Eurooppa Maahanmuutto

Mielipidemittaus paljastaa, että 78% EU-maiden kansalaisista pitää laitonta maahantuloa ongelmana

Pariisi. Kuva Wikimedia Commons
EU:n 28 jäsenmaassa tehty mielipidemittaus paljastaa kansalaisten vakavan huolen laittomasta siirtolaisuudesta. Yli kaksi kolmesta EU-maiden kansalaisista on sitä mieltä, että Euroopan ulkorajoja pitää suojata paremmin.

Századvég-säätiön tekemään kartoitukseen osallistui 1 000 aikuista 28 EU-maasta. Kartoitus tuo selkeästi esiin ihmisten huolen laittoman maahantulon vaaroista.

– Silmiinpistävää on harvinainen yksimielisyys maahanmuuttokysymyksen suhteen, Spectatorin Douglas Murray kirjoittaa.

– 28 jäsenmaiden välillä vallitsee useita poliittisia jakolinjoja, ja vieläpä merkittäviä eroja niissä, mutta samaa ei voi sanoa juuri maahanmuuttoon, rajoihin ja turvallisuuteen liittyvissä kysymyksissä, hän jatkaa.

Kyselyn mukaan 78 prosenttia eurooppalaisista uskoo, että laiton maahantulo on ongelma heidän maissaan, ja vastaajien enemmistö pitää sitä vieläpä vakavana ongelmana.

Eurooppalaiset ilmaisivat myös huolensa näköpiirissä olevasta afrikkalaisten siirtolaisten massamuutosta Eurooppaan tulevien vuosikymmenien aikana: 68 prosenttia vastaajista pelkää ”paljon” tai ”jonkin verran” edellä mainittua uhkaa.

Muslimiväestön voimakas lisääntyminen Euroopassa huolestuttaa myös. Kyselyyn vastanneiden mukaan 70 prosenttia eurooppalaisista uskoo, että jatkuvasti kasvava muslimien läsnäolo on ongelma, kun taas vain 8 prosenttia on sitä mieltä, että kyseessä ei ole uhka.

Suurin osa eurooppalaisista uskoo, että Eurooppaa kohdannut siirtolaisvirta lisää rikollisuutta ja terrorismin uhkaa heidän kotimaissaan. Suurin osa, 57 prosenttia, uskoo siirtolaisvirran muuttavan eurooppalaisten kulttuureja.

Siirtolaisuuteen suhtaudutaan nyt myös realistisesti. Eurooppalaiset ovat vakuuttuneita, että suurin osa maanosaan saapuvista siirtolaisista on liikkeellä vetovoimatekijän – kuten EU-maiden kasvavan talouden ja avokätisen sosiaaliturvajärjestelmän – vuoksi.

Maahanmuuton vaikutus nähdään myös realistisempana kuin aiemmin. Jopa 73 prosenttia vastaajista katsoo, että maahanmuutosta aiheutuu ”valtava taloudellinen taakka” maahanmuuttomaille. Vain 17 prosenttia katsoo, että maahanmuuton kustannukset eivät ole merkittäviä.

Mielipidekartoitukseen vastanneet eurooppalaiset ovat myös perin juurin tyytymättömiä Brysselin tapaan hoitaa siirtolaiskriisiä. Suurin osa vastaajista katsoo, että Brysselin hampaissa maahanmuuttokysymyksen vuoksi olevat Keski- ja Itä-Euroopan maat ovat hallinneet siirtolaiskriisiä paremmin kuin Bryssel. Vain 24 prosenttia uskoo, että Bryssel on toiminut paremmin.

Tilaa
Ilmoita
guest
0 Kommenttia
Palautteet
Näytä kaikki kommentit

Uusimmat uutiset

Kansalaisen verkkokauppa