Kotimaa Maahanmuutto

Kymmeniä miljardeja euroja pakolaiskriisiin – Miljoonat ihmiset ovat liikekannalla

Euroopan komissio esitteli tänään uuden kumppanuuskehyksen EU:n toimien ja resurssien kohdentamiseksi unionin ulkopuolella tehtävään maahantulon hallintaan.


EU haluaa tehdä räätälöityjä kumppanuussopimuksia keskeisten EU:n ulkopuolisten lähtö- ja kauttakulkumaiden kanssa, jotta saataisiin aikaan konkreettisia tuloksia. Euroopan muuttoliikeagendan perusteella toiminnan painopisteenä on pelastaa ihmishenkiä merellä, lisätä palautuksia ja tarjota siirtolaisille ja pakolaisille mahdollisuus pysyä lähellä kotiseutuaan. Pitkällä aikavälillä pyritään tukemaan EU:n ulkopuolisten maiden kehittymistä, jotta päästäisiin käsiksi muuttoliikkeen perimmäisiin syihin. Jäsenvaltioiden osuus – diplomatia, tekninen ja taloudellinen tuki – on kumppanuuksien onnistumisen kannalta avainasemassa.

Komission ensimmäinen varapuheenjohtaja Frans Timmermans ilmoitti EU:n antavan 8 miljardia euroa pakolaiskriisiä varten seuraavan viiden vuoden aikana.

Voidaksemme estää ihmishenkien menetykset Välimerellä ja saadaksemme muuttovirrat hallintaan meidän on arvioitava perusteellisesti uudelleen, miten EU ja sen jäsenvaltiot yhdistävät voimansa ja tekevät yhteistyötä EU:n ulkopuolisten maiden kanssa. Komissio ehdottaa uudenlaisia kumppanuuksia. Lähdetään liikkeelle ensisijaisten maiden ryhmän kanssa. Kullekin maalle räätälöity sopimus, jossa otetaan huomioon sen tilanne, aktivoi EU:n politiikan ja välineet tavoitteiden saavuttamiseksi. Tässä hyödynnetään EU:n kollektiivista vaikutusvaltaa tiiviissä yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa ja osoitetaan toimintaan 8 miljardia euroa seuraavien viiden vuoden aikana. Lisäksi työstämme kunnianhimoista Euroopan investointiohjelmaa, jonka avulla luodaan mahdollisuuksia ja puututaan muuttoliikkeen perimmäisiin syihin. Elleivät kumppanimme saa aikaan konkreettisia tuloksia muuttoliikkeen hallinnassa, meidän on kollektiivisesti valmistauduttava muuttamaan toimintatapojamme ja taloudellista apuamme.

EU:n ulkoasioiden korkea edustaja, komission varapuheenjohtaja Federica Mogherini muistutti, että miljoonat ihmiset ovat liikekannalla kaikkialla maailmassa.

Miljoonat ihmiset ovat liikekannalla kaikkialla maailmassa. Pystymme hallitsemaan tätä vain, jos jokainen meistä tekee oman osuutensa yhteistyössä muiden kanssa. Ehdotamme tästä syystä uutta lähestymistapaa: haluamme uusia, vahvoja kumppanuuksia keskeisten maiden kanssa. Pyrimme edelleen pelastamaan ihmishenkiä merellä ja hajottamaan salakuljettajien verkostoja, mutta sen lisäksi haluamme tukea vastaanottavia maita ja edistää kasvua kumppanimaissa. EU on valmis lisäämään taloudellista ja operatiivista tukeaan sekä investoimaan pitkällä aikavälillä taloudelliseen ja sosiaaliseen kehitykseen, turvallisuuteen, oikeusvaltioon ja ihmisoikeuksiin. Näin voidaan parantaa ihmisten elämänlaatua ja puuttua muuttoliikkeen perimmäisiin syihin. On EU:n velvollisuus – ja myös sen etujen mukaista – antaa ihmisille mahdollisuus turvalliseen ja ihmisarvoiseen elämään. Se on vastuu, jonka Eurooppa jakaa muun maailman kanssa: pystymme siihen vain yhdessä.

Kaikki EU:n politiikat ja EU:n ulkoisen toiminnan välineet otetaan käyttöön, mm:

Laillisten reittien luominen: Jotta ihmiset saataisiin luopumaan vaarallisista matkoista, on oltava vaihtoehtoisia laillisia tapoja päästä Eurooppaan. Tarvitaan myös enemmän humanitaarista vastaanottokapasiteettia lähempänä lähtöpaikkaa. EU tukee YK:n maailmanlaajuista uudelleensijoitusjärjestelmää, jossa jaetaan vastuuta siirtymään joutuneiden henkilöiden vastaanottamisesta ja torjutaan tehokkaammin laittomia muuttovirtoja. Tuleva ehdotus jäsennellyksi uudelleensijoittamisjärjestelmäksi on suora osoitus EU:n sitoutumisesta.

Rahoitusvälineet: Laittoman muuttoliikkeen ja pakkosiirtojen perimmäisten syiden ratkaisemiseen ohjattavaa rahoitusta lisätään. Myös näiden ohjelmien käyttöönoton joustavuutta lisätään. Uudessa kumppanuuskehyksessä yhdistetään älykkäällä tavalla lyhyen aikavälin resursseja ja pitkän aikavälin rahoitusvälineitä. Näin paitsi saavutetaan nopeasti tuloksia myös ratkotaan muuttoliikkeen perussyitä. Lyhyellä aikavälillä Afrikka-hätärahastolle annetaan miljardi euroa, josta 500 miljoonaa euroa saadaan Euroopan kehitysrahastolta ja 500 miljoonaa euroa pyydetään jäsenvaltioilta. Lisäksi perinteisten rahoitusohjelmien painotuksia tarkistetaan. Pitkällä aikavälillä komissio kehottaa pohtimaan perusteellisesti uudelleen perinteisten kehitysyhteistyömallien laajuutta ja luonnetta. Syksyllä 2016 komissio aikoo ehdottaa uutta rahastoa osaksi kunnianhimoista ulkoista investointiohjelmaa. Se perustuu Euroopan investointiohjelmasta saatuihin hyviin kokemuksiin, ja sillä pyritään vauhdittamaan investointien tekemistä EU:n ulkopuolisten kehittyviin maihin. Tähän varataan 3,1 miljardia euroa. Näin odotetaan saatavan liikkeelle 31 miljardin euron, mahdollisesti jopa 62 miljardin euron investoinnit, jos jäsenvaltiot ja muut kumppanit osallistuvat toimintaan EU:n osuutta vastaavalla osuudella. Myös Euroopan investointipankki (EIP) valmistelee aloitetta, jolla hankitaan lisärahoitusta Afrikkaan seuraavien viiden vuoden aikana. Ulkoisessa investointiohjelmassa painotetaan myös kohdennettua tukea liiketoimintaympäristön parantamiseksi kohteena olevissa maissa.

Asiasta uutisoi Euroopan komissio

Jarkko Jaakola
7.6.2016

Liity kannattajajäseneksi

Uusimmat uutiset