Kotimaa Politiikka

Olli Immonen: Euroopan Unioni on Suomelle väärä paikka

Olli Immonen Seinäjoen Sisuareena-tapahtumassa

”Mitä lähempänä kansaa päätökset tehdään, sitä paremmin ne vastaavat kansan todellista tahtoa. Siksi päätöksentekovalta on palautettava ylikansallisista päätöksentekoelimistä takaisin kansalliselle tasolle ja saatettava se aidosti kansalaisten käsiin.”


Suomen Sisun Etelä- ja Keski-Pohjanmaan piirit järjestivät SISUAREENA -Mistä Suomi puhuu? -tapahtuman Seinäjoen Lakeudenpuistossa 11.6.2016 lauantaina. Tapahtuma oli tarkoitettu kaikille lapsista ikäihmisiin. SISUAREENALLA oli monipuolista ohjelmaa, kuten elävää musiikkia, yhteislaulua, lapsille poniajelua ja pomppulinna. SISUAREENALLA keskusteltiin ajankohtaisista asioista jotka askarruttivat kansalaisia.

Kansanedustaja Olli Immonen avasi tapahtuman klo 12.00. Olli Immonen on Suomen Sisun puheenjohtaja, Suomalaisuudenliiton jäsen ja Perussuomalainen kansanedustaja Oulun vaalipiiristä. Suomen Sisu on puoluepoliittisesti sitoutumaton kansallismielinen yhteistyöjärjestö.

Puheessaan Immonen vetoaa kansaan, sekä päättääjiin. Hänen mielestään Suomessa tulisi olla enemmän vuoropuhelua kansalaisten ja päättäjien välillä. Immonen kertookin, että suomalaisten poliittisten päättäjien ja median kansainvälisyysintoilu on vienyt päätäntävallan ylikansallisiin elimiin. Hänen mielestään paras tilanne olisi se, että jokainen kansallisvaltio Euroopassa voisi ja saisi täysimääräisesti itse päättää omista asioistaan.

Olli Immonen Seinäjoen Sisuareena-tapahtumassa
Olli Immonen Seinäjoen Sisuareena-tapahtumassa

Itse näenkin, että nykyisenlainen Euroopan Unioni on Suomelle väärä paikka, ja että meille suomalaisille paras paikka löytyy sen ulkopuolelta. Ja aivan samalla tavalla ajattelen myös rahaliitto EMU:sta, sillä Euro on täysin epäoptimaalinen valuutta-alue, esimerkiksi kieli- ja kulttuurieroista, sekä maiden erilaisista talousrakenteista johtuen. Lisäksi Euro rajoittaa merkittävällä tavalla Suomen itsenäistä talous- ja finanssipoliittista liikkumatilaa. Lisäksi Euroalueen kasassa pitäminen edellyttää väistämättä jatkuvia tulonsiirtoja vahvemmista jäsenmaista heikompiin jäsenmaihin.
Paras vaihtoehto Suomelle olisin hallittu siirtyminen omaan valuuttaan. On tietysti selvää, että tarvitsemme jatkossakin Eurooppaan vuoropuhelua kansallisvaltioiden kesken. Tarvitsemme kansallisvaltioiden välistä yhteistyötä, jossa valtiot voivat yhdessä rakentaa omien kansallisten etujensa pohjalta kokonaisvaltaisia ratkaisuja erilaisten merkitykseltään laajojen ja tärkeiden asioiden edistämiseksi. Mutta nykymuodossaan EU ja EMU ovat kuitenkin toimimattomia ja demokratiaa murentavia järjestelmiä, ja niistä on pyrittävä pääsemään jatkossa, juuri kansalaiskeskustelun, ja lopulta kansanäänestyksen kautta eroon.

Olli Immosen mielestä suurin huolta herättävä asia on se, että kansa ei koe kykenevänsä vaikuttamaan yhteiskunnassamme riittävällä tavalla poliittiseen päätöksentekoon. Kansa selvästi kokee, etteivät poliitikot kuuntele tarpeeksi kansan ääntä päätöksenteossa. Ja tästä kertoo esimerkiksi se, että tyytyväisyys demokratian toimivuuteen on valtaeliitin keskuudessa selvästi kansalaisia suurempaa.

Vallankäytön tulee rakentua aidossa demokratiassa alhaalta ylöspäin. Valtiovallan tulee kuunnella ja palvella kansaa, eikä kansan valtiovaltaa. Kansalaisten on koettava, että poliittiset instituutiot edustavat heitä aidosti. Lisäksi kansalaisten on myös koettava tehdyt päätökset yhteiskunnassa sisällöllisesti kansanvaltaisiksi.

Tilaa
Ilmoita
guest
1 Kommentti
Uusin
Vanhin Äänestetyin
Palautteet
Näytä kaikki kommentit
ei sano

Kannattaisikohan Immosen sitten erota PS;puolueesta? Kun Eu on tainnut lakata olemasta ongelma, millä sloganilla tosin ääniä keräiltiin aikoinaan. Vaikka tosin mediamme on jatkuvasti ja edelleen sorsinut PS;ssästä uutisointia ja itsenäisyyttä tai demokratian palauttamista vaativia pienpuolueita niille ei Yleltäkään juuri palstatilaa löydy, vaikka verorahoin mällää. Osallistu Yle veron poisto kansalaisaloitteeseen, se tarvitsee vielä ääntäsi!