Kolumnit

Mariann Őry: Orbánin visio, uusvanha Eurooppa

Viktor Orbán. Kuva Unkarin hallitus.
Kansalaisen lukijoille

Unkarin pääministeristä Viktor Orbánista on muodostunut todellinen poliittinen voima Euroopassa, sellainen, jota ei voi sivuuttaa ja jota muut Euroopan johtajat eivät voi jättää huomiotta. Maahanmuuttokriisin alkamisen jälkeen hänen ehdotuksensa ja käytännölliset ratkaisunsa ja visionsa Euroopan tulevaisuudesta ovat asteittain saavuttaneet poliittisten tahojen yleistä hyväksyntää. Unkari on pieni maa, mutta Orbánin politiikka asettaa painetta jopa Euroopan vahvimpien maiden johtajia kohtaan. Emmanuel Macron ja Viktor Orbán nähdään vastakkaisten leirien yhdenvertaisina johtajina, joten on ymmärrettävää, että Unkarin pääministerin näkemykset ovat merkittäviä myös Unkarin ulkopuolella.

Mariann Őry, konservatiivisen Magyar Hírlap -lehden ulkomaantoimituksen päällikkö.

Mariann Őry: Orbánin visio, uusvanha Eurooppa

Kuluneiden viimeisten vuosikymmenien aikana ihmiset ovat jatkuvasti menettäneet mielenkiintoaan eurovaaleja kohtaan, ja vuonna 2014 enää 42 prosenttia äänioikeutetuista ilmestyi äänestyspaikoille. Kuinka paljon asiat ovatkaan muuttuneet! Eurokriittisten nousu osoittaa, että EU-jäsenyytemme on kaikkea muuta kuin merkityksetön asia. Unionin ja kansallisvaltioiden välinen suhde voi olla keskeinen asia, mikä ohjaa ihmisiä tekemään päätöksiä Brexitin aikaansaamalla vetovoimalla.

Unkarin vallassa olevan Fidesz-puolueen poliitikkojen mukaan maahanmuutto on vuoden 2019 eurovaalien kampanjoinnin keskeinen teema. Maahanmuutto on asia, mikä määrää Euroopan seuraavien sukupolvien tulevaisuuden. Se on myös osoittautunut syväksi jakolinjaksi eurooppalaisten poliitikkojen välillä. Unkarin pääministerin Viktor Orbánin mukaan jopa hänen oma EU-parlamenttiryhmänsä, EPP, on jakautunut maahanmuuttoteeman vuoksi ja pyrkii miellyttämään sosiaalidemokraatteja ja liberaaleja saadakseen aikaan koalition Euroopan vaalien jälkeen.

Mariann Őry. Kuva Róbert Hegedűs, Magyar Hírlap.

Orbán sanoi radiohaastattelussa 28. syyskuuta, että taistelua Euroopan parlamentin maahanmuuttomyönteisten ja maahanmuuttokriittisten välillä ei ole vielä ratkaistu, taistelu on vielä käytävänä, ja Euroopan politiikan täytyy muuttua tulevissa eurovaaleissa. Pääministeri nosti esille useita teemoja, joihin perustuen EU-parlamentti ja -komissio muodostettiin vuonna 2014, eivätkä kyseiset näkemykset enää edusta Euroopan kansalaisia.

Kun ottaa huomioon sen, että vähittäin etenevä vallan keskittyminen ja tunne demokratian katoamisesta ovat eräitä keskeisiä Brexitin syitä, edellä mainittu johtopäätös on merkittävä. Monet näkevät artikla 7.1 mukaisen rangaistusmenettelyn liipaisemisen Unkaria vastaan ja artikla 7.2 Puolaa vastaan Euroopan liberaalieliitin epätoivoisena toimenpiteenä ennen heidän vaikutusvaltansa katoamista ensi vuoden toukokuussa. EU-instituutioilla ei Orbánin mukaan ole enää valtuuksia päättää Euroopan tulevaisuudesta, kun kyse on maahanmuutosta tai jopa edellä mainituista rangaistusmenettelyistä. Useat näkevät Sargentinin raportin symbolisena päätöksenä, missä kyse ei todellisuudessa ollut raportin sisällöstä vaan Unkarin maahanmuuttopolitiikasta ja siitä, onko rankaiseminen lain mukaista.

Euroopan parlamentin jäsenet olivat pakotettuja tekemään päätöksen, ja Unkari pystyi viimeinkin toteamaan, ketkä ovat sen vihollisia ja ketkä ystäviä. Esimerkiksi Slovenian SDS-puolue oli niiden joukossa, jotka seisoivat Unkarin hallituksen rinnalla.

Eurooppalaisia syntyy koko ajan vähemmän, ja ulkopuolisia tuodaan tänne koko ajan enemmän. Tämä muuttaa kulttuuriamme, ja parin vuoden jälkeen emme enää tunnista omaa kyläämme, omaa kaupunkiamme, omaa maatamme ja omaa maanosaamme. –  Viktor Orbán

Monet analyysit osoittavat, että Euroopan parlamentin kokoonpano todellakin tulee olemaan erilainen. Kahden suurimman ryhmän, EPP:n [Euroopan kansanpuolue] ja S&D:n [Sosialistit ja demokraatit] odotetaan menettävän vaikutusvaltaansa, kun taas eurokriittiset tulevat saamaan enemmän tukea. EPP:n oikeistosiiven odotetaan järjestäytyvän uudelleen, sillä heidän liittolaisensa tulevat väistämättä vaihtumaan Brexitin vuoksi. On myös ollut spekulaatioita Viktor Orbánin Fideszin ja maahanmuuttokriittisen, Italian sisäministerin Matteo Salvinin johtaman Legan, liitosta, mutta Unkarin pääministeri on antanut ymmärtää, että heidän yhteistyönsä perustuu laittoman maahanmuuton vastustamiseen, ei puoluepolitiikkaan.

EU-vaaleissa ei ole kyse pelkästään maahanmuutosta, vaan myös perustavaa laatua olevista Euroopan tulevaisuutta koskevista näkemyseroista . Viktor Orbánin mukaan Emmanuel Macron johtaa EU:n maahanmuuttomyönteisiä voimia, jotka haluavat vähemmän kansallista itsemääräämisoikeutta ja enemmän vallan keskittymistä. Kaksi vastakkaista visiota ovat Euroopan Yhdysvallat ja Kansakuntien Eurooppa. Pelkästään Orbán ei esitä vaaleja sivilisaation taitekohtana, vastaavaa ilmaisua ovat käyttäneet myös Macron sekä liberaalipoliitikot kuten Guy Verhofstadt. Heidän narratiivissaan Orbán johtaa pimeää puolta, populisteja … puhumattakaan vielä pahemmista leimoista.

Jotta tulisi selväksi, mitä on vaakalaudalla, lainataan lopuksi Viktor Orbánia.

– Eurooppalaisia syntyy koko ajan vähemmän, ja ulkopuolisia tuodaan tänne koko ajan enemmän. Tämä muuttaa kulttuuriamme, ja parin vuoden jälkeen emme enää tunnista omaa kyläämme, omaa kaupunkiamme, omaa maatamme ja omaa maanosaamme.

Mariann Őryn kolumni Orban’s vision, the old-new Europe on julkaistu aiemmin Demokracija.eu -julkaisussa.

Tilaa
Ilmoita
guest
0 Kommenttia
Palautteet
Näytä kaikki kommentit

Uusimmat uutiset

Kansalaisen verkkokauppa