Kolumnit

Mikä on Eurooppa?

Kuva Pixabay.

Viime aikoina sana ”Eurooppa” on ollut näkyvällä tavalla esillä poliittisessa keskustelussa, enimmäkseen yhteenoton aiheena, kertoo Glo Occhi della Guerra. Osa vetoaa Euroopan puolustamiseen, osa vaatii sen kontrollointia, jotkut puolestaan pitävät sitä vallattuna maaperänä. Mantereen poliittiset puolueet ja liikkeet haluavat nousta sen johtoon julistautuen sankareiksi ja syyttäen muita tuholaisiksi.

Varsinainen kysymys kuuluu, mikä Eurooppa on?

Maantiede ei riitä

Eurooppaa voi ymmärtää osittain maantieteen avulla. Se on manner, joka ulottuu Välimereltä Atlantille ja Atlantilta Uralille. On kuitenkin liian yksinkertaista puhua mantereen identiteetistä rajoittuen pelkästään maantieteellisiin määrityksiin. Tähän riittää jo sen tosiasian huomioiminen, että Ural ei ole poliittinen raja. Eurooppa sisältää myös Länsi-Venäjän ja poliittisesti se ulottuu aina Tyynelle merelle asti.

Tämän vuoksi tulee ottaa tarkasteluun myös kulttuurinen määrittely. Kuitenkin tällöin törmätään siihen ongelmaan, että on hyvin vaikeaa löytää kaikille yhteisiä juuria.  Esimerkiksi uskontoon perustuva yhteisen arvoperustan määrittely ei nykyään toimi. Eurooppa on rakentunut kreikkalaisille, latinalaisille ja kristillisille juurille. Toiset katsovat, että tämän käsityksen hyväksyminen sulkisi pois muut uskonnot ja se merkitsisi Euroopan Unionin todellisena moottorina pidetyistä monikulturismin ja sekularismin arvoista luopumista.

Eurooppa ja Euroopan unioni, kaksi eri asiaa

Euroopan unioni ei ole Eurooppa eikä näitä kahta termiä voi käyttää synonyymeinä. Kyse on samasta periaatteesta, josta monet britit ovat puhuneet Brexitin jälkeen: pysymme samalla mantereella, mutta eroamme Euroopan unionista. On sekä Eurooppa, että unioni.

Euroopan unioni on syntynyt yhdistämään maailmaa, jota ei ehkä koskaan ole ollutkaan, tai ehkä virhe oli yhdistää se käsittämättä ensin mitä oltiin yhdistämässä: mille identiteetille se tulisi rakentaa. Mikä on se suuri teema, josta tälläkin hetkellä kaksi vastakkaista ryhmittymää ottaa yhteen ja josta ne tulevat väistämättä kamppailemaan myös vuoden 2019 Eurooppa-vaaleissa.

Mitä mantereemme on?

Vuoden 2019 Eurooppa-vaalit auttavat myös löytämään vastauksia siihen, mitä mantereemme on.

Itsenäiselle maailmalle Eurooppa on ennen kaikkea rakenne, joka on sekä maantieteellinen, että kulttuurinen. Euroopan oikeiston identitaarista rintamaa johtava Unkarin pääministeri Viktor Orbán jyrisee monikulturismia vastaan ja hän puolustaa kristillisiä juuria. Tämä on tosiasiassa yksi Euroopan määritelmistä, joka pohjimmiltaan nojautuu osin sen uskonnollisiin juuriin. Se seikka, että identitaaririntama haastaa monikulturismin on jo itsessään yksi näkemys Euroopasta.

Toisaalta se maailma, joka nojautuu progressivistiseen käsitykseen, näkee Euroopan edellisen ajatuksen vastakohtana. Vasemmistoliberaalipiirit ovat se sektori, joka kyseenalaistaa kaikkein eniten tämän eurooppalaisessa äänestäjäkunnassa nosteessa olevan uuden aallon, ja he kannattavat aivan toisenlaisia arvoja: Euroopalla itsessään ei ole rajoja ja se on siten samalla kaikenkattava ja totalitaarinen. Tämä käsitys on päällekkäinen ja synonyymi Euroopan unionin käsitteen kanssa.

Maahanmuuttoa koskeva taistelu on itse asiassa vastauksen etsimistä kysymykseen, jota kukaan ei halunnut koskaan tuoda poliittisille keskusteluareenoille. Kun eurooppalaiset poliitikot siirsivät konfliktin pois vasemmiston ja oikeiston välisestä taistelusta taloudellisella ja poliittisella sektorilla, niin samalla he siirsivät taistelun koskemaan maahanmuuttoa ja identiteettiä. Samalla he ovat rakentaneet dialektiikan, jossa vuoropuhelua käydään mantereemme syvimmän olemuksen ympärillä.

Äänestäjille tulee olemaan vaikea tehtävä vastata näihin kysymyksiin vain merkitsemällä numeroja vaalilippuun.

 

  • 47
    Shares