Kotimaa

Maksuttomat kotipalvelut laajemmalle joukolle sotainvalideja

Maksuttomiin sosiaali- ja terveydenhuollon avopalveluihin oikeutettujen sotainvalidien joukkoa laajennetaan vuoden 2017 alusta.


Jatkossa työkyvyttömyysasteen pitää olla vähintään 10 prosenttia korvauksen saamiseksi.

Avopalveluiden laajempi korvaaminen edesauttaa sotainvalidien mahdollisuuksia selviytyä omassa kodissaan kotipalvelun, asumispalvelujen, liikkumista tukevien palvelujen, omaishoidon tuen sekä avosairaanhoidon turvin. Laki koskee sotainvalideja, jotka vahingoittuivat tai sairastuivat Suomen sodissa 1939-1945.

Vuonna 2017 asiakkaina kunnan avopalvelujen piirissä on keskimäärin noin 440 sotainvalidia, joilla on 10 prosentin työkyvyttömyysaste. Vuonna 2018 heitä arvioidaan olevan 350.

Hallitus esitti asiaa koskevan lain vahvistamista 17.11.2016. Tasavallan presidentin on tarkoitus vahvistaa laki perjantaina.

Jakoa

Liity kannattajajäseneksi

Grilli kesäkuntoon - tulikulma.fi

Uusimmat uutiset