Kotimaa Maahanmuutto

Migri: maahanmuuton tilastot jatkossa uudesta palvelusta



Maahanmuuttovirasto on avannut uuden tilastopalvelun, johon on koottu oleskelulupiin, kansainväliseen suojeluun ja kansalaisuuteen liittyviä hakemus- ja päätöstilastoja sekä maasta poistamiseen liittyviä tilastoja. Palvelu löytyy osoitteesta tilastot.migri.fi ja on tarjolla suomen-, ruotsin- ja englanninkielisenä.

Käyttäjä voi paneutua palvelussa itseään kiinnostaviin tietoihin tekemällä tilastoihin erilaisia rajauksia. Tietoja esimerkiksi oleskelulupaa, turvapaikkaa ja Suomen kansalaisuutta hakeneista sekä heille tehdyistä päätöksistä löytyy nyt aiempia tilastoja tarkemmalla tasolla, myös esimerkiksi iän ja sukupuolen mukaan jaoteltuina.

Yksittäisen tilaston luvut voi lisäksi muokata helposti prosenttiosuuksiksi, ja tietoja voi tarkastella myös havainnollisina kaavioina. Palvelusta voi myös ladata omalle koneelle csv-muodossa olevia tilastoja jatkotyöstämistä varten. Uudet tilastotiedot päivitetään palveluun aina kuukauden alkupuoliskolla.

Ensimmäiset tilastot poliisilta siirtyneistä asioista julkaistaan helmikuussa

Tilastopalveluun kertyy jatkossa tietoja myös poliisilta Maahanmuuttovirastolle vuodenvaihteessa siirtyneistä lupa-asioista kuten oleskelulupien jatkoista ja EU-kansalaisten rekisteröinnistä. Ensimmäiset näitä asioita koskevat tilastot julkaistaan palvelussa helmikuussa.

Uudet tilastot julkaistaan vuodesta 2017 alkaen vain tilastopalvelussa, ei enää pdf-muodossa Migri.fi:n Tilastot-sivulla kuten aikaisemmin. Vuosien 2015–2016 tilastot löytyvät sen sijaan sekä tilastopalvelusta että Tilastot-sivulta. Vuoden 2017 tilastoja tulkittaessa on syytä huomioida, etteivät ne ole välttämättä vertailukelpoisia aiempien vuosien tilastojen kanssa, koska joitakin asioita esitetään niissä nyt eri tavalla kuin aiempien vuosien tilastoissa.

Kaikkia viraston tilastoja ei löydy palvelusta. Esimerkiksi vastaanottotoiminnan tilastot majoituspaikkojen määristä ja vastaanottopalveluiden päättymisestä löytyvät edelleen vain Tilastot-sivulta.

Muut kuin vakiotilastot ovat maksullisia

Jos kaivattua tietoa ei löydy tilastopalvelusta, virastolle voi tehdä maksullisen tietopyynnön osoitteeseen tilastopyynto(at)migri.fi. Pyyntö on alustava siihen asti, kunnes virasto on antanut arvionsa tietojen toimittamisen aikataulusta ja hinnasta, joka määräytyy valtioneuvoston maksuasetuksen ja toteutuneen työmäärän perusteella.

Migri

Tilaa
Ilmoita
guest
0 Kommenttia
Palautteet
Näytä kaikki kommentit