Eurooppa Maahanmuutto

Norja: Maahanmuutto maksaa kansalaiselle 10 000 kruunua veroina

Kuva Pixabay.
Maahanmuutto Norjaan voi maksaa yksittäiselle kansalaiselle noin 10 000 kruunua lisää veroina, kertoo Tilastollisen keskustoimiston (SSB) raportti.

Tilastollisen keskustoimiston raportti ”Betydningen for demografi og makroøkonomi av innvandring mot 2100” (Maahanmuuton demografinen ja makrotaloudellinen merkitys vuoteen 2100 mennessä) julkaistiin marraskuun alussa. Siitä tuli kuuma aihe jo kauan ennen sen julkaisua.

Tälle oli pääasiassa kaksi syytä: Ensinnäkin siitä on puhuttu ja keskusteltu ”maahanmuuttolaskelmana”. Toiseksi se on muodostunut keskeiseksi tekijäksi SBB:n leikkauksien johdosta kuumentuneelle keskustelulle, jonka yhteydessä on vihjailtu, että SSB ei ole poliittisesti neutraali maahanmuuttokysymyksissä. Taustalla on se, että yksi raportin laatijoista, Erling Holmøy, ei saa jatkaa tehtävissään, ja hän kokee tulleensa syrjäytetyksi.

Öljytuloja on jakamassa useampia

Norjan talouden kasvu tulee joka tapauksessa olemaan matalampaa kuin nyt. Me olemme laskeneet, että realistisesti arvioiden maahanmuutto heikentää kasvua 0,3% vuosittain. Tärkein syy on se, että öljytulot pitää jakaa useammalle. Lisäksi maahanmuutolle on yhä enemmän leimallista muuttoliikenne Afrikasta ja Aasiasta, ja sen kontribuutio arvonmuodostukseen on pienempi kuin muilla maahanmuuttajilla, sanoi Holmøy Aftenpostenille.

Vastamäkeä luvassa valtion kassalle joka tapauksessa

Tutkijat ovat lisäksi arvioineet valtion kassalle koituvia seurauksia.

Joka tapauksessa valtion finanssitaloudelle on luvassa vastamäkeä. Vuoden 2025 jälkeen alkaa olla tarvetta lisätä veroja, jos ei aleta kuluttaa enemmän öljyrahastoja. Verolisäys voi olla noin 10 000 kruunua pelkästään maahanmuuton takia, sanoo Holmøy.

Hän painottaa, että tämä luku on arvio tilanteen valaisemiseksi, ja kehitystoimet tai poliittiset toimenpiteet voivat muuttaa lukua.

Holmøyn ja Birger Strømin raportti julkaistiin torstaina 2.11.

Kuinka suureksi maahanmuutto arvioidaan?

Tutkijoiden lähtökohta on 60-70 000 hengen bruttomaahanmuutto vuodessa seuraavan vuosisadan vaihteeseen asti.  Koska joka vuosi Norjasta muuttaa pois 30-40 000 henkilöä, joten nettomaahanmuuton arvioidaan olevan tällä vuosisadalla noin 25 000 henkeä.

Kuinka suuri osuus väestöstä tulee olemaan maahanmuuttajataustaisia?

SSB:n mukaan vuonna 2100 Norjassa on 8,5 miljoonaa asukasta. Nyt luku on 5,3 miljoonaa.

Niiden Norjassa syntyneiden osuus, joilla vähintään toinen vanhemmista on norjalainen, putoaa 83 prosentista 64 prosenttiin vuoteen 2100 mennessä. Ei-länsimaisen taustan omaavien määrä tulee kasvamaan 10 prosentista 29 prosenttiin samalla ajanjaksolla.

Kategoria ”Norjassa syntynyt, jolla vähintään yksi vanhemmista on norjalainen” tulee sisältämään monia nykyisin vielä maahanmuuttajiksi laskettavien henkilöiden jälkeläisiä. Tutkijat kirjoittavat raportissa: ”Jos kaikki naiset synnyttävät ensimmäisen tyttölapsensa kun he ovat 25-vuotiaita, niin maahanmuuttajanaisesta, joka synnyttää 25-vuotiaana vuonna 2016, tulee vuoteen 2091 mennessä isoäiti viidennen sukupolven jälkeläiselle.”

Mitä maahanmuutto tarkoittaa talouden kasvun kannalta?

Tutkijat osoittavat, että taloudellinen kasvu on tiiviisti sidoksissa väestönkasvuun. Tämä tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, että mitä enemmän ihmisiä, sitä useampi voi tehdä töitä. Tutkijat arvioivat kuitenkin, että maahanmuutto Norjaan johtaa alhaisempaan keskimääräiseen elintasoon. Pääasiallinen syy tähän on, että öljytuloihin ja tuloihin öljyrahastoista vaikuttaa vain vähän tai ei ollenkaan se, kuinka monta ihmisiä on Norjassa. Siten henkilöiden määrän lisääntyminen merkitsee alhaisempaa elintasoa ja hyvinvointia henkilöä kohden.

Kuinka suuri on tämä erotus? Tutkijat laskevat, että nollamaahanmuuton ja kaikkein realistisimman maahanmuuton erotus tarkoittaa suurin piirtein seuraavaa: Vuonna 2060 norjalaisilla  on käytössä maahanmuuton johdosta noin 47 000 kruunua vähemmän vuodessa asukasta kohden. Vuonna 2100 tämä erotus on noin 72 000 kruunua. Kummassakin tapauksessa käytettävissä oleva rahasumma on joka tapauksessa suurempi kuin nyt.

Mitä maahanmuutto tarkoittaa julkisen talouden budjettien kannalta?

Maahanmuutto heikentää julkista taloutta, sanovat tutkijat. Tällä hetkellä on meneillään ikääntymisaalto, joka etenkin vuosien kuluessa vie valtion miinukselle. Maahanmuutto vaikuttaa tähän siten, että miinukselle meno tapahtuu joitakin vuosia aiemmin, kun verrataan tilanteeseen, jossa maahan ei muuta ketään, eikä myöskään maasta pois.

Jos maahanmuuttajien taloudellinen profiili olisi heti Norjaan tulon jälkeen sama kuin norjalaisilla, tulisi valtion miinukselle päätymisen ajankohta siirtymään muutamalla vuodella eteenpäin.

Aftenposten

  • 241
    Shares