Eurooppa Maahanmuutto

Nuoret maahanmuuttajat maksavat Saksalle 4 miljardia

Kuva Pixabay.

Bundesverwaltungsamt on laskenut keskimääräisen henkilökustannuksen olevan 175 euroa päivässä, eli 5.250 euroa kuukaudessa.


Yksintulleiden alaikäisten vastaanottaminen aiheuttaa tänä vuonna melkein 4 miljardin euron kustannukset. Lapsi- ja nuorisoavun huostassa oli otospäivänä 9. helmikuuta 61.893 yksintullutta – joista 16.664 oli nuoria täysi-ikäistä, ilmoitti Saksan perheministeriö ”Weltille”.

Lukuun sisältyy ylläpitokustannusten lisäksi koulutukseen annettava tuki. Jos yksintulleiden määrä pysyy tällä tasolla, niin kuluvan vuoden kustannukset ovat 3,96 miljardia euroa. Tämän joukon tekemästä suhteellisen suuresta rikosmäärästä huolimatta yhtään yksintullutta ei karkotettu vuonna 2016. Tämä selviää Saksan hallituksen Linke-puolueen parlamenttikysymykseen antamasta vastauksesta.

CDU/CSU:n Bundestag-ryhmän varajohtaja Michael Kretschmer haluaa tähän muutosta: ”Jos Saksassa havaitaan Puolasta tai Ranskasta tullut ilman vanhempia liikkuva alaikäinen, niin hänen perheensä jäljitetään ja hänet toimitetaan takaisin vanhempiensa luo. Kuitenkin jos yksintullut on saapunut Afganistanista tai Afrikasta, niin me ohjaamme hänet nuorisoviraston huostaan ja alamme tehdä hänestä suurin kustannuksin pysyvää siirtolaista siitä huolimatta, että kyseinen nuori soittaa joka ilta puhelimella vanhemmilleen”, sanoi CDU-poliitikko ”Weltille”.

Viranomaisten pitäisi ”yrittää matkapuhelintietojen avulla löytää vanhemmat, jotta ainakin joitakin yksintulleita voitaisiin poistaa maasta”, sanoi Kretschmer. ”Tosiasiassa yksintulleiden alaikäisten maasta poistaminen on lopetettu”, mutta se ei ole enää mahdollista etenkään suurten kustannusten takia.

Eräs ongelma: Moni ei jätä turvapaikkahakemusta

Alaikäisten erityisten suojeluvelvoitteen takia oleskeluoikeutta koskeva laki edellyttää, että ”Ennen yksintulleen alaikäisen maasta poistamista on viranomaisten varmistettava, että hänet luovutetaan paluuvaltiossa perheensä jäsenen, henkilöistä huolehtimiseen oikeutetun henkilön tai asianmukaisen vastaanottokeskuksen huostaan.”

Tässä ei kuitenkaan onnistuttu vuonna 2016, eikä sitäkään edeltävänä vuonna. Silti viime vuonna käännytettiin rajalta 649 yksintullutta – tämä on mahdollista esimerkiksi silloin, jos kyseinen henkilö on jo aiemmin rekisteröity jossakin toisessa Euroopan valtiossa.

Saksan tilastoviraston mukaan yksintulleiden ulkomaalaisten huostaanotot ovat lisääntyneet jatkuvasti vuodesta 2005 lähtien. Silloin luku oli 602 henkilöä ja vuonna 2015 se oli 42.309 henkilöä. Viime vuoden lukumäärä saadaan viraston mukaan selville vasta elokuussa, sillä osavaltioiden on koottava tiedot sadoilta eri ulkomaalaisviranomaisilta. Tällä hetkellä perusteella ”yksin saapunut” on tehty enemmän huostaanottoja kuin aiemmin yleisillä perusteilla: huono kohtelu vanhempien taholta, huumeiden käyttö tai seksuaalinen hyväksikäyttö.

Ongelmallista on myös se, että miespuolisista (90%) koostuvasta yksintulleiden joukosta kaikki eivät jätä turvapaikkahakemusta. Saksan maahanmuuttoviraston (BAMF) mukaan vuonna 2015 turvapaikkahakemuksen jätti heistä 22.300. Vuonna 2016 tämä luku oli 36.000, joista noin 7.500 hakemusta oli jo vuonna 2015 maahan saapuneiden tekemiä, mutta ne oli ”kirjattu järjestelmään vasta vuonna 2016”.

BAMF ilmoittaa: ”Jos vertailee huostaan otettujen yksintulleiden alaikäisten määrää heidän tekemien turvapaikkahakemusten määrään, niin on selvää, että merkittävä osa näistä lapsista ja nuorista jättää turvapaikkahakemuksen tekemättä ja he – tai heidän edustajansa – koettavat etsiä jotakin muuta tapaa saada oleskelulupa.”

Die Welt

  • 90
    Shares