo

Ja vielä vähemmän ukrainalaisilla oli vaihtoehtoja Putinin hyökätessä Ukrainaan ja aloittaessa kaupunkien pommitukset vaikka oli luvannut moneen kertaan olemaan hyökkäämättä.

Mirkku

Heroiam slava!

pekka parikka

John Quiman ja muut USA:n vilpittömät ihailijat!
Venäjällä ei ole oikeutta vaihtaa hallitusta Ukrainassa, mutta ei sitä oikeutta ollut myöskään USA:lla ja Victoria Nulandilla 2014? Bioasetehtaat ovat tosiasia ja niihin on joutunut vastaamaan Victoria Nuland USA:n kongressissa eilen senaattori Marco Rubiolle! Kritiikitön USA:n ihailu vapaan maailman edustajan osoittaa ainoastaan henkilöstä sen, että hän ei kestä asian tarkastelua tosiasioiden kannalta.
Suurvalloilla on toiset intressit turvallisuutensa suhteen kuin pienillä valtioilla, siksi ei kannata yllyttää suurvaltaa hyökkäämään. Donbas ja Lugansk ovat olleet 8 vuotta Ukrainan hyökkäyksen kohteena ja jopa YK on todennut yli 13000 kuollutta, luonnollisesti koska kuolleet olivat venäjää puhuvia, niin he eivät olleet ihmisiä, kuten eivät olleet Syyrian kristityt joita USA pommitti! Ajattelemalla kaikkia Libyan Nato-operaatiossa kuolleita, niin he olivat kait ainoastaan niitä ”rättipäitä” eli eivät ihmisiä lainkaan.
Kukin tulkoon uskollaan autuaaksi!
pekka parikka

Arvo

Venäjä laittoi erikoisryhmän tappajat Ukrainan presidentin perään. Eli hallituksen vaihto on väärä termi. Lisäksi esim. Harkovassa venäjänkielinen väestö on alkanut taistella Ukrainan puolella.

Mirkku

Olihan taas outoa tulkintaa. Mielestäsi siis ihminen on USAn vilpitön ihailija, jos tukee Ukrainaa? Moista kapeakatseisuutta en olekaan vuosikausiin kohdannut ja ehdin jo luulla sen maailmasta kadonneen. Mutta kuten itsekin kirjoitat, ”kukin tulkoon uskollaan autuaaksi”. Tosin et itse tunnu iskulausettasi seuraavan, koska näytät lyövän ihmisiin leimamerkkejä sen kapeakatseisuuden oikeutuksella.

John Quiman

Pekka Parikka uskoo, että vain hänen venäjämielinen käsityksensä on puolueetonta tosiasioiden tarkastelua ja jos joku on eri mieltä, sitten on kyseessä USA:n vilpitön ihailija. Tuo kertoo lukijoille, että PP on fanaatikko asiassaan, sillä tuo asenne on tyypillistä fanaattisuuden sokaisemille.

Et ole millään tavalla osoittanut, että Venäjä olisi oikeutettu hyökkäämään Ukrainaan, pommittamaan asutuksia ja päästämään päiviltä ukrainalaisia. Et myöskään ole osoittanut, että Ukrainaa ei ole olemassa, eikä se ole valtio, kuten vihjailit. Olet kyllä kertonut sitä ja tätä, mutta asiassa pysyminen ei ole luonnistunut. Kokonaisuudesta jää lähinnä sekava vaikutelma.

Suomalaisille tuolla on merkitystä mm. siksi, että jos Venäjä katsoo asiakseen hyökätä jälleen naapurimaahan, voi se tulevaisuudessa yhtälailla hyökätä Suomeenkin. Jos Ukrainaa ei haluta auttaa, kuinka olisi Suomen kohdalla, jos Venäjä pyrkisi miehittämään Suomen tai osan Suomesta?

Itä-Ukrainan konfliktin loivat Venäjältä tulleet agitaattorit, eivät suinkaan spontaanisti itäukrainalaiset. Siis Venäjä hyökkäsi jo 8 vuotta sitten Ukrainaan. Ei Ukraina ole hyökännyt Itä-Ukrainaan, vaan se on pyrkinyt lopettamaan Venäjän tukeman kapinan. Venäjä on luonut tuon konfliktin, aseistanut sitä ja tehnyt parhaansa, että se pysyisi yllä. Vieläpä jakeli kaikille halukkaille Venäjän kansallisuutta, jotta saisi siitäkin tekosyyn alueella vaikuttamiseen.

Putteli ja hänen ihailijansa valittavat, että Ukraina ei ole noudattanut Minskin sopimusta. No, Venäjä ei ylipäätänsä koskaan ole noudattanut mitään sopimuksia, jos se on tykännyt, että sopimus ei enää palvele sen etuja. Ukrainan tuli saada heti rajojen valvonta käsiinsä, mutta sitäpä ei annettu ja syyllinen siihen oli taatusti Venäjä. Sopimuksen noudattamiseen on turha velvoittaa Ukrainaa, jos Venäjän kontrolloima alue ei täytä edes sopimuksen ensimmäistä askelta.

Kun tuet tuota Puttelin ”totuutta”, että ”valtiona Ukraina on vain Neuvostoliiton johdon suuri erehdys”, tuet ilmeisesti sitäkin Puttelin näkökantaa, että itsenäisyyden ”antaminen” Suomelle oli NL:n johdon erehdys, virhe, jonka hän ilmeisesti haluaa korjata.

pekka parikka

John Quiman ja muut Nato-kiimassa olevat
Katsokaa Victoria Nuland kongressin kuultavana Bio-aselaboratorioista Ukrainassa. Senaattori Marco Rubio saa juuri sen tiedon mikä on Suomenmediassa estetty ja mistä asiasta Lavrov jo yli viiko sitten kertoi.
En ole Venäjän kannattaja millään tavoin, mutta minulla on ollut käytössä useita kanavia saada tietoni. Tarkistakaa hieman tietoja Azov-pataljoonan sotarikoksista ja kuka on ollut sen rahoittaja. Zelensky on ollut koko ajan Azovin panttivanki.
Voin luonnollisesti jättää teidät kaikki rauhaan ja lopettaa kommentointini täällä, joten toivotan teille kaikillle hyvää jatkoa uskossanne, tulkaa autuaiksi!
Pekka Parikka

Mirkku

Älä nyt leikistä suutu, vastahan tässä vauhtiin päästiin.

Nainen itsekin

Niin. Sinä ja monet täällä varmasti leikitte tiedostamattanne. Toimitte kuin valtamedian papukaijat. Parikka on perehtynyt historiaan hyvin ja vastauksenne ovat tähän asti kyllä toki lähinnä inttävässä tunteellisuudessaan huvittaneet.

Viimeksi muokattu 1 vuosi sitten by Nainen itsekin
Ilkka Forsten

Valtamedialla ei ole mitään tekemistä sen kanssa jos haluamme pitää Suomen suomena ja ottaa vastaan NATO:n kumppanuus. Oletko pannut merkille miten vimmaisesti Putin vastustaa natoa ? Jos olet niin hyvä, mutta siitä on vielä matkaa sen käsittämiseen miksi näin on. Putin PELKÄÄ länsimaita, hän pelkää demokratiaa ja sitä ettei hänelle annneta mahdollisuutta valloittaa koko maailmaa.

Ethän vaan oleta että media on se joka sanelee mitä haluamme ? Minusta tuntuu päin vastoin siltä, että te haluatte median luoman maailman kosimalla jokaista puikulapäätä tulemaan välimeren yli. Tätähän YLE jaksaa toitottaa vuodesta toiseen.

Ilkka Forsten

Sinulle kävi nyt samalla tavalla kuin Putinille. Propagandaa rukkasten täydeltä, ja lopulta luistaminen takavasemmalle kun ei oltukaan samaa mieltä. Tosi sotilas taistelisi loppuun asti aloittamansa sanasodan. Tiedätkö että tuolla tavalla ei pääse walhallaan. Walhallan korpit seuravat toimiaisi, ja jos oletkin kakkapöksy, ei avaudu Odinin valtakunnan portit. Vain urhollisemmat hyväksytään pitoihin.

Tagit