Kulttuuri

Nationalistin henkinen horisontti – tuoreita näkökulmia kansallismielisyyteen

Nationalistin henkinen horisontti. Kuva Jasmina Ollikainen.

Tuomas Tähden kirja Nationalistin henkinen horisontti herättää ajattelemaan isänmaallisuutta ja kansallismielisyyttä uudella tavalla.

Nationalistin henkinen horisontti on perussuomalaisen eduskunta-avustajan Tuomas Tähden kirja, jossa koottuna on Tähden blogeihin perustuvia lyhyehköjä tekstejä. Nimensä mukaisesti teos käsittelee nationalismia, vähemmän tyypillisestä, filosofisesta näkökulmasta. Tähden tekstistä voikin huomata, että tämä on pitkään pohtinut asioita ja perehtynyt myös filosofiaan. Hän myös tuottaa itse uusia ajatuksia ja tahtoo näin vaikuttaa muihin samanmielisiin ihmisiin. Ehkä hän siinä onnistuukin.

Siinä missä monet nationalismista kirjoittavat, varsinkin itse kyseistä aatetta tunnustavat bloggaajat, keskittyvät useammin reaalipolitiikkaan ja maahanmuuttopolitiikkaan, Tähti kirjoittaa perusteluita omalle aatteelleen. Hänen tekstinsä käsitteleekin nimenomaan metapolitiikkaa. Jonkin verran hän myös antaa neuvoja muille kaltaisilleen ja esittää toiveita siitä, kuinka poliitikkojen tulisi kansallismielisyyttä (tai muuta aatetta) edistää. Lisäksi Tähden kirja sisältää vahvoja ja selkeästi esitettyjä kannanottoja muun muassa Suomen itsenäisyyden tilasta.

Tähti toivoo, että ideologisuus tuotaisiin takaisin politiikkaan. Tällä hän tarkoittaa sitä, että aatteesta ja päämäärästä olisi puhuttava avoimemmin, eli pelattava ”avoimilla korteilla”. Kansallismielisiltäkin hän siis toivoo enemmän varsinaisista päämääristä puhumista.

Tähden teoksessa käsitellään myös termejä ja niiden merkityksiä. Erittäin kiinnostava ja tärkeä seikka on se, kuinka hän erottaa toisistaan kansallismielisyyden ja isänmaallisuuden. Tämä on ainakin minun mielestäni ehkä yksi kirjan oleellisimpia asioita. Lisäksi hän tekee ajatuksensa ymmärrettäväksi hyvin onnistuneilla vertauksilla useissakin kohdissa kirjaansa.

Myös populismi mainitaan tässä teoksessa. Vähemmän perussuomalaisille tuttuun tyyliin, Tähti ei innostu tästä ajattelutavasta. Hän uskoo populismin sopivan lähinnä tyyliksi tai mausteeksi politiikkaan. Hänen oma teoksensa ei siten ole populistinen, sillä hän ymmärtää politiikan monimutkaisuuden eikä kuvittele itse ainoana edustavansa kansaa. Tähti osoittaa kannattavansa mahdollisimman monipuolista valikoimaa puolueita ja on tätä valinnanvaraa itsekin edistänyt allekirjoittamalla mitä erilaisimpien pienpuolueiden kannattajakortteja.

Tässä kirjassaan Tähti laittaa myös itsensä likoon kertomalla hyvin henkilökohtaisia asioita. Hän kertoo olevansa pasifisti, mikä ei ole tavallista kansallismielisten keskuudessa. Hän kuitenkin selittää, kuinka nämä aatteet on mahdollista yhdistää. Kuten Tähden oman elämän esimerkit osoittavat, pasifistinen nationalisti epäilemättä tuntee ulkopuolisuutta kaikissa piireissä. Tähdestä itsestään näkyy kyllä tietynlainen epävarmuus ja herkkyys, kun hän kirjoittaa muistakin henkilökohtaisista asioistaan, kuten taannoisista toilailuistaan pikkujouluissa. Anteeksipyytelevä tyyli ei ehkä olisi ollut aivan välttämätöntä, mutta toisaalta se tekee tekstistä inhimillistä. Tähti kieltää olevansa idealisti, mutta juurikin hänen uskonsa rauhanaatteeseen ja siihen, että politiikan rahakeskeisyydestä voitaisiin päästä eroon, kertovat hänessä piilevästä idealismista.

Tähden teksti on tiivistä ja helposti luettavaa. Kirja on kevyt ainakin fyysisesti ja siten helposti lähestyttävä. Suosittelen kesäkirjaksi sellaiselle, joka ei viitsi tarttua romaaneihin tai raskaisiin kirjoihin. Helppolukuisuuteen vaikuttaa sekin, että luvut ja kappaleet ovat hyvin lyhyitä. Paikoin muutaman lauseen kappaleet vaikuttavat kyllä hieman keskeneräisiltä. Ehkäpä Tähti jatkaakin kirjoittamista tästä aiheesta ja julkaisee vielä runsaamman kansallismielisyyttä käsittelevän teoksen.

Nationalistin henkinen horisontti on joka tapauksessa kiinnostava ja raikas teos, joka herättää ajattelemaan isänmaallisuutta ja kansallismielisyyttä uudella tavalla. Se sopii luettavaksi tietysti niille, jotka näitä aatteita kannattavat jo valmiiksi. Toisaalta  se avaa näiden aatteiden sisältöä ja taustoja sellaisillekin, jotka niitä ehkä vierastavat.

Lopuksi on muuten mainittava se, että Tähden oli alun perin tarkoitus julkaista teoksensa erään on demand -palvelun kautta. Hänen sopimuksensa kuitenkin purettiin, sillä palvelu ei suostunut osallistumaan ”ääriajattelua” sisältävän kirjan julkaisemiseen. Todennäköisesti nämä tekivät päätöksensä vain kirjan otsikon perusteella. Jokainen lukija voikin itse perehtyä sisältöön ja siihen, kuinka äärimmäistä se todellisuudessa on.  Kirja on ostettavissa Opus Liberumin nettisivuilta.

  • 64
    Shares

Liity kannattajajäseneksi

Uusimmat uutiset