Eurooppa Politiikka

Mielipidemittaus: Eurooppalaiset suhtautuvat pessimistisesti EU:n tulevaisuuteen

Kuva Wikimedia Commons.
Mielipidemittaus osoittaa kasvavaa pessimismiä Euroopan unionin tulevaisuutta kohtaan. Vähemmän kuin puolet ranskalaisista ja ruotsalaisista äänestäisi EU-blokissa pysymisen puolesta, jos äänestys pidettäisiin nyt. Suomalaisista noin puolet kannattaa blokissa pysymistä.

YouGov-tutkimusyhtiön tekemästä mielipidemittauksesta käy ilmi, että ranskalaisista 49 prosenttia äänestäisi EU-blokkiin jäämisen puolesta, kun taas 29 prosenttia äänestäisi EU-eron puolesta. 13 prosenttia ei tiedä kantaansa ja 9 prosenttia jättäisi äänestämättä.

Ruotsalaisista 48 prosenttia tukisi EU-blokkiin jäämistä, 30 prosenttia äänestäisi EU-eron puolesta, 18 prosenttia ei tiedä kantaansa  ja 4 prosenttia jättäisi äänestämättä.

Suomalaisista 51 prosenttia äänestäisi EU-blokkiin jäämisen puolesta, EU-eron puolesta äänestäisi 25 prosenttia, kantaansa ei tiedä 17 prosenttia ja äänestämättä jättäisi 7 prosenttia.

Mielipidemittauksessa mukana olleista maista Norja on ehdottomasti kriittisin EU:n suhteen. Jopa 68 prosenttia norjalaisista äänestäisi edelleen EU:iin liittymistä vastaan.

EU:n tulevaisuutta ei nähdä kovin ruusuisena

Ranskalaisista 53 prosenttia, ruotsalaisista 48 prosenttia ja suomalaisista 44 prosenttia suhtautuu pessimistisesti EU:n tulevaisuuteen. Suomalaisista 41 prosenttia suhtautuu EU:n tulevaisuuteen optimistisesti ja kantaansa ei tiedä 14 prosenttia.

Myöskään vaikutusmahdollisuuksia EU:ssa ei nähdä kovin hyvinä. Suomalaisista vain 29 prosenttia kokee Suomella olevan vaikutusvaltaa EU:ssa, kun taas 41 prosenttia näkee, että Suomella ei ole vaikutusvaltaa blokin päätöksenteossa. Kantaansa ei osaa sanoa 24 prosenttia ja 6 prosenttia ei tiedä.

Tutkimus suoritettiin huhtikuun 25-30. huhtikuuta UK:ssa, Saksassa, Ruotsissa, Suomessa, Tanskassa ja Norjassa. Kussakin maassa haastateltiin 800-2034 aikuista.

  • 228
    Shares