Kotimaa

Korona sulki ammattioppilaitokset – Salossa opettajien saama ohjeistus ristiriitaista

Salon seudun ammattiopisto. Kuva Motopark / Wikimedia Commons / CC BY-SA 3.0

Salon ammattioppilaitoksen erään koulutusalan opettajien saamassa ohjeistuksessa annetaan ymmärtää, että opiskelijat voisi jakaa korkeintaan 10 hengen ryhmiin, joiden lähiopetustoiminta voitaisiin vaiheistaa opiskelupäivän aikana. Myös ajo-opetus jatkuu.

Valtioneuvosto linjasi tiistaina Suomeen levinneen koronaviruspandemian vuoksi, että muun muassa ammatillisen koulutuksen kaikki lähiopetus on keskeytettävä keskiviikosta 18.3 alkaen. Valtioneuvoston linjaus on yksiselitteinen eikä jätä tulkinnanvaraa.

Vuonna 1996 perustettu Salon seudun ammattiopisto on seudun suurin ammatillinen oppilaitos, joka tarjoaa ammatillista koulutusta aikuisille ja nuorille. Vuonna 2019 ammattiopistosta valmistui 630 opiskelijaa.

Ammattiopistossa työskentelevän koulutusalajohtajan opettajille lähettämän ohjeistuksen mukaan opetustoiminta tulisi vaiheistaa ja sitä tulisi tehdä korkeintaan kymmenen hengen ryhmissä. Ohjeen hengen mukaisesti toimiessaan opettaja voisi opettaa aamupäivällä korkeintaan kymmenen ryhmää ja iltapäivällä samoissa tiloissa toista korkeintaan kymmenen hengen ryhmää. Kansalaisen toimituksen näkemässä ohjeessa kehotetaan käyttämään poikkeuksellista tilannetta hyväksi ja jatkamaan oppilasnäyttöjen tekemistä muutamalle oppilaalle kerrallaan. Oppilaitoksessa myös ajo-opetusta on jatkettu.

Ammattioppilaitoksen toimintaa ohjaavan Salon seudun koulutuskuntayhtymän johtoryhmä päätti tiistaina opetustapahtumista, että ”opetusta ja ohjausta voidaan järjestää oppilaitoksen tiloissa yksittäisille opiskelijoille tai alle 10 opiskelijan ryhmille joilla ei ole sairausoireita, jos se on välttämätöntä opiskelijan valmistumisen kannalta ja opiskelua ei voida toteuttaa muualla, kuten esimerkiksi ajo-opetus”. Näyttöjä johtoryhmän päätöksen mukaan voidaan tarvittaessa järjestää yksittäisille opiskelijoille.

Salon seudun koulutuskuntayhtymän johtaja Olli-Pekka Juhantila, järjestääkö oppilaitoksenne lähiopetusta?

– Poikkeustapauksissa kyllä. Toimimme Opetus- ja kulttuuriministeriön [OKM] ohjeiden mukaisesti.

Mitä nämä poikkeustapaukset ovat?

– Lähinnä opetusta, jota joudutaan antamaan, jotta saadaan valmistuvat opiskelijat valmiiksi.

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti kaikki lähiopetus keskeytetään?

– Toimimme OKM:n ohjeiden mukaan.

Teettekö itse etätöitä?

– Kyllä.

Rehtori Anne Bragge, missä tilanteissa Salon seudun ammattioppilaitos järjestää lähiopetusta?

– Ainoastaan sellaisissa tilanteissa, joissa valmistuvan opiskelijan näytöt täytyy koululla toteuttaa.

Onko tämä ainoa tilanne, jossa lähiopetusta järjestetään?

– Periaatteessa lähtökohtaisesti näin. Jos opiskelija tarvitsee yksilöllistä ohjausta, voi pyytää opettajalta ohjausajan koululle.

Kansalaisen toimittajan näkemän erään koulutusalan ohjeistuksen mukaan opettajia kehotetaan vaiheistamaan opetustoimintaa ja pienissä ryhmissä voisi toimia.

– OKM:n suosituksista ohjeet on tulkittu. Valmistuvat opiskelijat ja erityisen tuen tarvitsevat opiskelijat ovat etusijalla. Jos opiskelija pyytää opettajalta ohjausta esimerkiksi tilanteessa, jossa ei osaa käyttää etäopetuksen menetelmiä, voidaan pyytää saapumaan koululle ja antaa ohjeistus. Jos näyttöjäkin tehdään, ne on pienissä 3 opiskelijan ryhmissä.

Teettekö itse etätöitä?

– Osittain kyllä teen. Jos on pakko, käyn työpaikalta hakemassa materiaalia.

OKM:n ohjeistuksen mukaan ammatillisten oppilaitosten tilat suljetaan 13.4.2020 saakka ja lähiopetus keskeytetään. Lähiopetusta voi rajatussa määrin järjestää, jos lähiopetus on opintojen etenemisen kannalta välttämätöntä. Tällöin tulee huolehtia opiskelijoiden sekä opetushenkilöstön turvallisuudesta tila- ja hygieniajärjestelyin. OKM:n ammattioppilaitoksille suuntaama ohjeistus ei mainitse opiskelijaryhmien kokojen rajaamista 10 henkeen.

Rehtori Braggen mukaan vaatimus opiskelijoiden ja opetushenkilöstön turvallisuudesta täyttyy muun muassa jo aiemmin annetuilla käsienpesu- ja desinfiointiohjeilla. Oppilaitoksen ovet ovat suljettuina, ja opiskelijan tullessa sovittuun lähiopetukseen hänet käydään hakemassa ulko-ovelta. Jos opiskelija tuntee itsensä sairaaksi, oppilaitokseen ei saisi annettujen ohjeiden mukaan tulla.

  • 15
    Shares
Tagit