Kotimaa Politiikka

Lakialoite kansanäänestyksen järjestämiseksi Suomen EU- sekä eurojäsenyydestä eduskunnan täysistunnossa – ”EU-kriittisyys kasvaa Euroopassa ja EU-federaateilla puntti tutisee”

Eduskuntatalo. Kuva Wikimedia Commons.

Eduskunnan täysistunnossa 15.11 käsiteltiin Paavo Väyrysen laatimaa lakialoitetta kansanäänestyksen järjestämiseksi Suomen jäsenyydestä Euroopan unionissa ja Euroopan talous- ja rahaliitossa. Perussuomalaisten kansanedustajat Olli Immonen ja Laura Huhtasaari ilmaisivat vahvan tukensa lakialoitteelle.

Paavo Väyrynen

Paavo Väyrynen (tl.) kertoi esittelypuheenvuorossaan Suomen  kärsineen huomattavasti jäsenyydestään euroalueessa. Väyrysen mukaan yhteisvaluuttahanke on epäonnistunut, ja talousasiantuntijat nykyään ovat laajalti sitä mieltä, että euroon siirtyminen oli vakava virhe: on muodostettu liian laaja euroalue, jossa mukana on liian erilaisia kansantalouksia, ja tämä on jo tähän mennessä johtanut suunnattomiin ongelmiin.

– Suomen liittyminen eurovaluuttaan oli tietysti paha virhe. Tämä näkyy erityisen selvästi, kun verrataan Suomen ja Ruotsin taloudellista kehitystä. Kansantaloudet ovat hyvin samankaltaiset. Ruotsilla on viimeisten kymmenen vuoden aikana ollut keskimäärin varsin vahva talouskasvu, Ruotsin kansantalous on nyt noin neljänneksen suurempi kuin oli kymmenen vuotta sitten, ja Suomi on hädin tuskin päässyt vaikeitten menetettyjen vuosien jälkeen samalle tasolle kuin ennen kansainvälistä finanssikriisiä.

Konkaripoliitikon mukaan jos Suomen kansantalouden kasvuvauhti olisi ollut samankaltainen kuin Ruotsissa, kansantulomme olisi nyt viitisenkymmentä miljardia euroa suurempi kuin mitä se on ja julkisella vallalla olisi käytettävissään noin 25 miljardia enemmän rahaa kuin tällä hetkellä on.

Väyrynen muistutti myös, että Suomen liittäminen euroalueeseen tapahtui laittomasti, perustuslain vastaisesti.

– Suomen liittyminen euroalueeseenhan tapahtui selvästi perustuslain vastaisesti, ja itse asiassa myös Euroopan unioniin liittymistä rasittaa aikamoinen legaliteetti- ja legitimiteettiongelma. Nimittäin silloin, kun järjestettiin kansanäänestys Suomen liittymisestä Euroopan unioniin, nimenomaan todettiin, että tässä ei päätetä Suomen liittymisestä yhteisvaluuttaan ja eduskunta myös tämän kannan hyvin selkeästi vahvisti. Kuitenkin, kun aikanaan Lipposen hallitus lähti viemään tätä euroalueeseen liittymistä eteenpäin, todettiin, että siitä päätettiin jo kansanäänestyksessä. Tämähän oli selvä perustuslain rikkomus, että tällä tavalla tehtiin.

Kun euroalueeseen liittyminen itse asiassa ratkaistiin jo unioniin liittymisen yhteydessä, on Väyrysen mukaan paikallaan, että kansalaiset pääsevät uudelleen äänestämään myös siitä, hyväksyvätkö he Suomen jäsenyyden Euroopan unionissa. Väyrynen ilmaisi myös huolensa uuden euroalueen kriisin syntymisestä ja itsenäisen päätöksenteon katoamisesta.

– Euroonhan liittyy se ikävä puoli, että he, jotka tähän europrojektiin uskovat, ajavat nyt sellaista linjaa, että pitää rakentaa euron tueksi todellinen talousunioni, joka tarkoittaa käytännössä finanssiliittoa, velkaunionia ja liittovaltiota, ja siinä meidän itsenäisyytemme menisi. Meidän pitää nopeasti päästä eroon euroalueesta.

EU myytiin suomalaisille valheellisin lupauksin
Kansanedustaja Olli Immonen. Kuva Petri Saarela

Perussuomalaisten kansanedustaja Olli Immonen (ps.) omassa puheenvuorossaan muistutti, että Euroopan unioni myytiin suomalaisille aikoinaan paitsi suurin toivein myös suorastaan valheellisin lupauksin. Immosen mukaan Euroopan unioni on nykyisin täysin erilainen kuin se EU, johon suomalaisten niukka enemmistö ilmaisi kansanäänestyksessä vuonna 1994 halunsa liittyä.

– EU:hun liittymistä koskevan kansanäänestyksen alla poliitikot ja tiedotusvälineet julistivat kilpaa, ettei jäsenyys unionissa tarkoita esimerkiksi omasta valuutastamme luopumista tai kaiken kattavan sosiaaliturvajärjestelmämme avaamista rajoituksetta muiden EU-maiden kansalaisille. Kuinkas sitten kävikään? Nyt näemme, etteivät nämä vakuuttelut pitäneet lainkaan paikkaansa.

Immonen huomautti, ettei maan talouskasvu ole riippuvainen euroalueeseen kuulumisesta. Tästä esimerkkinä hän myös nosti omaan valuuttaan nojaavan Ruotsin talouden, joka on kasvanut talous- ja finanssikriisin jälkeen monia euromaita enemmän.

– Euromaiden talouksien rakenteelliset erot ovat kasvaneet euroalueen aikana myös tuottavuudessa ja kilpailukyvyssä. Euro ei ole kaventanut vaan kasvattanut jäsenmaiden välisiä eroja, joita on jouduttu paikkaamaan tukipolitiikalla, tulonsiirrolla ja yhteisillä veloilla. Euroalue vetää myös Suomea yhä enemmän kurjistumisen kierteeseen, sillä maaltamme puuttuu oman rahapolitiikan tarjoama jousto negatiivisen talouskehityksen oloissa.

– Poliittinen sääntely on toiminut markkinatoimijoiden vallan jatkeena, vaikka sääntelyn tulisi suojata kansalaisia ja markkinatoimijoita toistensa mielivallalta. Reaalitalouden tehtävä ei ole palvella rahoitusjärjestelmää, vaan asetelman on oltava toisinpäin.

Euro on kansanedustajan mukaan täysin epäoptimaalinen valuutta-alue, sillä se muodostuu valtioista, jotka ovat talouksien, kielten ja kulttuurien sekä geopolitiikan osalta liian erilaisia. Jotta valuutta-alue olisi aidosti toimiva, ympäristön pitäisi olla mahdollisimman yhtenäinen.

– Euroalueen epäoptimaalisuuksista aiheutuvia ongelmia yritetään lievittää pankkiunionilla ja jäsenmaiden välisillä tulonsiirroilla eli tukipaketeilla. Euroalueen kasassa pitäminen edellyttää väistämättä lisääntyvää yhteisvastuuta, tiivistyvää integraatiota, jatkuvia tulonsiirtoja ja liittovaltion muodostamista.

– Suomen itsemääräämisoikeuden ja talouden pelastamiseksi ainoa vastuullinen vaihtoehto on erota Emusta ja siirtyä eurosta omaan valuuttaan, kansanedustaja Immonen painotti ja ilmoitti kannattavansa lämpimästi Väyrysen lakialoitetta.

EU:n arvot ovat vitsi
Laura Huhtasaari. Kuva Petri Saarela.

Kansanedustaja Laura Huhtasaari (ps.) arvosteli EU:n arvoja ja sanoi niiden olevan vitsi.

– EU ei noudata omia sääntöjään, mutta kun jäsenvaltiot vastustavat sitä, että valtioiden rajat poistetaan, päätösvalta viedään ja valtiot pakkoasutetaan muiden maiden kansalaisilla, silloin EU alkaa rangaista jäsenvaltioitaan ja syyttää EU:n arvojen rikkomisesta.

– EU-kriittisyys kasvaa Euroopassa. EU-federaateilla puntti sen sijaan tutisee, koska uhkailevat jopa sodalla, koska kansallismielisyys ja nationalismi on kasvussa. Kansallismielisyys ja nationalismi ei aiheuta sotia, imperialismi ja imperialistinen politiikka aiheuttavat. Ei ole kansainvälisyyttä ilman kansoja. Yhteistyö on sopimista, ei EU-sanelua.

Huhtasaaren mukaan EU ja  euro ovat epäonnistuneita projekteja, jotka katoavat ajan saatossa historian hämärään.

– EU:n tarina tulee päättymään, jotta itsenäisten valtioiden, kuten Suomen, tarina voi jatkua. Minä synnyin Suomessa, lapseni syntyivät EU-Suomessa, mutta toivon, että lastenlapseni syntyvät jälleen Suomessa. Me perussuomalaiset haluamme liittoutua muiden kansallismielisten kanssa EU:ssa, pysäyttää liittovaltiokehityksen ja purkaa tämän epäonnistuneen projektin niin, että siitä tulee isänmaiden Eurooppa, itsenäisten valtioiden vapaakauppa-alue.

Myös kansanedustaja Laura Huhtasaari ilmoitti kannattavansa lakiesitystä.

Olli Immosen kannanotto on katsottavissa alla olevalta videolta.

Tilaa
Ilmoita
guest
0 Kommenttia
Palautteet
Näytä kaikki kommentit