Eurooppa Politiikka Uutiset

Komission aloite EU-rikosten listan ulottamisesta vihapuheeseen vaatii jäsenmaiden yksimielisyyden

Euroopan unionin komissio haluaa vihapuheen säädettävän rangaistavaksi EU-laajuisesti ja vaatii jäsenmailtaan, että EU:n perussopimuksen listaa EU-rikoksista pidennetään kattamaan vihapuhe ja viharikokset. EU-rikokset ovat rajat ylittäviä, vakavia rikoksia. Listassa on nyt kymmenen rikosta, muun muassa terrorismi, ihmiskauppa ja rahanpesu.

Komission aloitteen läpimeno vaatii jäsenmaiden yksimielisyyden ja myös Euroopan parlamentin hyväksynnän.

Komission mukaan vihapuheelta puuttuu yhtenäinen linja

Komission perustelujen mukaan vihapuhe ja viharikokset ovat erityisen vakavia rikoksia, koska ne murentavat EU:n yhteisiä arvoja ja ihmisten perusoikeuksia ja loukkaavat ihmisiä ja yhteiskuntaa.

Komission mukaan vihapuheeseen tarvitaan yhtenäinen linja EU-alueella, koska monesti vihapuhe leviää netin kautta rajojen yli, ja sen taustalla voi olla monikansallisia verkostoja.

Komission selvityksen mukaan vihapuhe muun muassa romaneja, juutalaisia, muslimeita ja aasialaistaustaisia ihmisiä kohtaan on lisääntynyt koronapandemian myötä, samoin rasistiset hyökkäykset ja uhkaukset.

Suomen lainsäädännöstä moitteita EU:n komissiolta

Komission mukaan Suomessa on pantu virheellisellä tavalla täytäntöön säännös väkivaltaan yllyttämistä koskevasta vihapuheesta.

Suomessa ei komission mukaan ole myöskään kriminalisoitu vihapuhetta, joka kohdistuu rodun, ihonvärin, uskonnon, syntyperän taikka kansallisen tai etnisesti määräytyvän ihmisryhmän yksittäiseen jäseneen.

Lisäksi Suomessa ei ole kriminalisoitu vihapuheen erityisten muotojen eli kansainvälisten rikosten ja holokaustin julkista puolustelua, kieltämistä tai törkeää vähättelyä.

Perussuomalaiset pitävät Suomen itsemääräämisoikeutta uhattuna

Lakivaliokunnan puheenjohtaja Leena Meri ja jäsen Sebastian Tynkkynen ovat huolissaan EU:n rikosoikeudellisen toimivallan laajentumisesta ja muistuttavat, että EU:n jäsenvaltiot ovat tähän saakka suhtautuneet pidättyväisesti yhteisiin rikoslakeihin. Perussuomalaiset korostavat tässäkin asiassa Suomen oikeutta päättää omasta lainsäädännöstä.

– EU:n tulee noudattaa toissijaisuusperiaatetta, jonka mukaan yhteisiä päätöksiä tehdään vain niissä asioissa, joissa kansainvälinen yhteistyö on välttämätöntä ja tarpeellista. Tällaisia rikosoikeudellisia kysymyksiä saattaa liittyä esimerkiksi terrorismin ja kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden torjuntaan, mutta vihapuheen ja viharikosten osalta ei EU-tasoiselle lisäsääntelylle ole mitään tarvetta, Meri perustelee.

Perussuomalaiset kantavat suurta huolta pyrkimyksistä rajoittaa ihmisten sananvapautta ja huomauttavat, että vihapuhe on käsite, jolle ei ole olemassa täsmällistä määritelmää.

– Vihapuheeksi leimataan nyky-yhteiskunnassa lähtökohtaisesti kaikki sellaiset ilmaisut, jotka eivät ole vastaanottajan omien arvojen tai tavoitteiden mukaisia. Käsitteen sisältö on toisin sanoen täysin mielivaltainen, Tynkkynen painottaa.

Perussuomalaiset pitävät vakavana ongelmana käsitteiden epätäsmällisyyttä. Rikosoikeudellinen laillisuusperiaate edellyttää, että rikossäännökset ovat tarkkarajaisia ja että on helposti ennakoitavissa, milloin lakia rikotaan. Nyt EU:ssa ajetaan rytinällä läpi näinkin merkittävää muutosta ilman yhteistä käsitystä siitä, mitä vihapuhe ja viharikokset ylipäätään tarkoittavat.

– On huomionarvoista, että tämä komission ehdottama EU-rikoslistan laajentaminen tehdään yksimielisellä päätöksenteolla. Siten Suomi voisi yksinään estää haitallisen kehityksen, mikäli tahtoa löytyisi. Mutta kuten nyt vaikuttaa, niin hallituksen enemmistöllä tämäkin toimivallan luovutus EU:lle tullaan hyväksymään, jonka jälkeen Suomi ei voi itsenäisesti päättää sananvapauteen liittyvistä rikossäädöksistä, valiokunnan jäsenet paheksuvat.

KD: Yhdenkin maan vastustus riittäisi kaatamaan hankkeen

Kristillisdemokraattinen kansanedustajat vastustavat vihapuheen ja viharikosten tuomista EU-rikosten luetteloon.

– EU-rikoslistan avaaminen on poikkeuksellinen toimi ja tarkoittaa käytännössä perussopimuksen muutosta. KD ei näe perusteita toimivallan siirrolle. Yhdenkin maan vastustus riittäisi kaatamaan hankkeen, mutta Suomen hallitus ei sitä tee, vaan avaa portit EU:n laajemmalle toimivallalle, Suuren valiokunnan jäsen Sari Essayah kommentoi.

Kansanedustaja Antero Laukkanen jätti asiasta eriävän mielipiteen lakivaliokunnassa yhdessä perussuomalaisten valiokuntaryhmän kanssa. Laukkasen mukaan esityksellä olisi kauaskantoisia seurauksia sananvapauteen.

– Komissio ja Suomen hallitus eivät tunnista sitä riskiä ja todennäköisyyttä, että esitys tulee kaventamaan sanan- ja mielipiteenvapautta ja lisäämään itsesensuuria ja pelkoa ilmaista omia näkemyksiä yhteiskunnassa käytävästä keskustelusta ja ilmiöistä, hän sanoo.

Perustuslakivaliokunnan varajäsen Sari Tanus huomauttaa, ettei vihapuheelle ole yhtenäistä määritelmää, mikä tekee EU:n toimivallan laajentamisen asiassa erittäin kyseenalaiseksi.

– Emme voi antaa kansallista päätösvaltaa sokeasti pois, tietämättä, mitä kaikkea sillä tehdään. Asiaa on eduskunnassa käsitelty suurella kiireellä, mihin perusteeksi ei mielestäni riitä Ranskan kova tahto saada asia eteenpäin omalla puheenjohtajuuskaudellaan, Tanus toteaa.

Eduskuntaryhmän puheenjohtaja Päivi Räsänen huomauttaa niin ikään vihapuheen määritelmän kiistanalaisuudesta.

– Vihapuhe on epämääräinen käsite, jota ei ole pystytty määrittelemään kansallisessa eikä EU-lainsäädännössä. Lain tulkinnan tulisi olla aina selkeää, jotta viranomaisten mielivallalle ei jäisi tilaa.

Rikoslistan avaaminen vaatii jäsenmaiden yksimielisyyden, minkä ­jälkeen komissio voi valmistella asiasta direktiiviehdotuksen. KD:n mielestä Suomen tulee torpata esitys jo tässä vaiheessa.

Kansanedustaja ja puolueen varapuheenjohtaja Peter Östmanin mukaan EU-sääntelyn tehtävä ei ole moderoida yhteiskunnassa käytävää keskustelua. Sakot ja rangaistukset eivät saa ihmistä muuttamaan käsitystään, mutta avoin keskustelu voi auttaa kuplien puhkaisemisessa.

– Jos vihapuheeksi määritellään asiat, joista joku voi loukkaantua, ollaan murentamassa liberaalin demokratian kulmakivi, laaja sananvapaus, ja siirtymässä järjestelmiin, joista osa jäsenmaista on vasta hetki sitten pyristellyt itsensä vapauteen. Tämä on väärä suunta, sanoo Peter Östman, joka valmistautuu jättämään asiasta eriävän mielipiteen suuressa valiokunnassa.

Sinimusta Liike vastustaa EU:n vaatimuksia

Sinimustan Liikkeen linjan mukaan Suomen kansallisessa rikoslainsäädännössä tulisi säätää rangaistavaksi suomalaisvastainen vihapuhe. EU:lla ei pidä olla valtuuksia puuttua Suomen rikoslakiin millään tavalla.

– Vihapuhelakeja on aina käytetty valkoisen kantaväestön ilmaisunvapauden tukahduttamiseen, ja niillä pyritään estämään rehellinen keskustelu monietnisen yhteiskunnan aiheuttamista lieveilmiöistä, huomauttaa Sinimustan Liikkeen puheenjohtaja Tuukka Kuru.

Lähteet: ec.europa.eu, Suomen Uutiset, KD-lehti, Sinimusta Liike

40 Kommenttia
Uusin
Vanhin Äänestetyin
Palautteet
Näytä kaikki kommentit
Runtiti-pou

Kun se muita paermpi kansanryhmä sanoo, että lehmät lentävät, niin silloin se on pulinat pois. Ne lentävät

Lieväasteinen

Helsingin kaupunginvaltuustossa:

– Kuules Anni, lentävätkö lehmät?
– Miten niin Emma, oletko ihan sekaisin, miten ne lentävät?
– Mutta Nasima sanoi, että lentävät.
– Hm. No periaatteessa ne kyllä lentävät, mutta hyvin hyvin matalalla.

Viimeksi muokattu 1 vuosi sitten by Lieväasteinen
Runtiti-pou

Tässä puhuttiin siitä vähemmistöstä, jota ei kommenteissa saa nimeltä mainita. Ja niistä olemattomista kaasukammioista ja kuoleista sieluista, vaikka väestötilastot eivät osoita puuttuvaa kuutta miljoonaa. Pikemminkin väen lisöäntymistä myös sodan aikana

Lieväasteinen

Kirjoituksessa on mainittu muutkin ns. vähemmistöt:

”Komission selvityksen mukaan vihapuhe muun muassa romaneja, noita nimeltä mainitsemattomia, muslimeita…”

En osaa lukea ajatuksia enkä tiedä, ketä konkreettisesti tarkoitit. Olet oikeassa, että eräitä ei saa täällä edes mainita nimeltä. Itselläni yksi kommentti, jossa mainitsin, oli tuntikausia odotushuoneessa, ja kaksi kommenttiani on yhä siellä.

Viimeksi muokattu 1 vuosi sitten by Lieväasteinen
Lieväasteinen

No nyt meni kommentti läpi. Muuten ei saa edes siteerata Kansalaisen omia kirjoituksia, joissa ne on mainittu.

John Quiman

Jos kommenttisi meni nyt läpi, siis hyväksytty odottelun jälkeen, tarkoittaa se sitä, että pari kommenttiani, jotka jumittuivat odotukseen sinimustien uutisessa, eivät ole tulleet hyväksytyiksi. Koska ne olivat ihan asiallisia, alkaa epäilyttää, että sensuuri on poliittisesti motivoitunutta. Niin ei ollut ennen tässä lehdessä.

Viimeksi muokattu 1 vuosi sitten by John Quiman
Lieväasteinen

Jostain syystä toimitus pelkää juuri noiden ”j-sanojen” kostotoimia. Vai saattaako olla rahoituslähde noissa piireissä?

Sen syynä, että kommentit on yhä odotushuoneessa, voi hyvin olla viikonloppu. Maanantaina ne ehkä hyväksytään, kun kirjoitukset jo vanhenevat. Näin on jo ollut. Perjantaina kommenttini hyväksyttiin kuitenkin suht nopeasti, oli vain pari tuntia jäähyllä.

Viimeksi muokattu 1 vuosi sitten by Lieväasteinen
John Quiman

Siis hyväksyntä toimii ainakin välillä. Rasittavaa kyllä, että jos kommentti hyväksytään päivä tai päiviä sen kirjoittamisen jälkeen, on uutinen jo vanha, eikä sitä enää moni lue. Turhauttavaa keskustelua sellainen.

On jotain artikkeleita kuitenkin julkaistu viikonlopun aikana, joten olisivat voineet hyväksyä kommenttejakin.

Viimeksi muokattu 1 vuosi sitten by John Quiman
Lieväasteinen

”Jos kommenttisi meni nyt läpi…”

Se meni muunneltuna heti läpi eikä odotushuoneen kautta.

John Quiman

Tuossa kuvassa Ursula von der Leyen miettii ystävällisellä tavalla, että kyllähän eri mieltä saa olla, ei sitä kielletä, vain väärät mielipiteet kielletään.

ike

Tästähän se EU:n hajoaminen alkaa. Ehkä siihen menee kymmenen vuotta, ehkä viisikymmentä tai sata mutta niin tapahtuu. Mikään organisaatio joka ei noudata edes omia lakejaan kaatuu. Tuo tapa johon EU nyt haluaa sitoutua merkitsee sananvapauden loppua. Kaikki ymmärtävät että niin ei käy.Ihmiset ovat aika sitkeätä porukkaa.

Ruupo Kustaa

Jostain vanhasta kirjasta osui aikanaan silmään lause; valtaapitävät pyrkivät aina siihen tilanteeseen ettei heidän toimiaan uskalleta arvostella. Nythän tässä näkee ”livenä” sitä pyrkimistä

Ilkka Forsten

Siitä onkin sitten enää lyhyt harppaus giljotiiniin. Tämäkin pitäisi muistaa kun olettaa että mikä tahansa laki tulee hyväksyä ilman kritiikkiä.

John Quiman

Ranskassa mielenosoittajat kantoivat giljotiinin torille pari kolme kuukautta sitten, kun osoittivat mieltään olikos tuo presidentin virka-asunnon ulkopuolella, vain parlamentin ulkopuolella.

Ilkka Forsten

Kannattaa muistaa että EU:n jäsenmaissa on sellaisia nimiä kuin Unkari, Puola, Tsekki jne. Arvatkaapa etteikö ne torppaa esitystä jo kynnykselle ? Suomen ääliöt ei sitä tee, koska hillotolppa siintää horisontissa kun tulee lähtö päivänpolitiikasta.

John Quiman

Sitä minäkin ajattelin, että ei tuohon tule yksimielisyyttä. Vihapuhe on jo ajatuksena naurettava johonkin lakiin – sitäpaitsi sitä lakia suunnitellaan vain ja ainoastaan suvakkien ajatusmonopolin tukemiseen.

Ilkka Forsten

Nyt puuttuu enää se että EU luo direktiivin huusin-istuimen halkaisijalle, jolloin ylisuuret per****t ei enää voisi käydä lainkaan tarpeilla. Tämän lisäksi ehdotan että WC- paperi korvataan puutikulla, tai ekologisella männyn kävyllä. Hengittää saa vain sisäänpäin, maksimissaan kerran viidessä minuutissa, uloshengitys on ilmastohätätilan väheksymistä ja suurten vähemmistöryhmien tahdon vastaista.

Kansalle tulee myöskin langettaa hikivero, eli jokaisesta tipasta mikä valutetaan ylläpidettäessä monikulttuurista gettoa, on maksettava 2.50 € joka osuu lähelle bensiinin litrahintaa. Runsaat hikivirrat voivat muuttaa vesistöjen koostumusta liian suolapitoiseksi, jolloin kalakuolemat on ilmeisiä. Vero koskee luonnollisesti vain valkoisia.

Uusiokäytetystä aaltopahvista valmistetut grillipihvit on saatava välittömästi kansan lautaselle. Tämä ei kuormita herkää ilmastoa, ja samalla voimme uusiokäyttää pahvin jolla on nykytutkimuksen valossa erittäin suuri ravintoarvo. Vettä tulee säännöstellä, sillä jos me juomme lasillisen viikossa, se tarkoittaa että määrä on pois Ugandalaisilta maanviljelijöiltä. Heille ei riitä kasteluvettä jamssisatojen ylläpitämiseen. Ei siis silloinkaan vaikka he asuvat Espoossa.

Vihainen ei saa olla, sillä hymy parantaa kaikkien hyvinvointia ja vähentää mielenterveysongelmia, joka puolestaan säästää mittavia summia vuodessa afrikan avustusrahastoon. Kestohymystä palkitaan antamalla naapuriksi somaliperhe. Näin kantaväestön rakenteellinen rasismi laantuu, ymmärrys kasvaa ja kenties syntyy myöskin seka-avioliittoja allahin nimissä.

Ursula van der Stalinin kuva tulee löytyä kaikien seinältä, islaminuskoiset poislukien, sillä heillä on suurempi jumala jota muiden tulee kunnioittaa. Lisäksi olisi hyvä säätää vero joka kohdentuu lyhytjalkaisiin henkilöihin. ( She / he. ) Lähinnä kuitenkin he puolisiin, sillä nämä ovat miesoletettuja, jotka askeltavat lyhyemmälti, ja kuluttavat siten enemmän haurasta maapohjaa. Tämä lisää eroosion vaikutusta ja on siten viharikos tulevia inrahimeja vastaan. Kaikkien on opeteltava Svahilin kieli sekä sen alamurteet, koska hyvinvointivaltiossa terveyspalvelut annetaan jatkossa kyseisellä kielellä. Vaatimus suomen kielen hallinnasta on rasismia, ja haittaa työllistymistä svahilinkielisten keskuudessa.

Erittäin ankarat sanktiot joihin lisätään aina + 25 vuotta valkoisuuslisää, tulee liittää rikoslakiin olipa kyseessä sitten näpistys tai nipistys. Varsinaiset näpistäjät voidaan jättää lain ulkopuolelle, sillä he ovat jo nyt siellä. Tuomarien, ja syyttäjien sekä asianajajien on oltava von Stalinin hallinnolle alisteisia, jolloin toteutuu lain tasapuolisuus ja eriarvoistava vaikutus katoaa. Nimikkeet kuten toppahuuli tai puikulapää, tulee nähdä äärimmäiseksi viharikokseksi koska jakamattomat ihmisoikeudet antavat tällöin toppahuulista ja puikulapäistä liian realistisen kuvan. Väritys, sekä pigmentien tasaisuus mikäli se kääntyy kohti vaaleaa, on sitä vastoin oltava pahinta mahdollista, sillä kuka tahansa valkoinen rasisti olisi voinut syntyä mustaksi olematta rasisti. ( Nokikolarin penskat katsotaan mulateiksi. ) Sanonta ” musta tuntuu, ” on vast edes luokiteltava toiseuttavaksi, koska musta ei yksin tunnu vaan myöskin haisee. Jos ominainen hajujälki jätetään pois sanonta muuttaa muotoaan ja ei kerro koko totuutta. Kielletty on kuitenkin ilmaus, ” musta haisee ” sillä tuntuma jää puuttumaan, ja jälleen eriarvoistaminen sekä turvattoman tilan käsite lisääntyy. Esko Valtaoja on tuomittava taannehtivasti, hänen oltuaan suorassa TV lähetyksessä, vaikkakin nauhoitussa sellaisessa, niin avoimen rasistinen YLE:n suojatyöpaikassa ahertavaa naisoletettua kohtaan.

Näillä eväillä pääsemme jo pitkälle, paljon pidemmälle kuin Neuvostoliitto koskaan pääsi vaikka yritti yhtä hartaasti luoda tasa-arvoista yhteiskuntaa yksilön oikeuksia kunnioittaen.

Tuumailija

Amen, juurikin näin.

Kaitsu

Karu kuvaus tulevasta EU diktatuurista ja elämän auvoisuudesta moisessa paratiisissa.
Maamme vihervassarit pitävät tätä varmasti suurimpana onnena maanpäällä.

Kata

Niin täyttä asiaa ja kiitos illan hekotuksista! 😀
No pahvi ja pihvi,heleposti mennee senat sakasin… 😀 Nauttikaamme pahvistamme joita suuret aateliset johtajamme meille jalomielisesti tarjoavat ja kiittäkäämme illallisestamme.Hiiihooo.

John Quiman

Ns. siiderivalas näkee tietyn maahantulon todella arvokkaana, koska ”musta tuntuu”.

seant

Ruotsissa on imaamit on kunnolla alkaneet vihapuhumaan mm.”- He ovat alkaneet ottaa lapset äitien mahasta. He varastavat lapset heidän syntymässään. Ruotsalaiset koulut ja sosiaalipalvelut ovat korruptoituneimpia kaikista Ruotsin laitoksista. Ne ovat Ruotsin likaisin häpeän tahra. He manipuloivat muslimien lapsia. Mutta muslimit ja muslimilapset ovat täällä jäädäkseen. Ja Ruotsi on meidän. Se on meidän, halusivat he sitä tai eivät. Kymmenen-viidentoista vuoden kuluttua se on meidän, hän väittää.” Ranskan opettaja pääkatkaisusta -Uskontoaan rakastava ihminen suuttuu ja teurastaa opettajan veitsellä kouruun, koska opettaja on saastainen ja kouru on ainoa paikka, jonka hän ansaitsee. Se on yksinkertainen yhtälö. Yksi heistä teki syntiä loukkaamalla profeettaa, ja yksi meistä teki syntiä ja tappoi opettajan, joka loukkasi profeettaa, Mahmoudin sanotaan sanoneen. Myös hän on sanonut : kutsuen juutalaisia ​​”sikojen ja apinoiden jälkeläisiksi”. 

ike

Aina meillä verrataan asioita Ruotsiin. Ei sitten kuitenkaan kerrota miten siellä todella menee. Ruotsi on kuoleva yhteiskunta, jollei ihmeitä tapahdu, enkä puhu islamilaisista ihmeistä. Perässä menee Suomi. On se kumma että punavihreät eivät tunne vastuuta edes Suomen lapsista. Unohdin eihän heillä juurikaan ole lapsia, kissa riittää. Meiden muiden täytyy ajatella vähän pidemmälle.Toistan ajatukseni että eläkkeen pitäisi vähän riippua myös lasten määrästä, ei vain kissojen määrästä. Lapset kuitenkin eläkkeemme maksavat. No jokainen ymmärtää että tuo pitäisi rajata kantasuomalaisiin. Enempää emme tarvitse KELA:n luukulla roikkujia.No onpa minusta tullut aika kärjekäs. No onhan tuo sähkö ja bensiinikin jo sellaisissa hinnoissa että ainoa jota voin elämältä toivoa on että hallitus kaatuu.

Viimeksi muokattu 1 vuosi sitten by Galina Manttari
John Quiman

Suvakit ovat näreissään ja huolissaan, kun Ruotsissa on niin paljon enemmän kultamunia ja siksi Ruotsi on paljon edellä ihanneyhteiskunnan saavuttamisessa.

Ilkka Forsten

Entäs ne valkoiseen kantaväestöön kohdistuneet vihapuheet ja rikokset kuten Itä-Helsingissä ? Nekö ei sisälly millään tavalla listaan ? Kiitos Ursula von Leyen, käytän naamakuvaasi ampumatauluina, eikä tarvinut säätää tähtäimiä minkään vertaa kun alkoi menemään kohdalleen. Kummasti se lyijy osaa hakeutua oikeaan osoitteeseen.

Kata

No mie ainakin sain vihapuhetta kun 3 ihqua herraa joutu hyppäämään veteen kun alikäytävässä oli vain ohut kuiva kannas keväällä ja mie vaan kävelin siitä…voi sitä älämölöä ja osoittelua kun herrat pääsivät kuivalle maalle.Otin puhelimen ja sanoin” polliisi” isolla äänella niin ”kyl kintu vilkkuva”….Kuulin varmaan kaikki herjaukset mitä heillä on…missäs tuomio?
Kaksoisstandardit.S**t.

Puolueeton

Tosiasioitten kertomista ja julkaisemista ei voi nähdä vahingolliseksi ihmiskunnalle. Valehtelu ja tosiasioitten peittely sen sijaan on vahingollista ja niitä voi pitää vihan ilmaisuna.
Ajatusharhailijoiden keksimä vihapuhe on kumma kyllä maalattu tapeetille punaisella ja vihreällä Euroopan medioissa. Tunteekohan EU-laki sanaa valehtelu eli sitä kun esittää vilpillisesti jotakin, joka ei ole totta ja puhuu perättömiä. Sanaa valehtelu eivät poliitikot ole halunneet panna Suomen lakikirjaan. Syytä ei voi kertoa vaikka se olisi totta, koska se olisi nykyajan vihapuhetta, joka halutaan kieltää.
Vale tai valhe tai valehtelu Finlex hakukone antaa antaa 0 osumaa. Hakusana ”väärän tiedon” sitävastoin antaa 68 kohdetta. Väärä tieto on jo sanayhdistelmänä ristiriitainen, koska tieto on tosiasioihin perustuva käsitys jostakin. Tämä osoittaa eduskunnan, lainlaatijoiden ja lakipykälinen allekirjoittajien heikkouden hallita suomen kieltä ja viittaa siihen, etteivät osaa käyttää ammatti-ihmisiä avukseen tai ovat liian tärkeitä kysyäkseen neuvoa.

John Quiman

murentavat EU:n yhteisiä arvoja ja ihmisten perusoikeuksia ja loukkaavat ihmisiä ja yhteiskuntaa”

Mielipiteet, joita he haluavat estää näkymästä, perustuvat eurooppalaisten arvoihin, vaikka eivät perustukaan heidän arvoihinsa. He vain haluavat olla arvodiktaattoreita.

Eurooppalaiset arvot ovat kaikkien eurooppalaisten ihmisten arvojen summa, ei suinkaan yhden aatemaailman määrittelemiä arvoja.

Ihmisten perusoikeuksia loukkaavat ainoastaan noiden suvakkien kaltaiset tyypit, jotka haluavat estää sananvapautta ja vääristellä kaiken mieleisekseen.

Demokratiaa nuo eivät kestä, koska vapaa sana pitäisi rajoittaa sellaiseen, minkä he hyväksyvät. Vapaa sana ei loukkaa, ellei ihminen itse kuvittele loukkaantuvansa. Jos loukkaantuu, on se oma valinta.

ike

👍👍👍

Kata

Samaan aikaan toisaalla katujengit pitävät ihmisiä pelon ilmapiirissä.Siitä ei saa sanoa mitään…se on kuulemma sitä puhavihettä…eli tämä homma on karannut käsistä myöskin ja tuo yrzylän näkeminenkin saa aikaan colon irritablen….
Nuo tekopyhät lyylit ja oletetut kyylät…surseenpeti mitä porukkaa.

John Quiman

Niillä on aikaa maleksia kauppakeskuksissa ja asemilla sekä istuskella kahviloissa, sillä sossu maksaa ”liksaa”.
Tuosta oli Ruotsissa 90-luvulla puhetta, kun ihmiset ihmettelivät moista. Poliitikot selittivät, että ne ovat yötöissä, jotka istuvat päivisin kahviloissa. Samalla tekivät parhaansa peitelläkseen sitä tosiasiaa, että tietyillä alueilla noin 90 % uusruotsalaisista eleli sossun piikkiin.

Viimeksi muokattu 1 vuosi sitten by John Quiman
Tuumailija

Samaan aikaan hirvittävällä kiukulla ovat puolustamassa Ukrainaa ja vipuamassa sitä EU:n jäseneksi, vaikka maa on kuuluisa ihmisoikeusrikkomuksista, ihmis-ja asekaupasta yms. oikeusvaltioperiaatteen mukaisesta toiminnasta.

Kaksois standartit ovat se eu:n kulmakivi, yksisilmäinen ”totuus” on saatava vaikka sitten lailla voimaan ja objektiivinen tulkinta rikosnimikkeen alle. Miten kuulostaakaan tutulta kun NL:tto oli vielä olemassa.

Ilkka Forsten

Ursula von Stalin, siinä syy.

ike

No meneehän näissä asioissa aina sekaisin ihmiset ja poliitikot.

John Quiman

Kysehän on siitä, että Ukraina halutaan EU:n valtapiiriin, jotta se ei valuisi Venäjän valtapiiriin. Mikä sitten on ukrainalaisille parempi, on heidän itsensä päätettävä. EU voisi saada talouskasvun alueelle, kunhan ensin selvittelevät korruptionsa ja muut ongelmat. Venäjän valtapiirissä ollen ei talous kaksisesti nousisi, eikä korruptio katoaisi.

Kaitsu

Entäs se maahanmuuttajien harrastama vihapuhe, siihenhän ei tietenkään puututa tietenkään missään tapauksessa.
Mielenkiintoinen tulee olemaan se sanomisien kirjo mikä sitten loppukädessä vihapuheeksi tulkitaan, koska se riippuu täysin asian tulkitsijasta (lakimiehestä) ja ahdasmielisyytensä tasosta.
Tästä asiastahan on mahdoton saada aikaiseksi puolueetonta ja tasapuolista tulkintaa millään konstilla. Koko vihapuhe käsitteenä on, kuin veteen piirretty viiva.

Viimeksi muokattu 1 vuosi sitten by Kaitsu
Länsimaat romutetaan tarkoituksella

Kaikki tämähän tekee sen selväksi, että väestö halutaan sekottaa ja siinä sivussa yhteiskunnat ja taloudet, jolloin tarjotaan tilalle Great resetiä, koska vanha järjestelmä ei toimi ja kas kummaa taas sitten saatiin kommunistinen helvetti pystyyn. Nyt vaan entistä isompana.

John Quiman

Tilastojen mukaan rasistisista rikoksista Suomessa tuomitut ovat varsin vähän suomalaisia. Kärkipaikkoja pitelevät juurikin ns. maahanmuuttajat.

Ruupo Kustaa

Paskapuheet myös kiellettävä. Ai niin sitten politiikojen mahdollisuudet hoitaa ”työtään vähenisivät merkittävästi. Hallitukselle semmoisia terveisiä, että tervetuloa mun pottupellon ympärille keväällä keskustelemaan. Pelto olisi jo lannoituksen tarpeessa

ike

Ehkä suomen pitäisi jo vähitellen palata tuohon aikaan ”oma pottupelto”. Jos koulutustaso on edes siedettävä niin voisihan sitä edes yrittää ihmisen tasoiseen elämään. Voisihan sitä siinä ohessa tehdä jonkun hyvän teknisen innovaation, tosin meillä on siinäkin ollut tapana ampua omaan jalkaan, niin en noin isoa eroa näe tuossa tavallisen maalaiselämän välillä. Pitäisi ymmärtää mikä tulevaisuudessa on tärkeää. Vesi ja ruoka, tuossa järjstykessä. Kauhulla odotan hallituksen uusia kansallisten voimavarojen myyntiä ulkomaille. Olen aina ollut kuolemanrnagaistusta vastaan mutta mutta tuo kuolemanrangaistus ei ole niin kaukaa haettu jos noin suuria rikollisia löytyy jopa omasta parlamentista.

Uusimmat uutiset

Kansalaisen verkkokauppa