Eurooppa

Kymmeniä Ranskan erikoisjoukkojen sotilaita on liittynyt ISIS-terroristijärjestöön Lähi-idässä

Kuva Shutterstock.

Noin kolmannes terroristijärjestöihin liittyneistä entisistä erikoisjoukkojen sotilaista on vaihtanut uskontonsa islamiin ja yli puolet on ollut Muukalaislegioonassa – Ranskan eliittijoukoissa – missä he ovat palvelleet laskuvarjo- ja kommandojoukoissa sekä merijalkaväessä.

Sotilailla on Telegraphin artikkelin mukaan taistelukoulutus ja he ovat ammattilaisia aseiden ja räjähteiden käsittelyssä.

Terrorismianalyyseihin erikoistunut pariisilainen ajatushautomo on tunnistanut raportissaan ”Sotilaat ja jihad” 23 entistä erikoisjoukkojen sotilasta, jotka toimivat terroristijärjestöissä – pääasiassa ISIS:ssä – tai jotka ovat olleet osallisina terrori-iskun valmistelussa. Aiemmin julkaistu Ranskan parlamentin raportti on maininnut 30 entisen sotilaan liittyneen jihadistiryhmiin vuoden 2012 jälkeen.

Useita entisiä legioonalaisia on pidätetty terrori-iskun valmistelusta Ranskassa, ja entisiä laskuvarjojoukkojen sotilaita sekä kommandoja on kohonnut ISIS-järjestön taisteluosastojen johtajiksi Syyriassa ja Irakissa. Jotkut Ranskaan jääneet sotilaat ovat olleet mukana sotilaita ja sotilastukikohtia vastaan suunniteltujen terrori-iskujen valmisteluissa.

Osa sotilaista on radikalisoitunut palvelusaikana, osa palvelusajan päätyttyä. On myös sellaisia, jotka ovat päättäneet liittyä jihadistiryhmiin jo ennen palveluksen alkua Ranskan armeijassa, kuten Boris V., joka liittyi armeijaan vain saadakseen jihadistiryhmissä tarvitsemaansa koulutusta.

Ranskan sotilastiedustelu on aloittanut radikalisaation tarkkailun ja estämisen tämän vuoden aikana. Sotilastiedustelun mukaan islamilaisten jihadistien aiheuttama vaara Ranskan sotavoimissa on nyt tasolla ”matala”.

  • 1K
    Shares