Kulttuuri

Olli Immonen: Kansallinen kipinä

Kiuas Kustannus julkaisi vastikään perussuomalaisten kansanedustajan ja kansallismielisen Suomen Sisu -järjestön puheenjohtajan Olli Immosen esikoiskirjan Kansallinen kipinä.

Teos muodostaa kokonaisuuden niistä näkemyksistä, joita Immonen on tuonut esiin tähänastisen poliittisen uransa varrella. Kirjassa hän kertoo laajasti näkemyksiään muun muassa maahanmuutosta, Euroopan unionista, islamista, nationalismista ja suomalaisen kulttuurin perusteista.

Olli Immonen, miten kirjoittajan urasi sai alkunsa ja minkälaisen vastaanoton kirjoituksesi ovat saaneet?

  Kiinnostuin yhteiskunnallisista asioista lukioaikanani 2000-luvun alussa. Hyvin pian tuon jälkeen ryhdyin ihmettelemään sitä, miten yhteiskunnastamme voi löytyä edelleen, suomettumisen aikakauden jälkeenkin vielä selviä tabuja eli asioita, joista ei ole soveliasta keskustella ääneen. Nuo olivat nähdäkseni kuitenkin sellaisia asioita, joilla on ollut suuri vaikutus eurooppalaisiin yhteiskuntiin ja eurooppalaisten elämään.
  Ryhdyin pitämään omaa blogia ja kirjoittamaan tiedotusvälineisiin aktiivisesti vuonna 2005. Kirjoitin maahanmuutosta, islamista, EU:sta, kansansuvereniteetista ja muista teemoista kansallismielisestä näkökulmasta, koska koin kyseisen aatteen tarjoavan monin tavoin ratkaisuja keskeisiin yhteiskunnallisiin ongelmiin. Suomessa oli tuohon aikaan vain kourallinen henkilöitä, jotka kirjoittivat erityisesti maahanmuutosta omalla nimellään. Muistan hyvin, että ilmapiiri kirjoitusten julkaisulle ja niiden vastaanotolle ei ollut Suomessa vielä tuolloin kovinkaan otollinen. Voidaan sanoa, että olimme yhteiskunnassa marginaaliporukka, näyttäydyimme monille jonkin sortin ”kummajaisjoukkona”, jonka sanomaa ei tarvinnut ottaa vakavasti. Tuo on tietysti siinä mielessä ymmärrettävää, että esimerkiksi maahanmuutto oli 2000-luvun alun Suomessa vielä varsin tuore ilmiö, eikä sen nähty koskettavan laajasti kansalaisia ja suomalaista yhteiskuntaa. Nyt tilanne onkin sitten jo täysin toinen. Asioista puhutaan kansalaisten toimesta entistä enemmän ja paljon avoimemmin. Tämä johtuu pitkälti siitä, että olemme tilanteessa, jossa haittamaahanmuuton ongelmat ovat räjähtämässä käsiin.

Miksi päätit koostaa blogeistasi kirjan?

  Elämme ajassa, jossa kansalaiset tarvitsevat näistä asioista laajemmin tietoa, koska esimerkiksi johtavat tiedotusvälineet eivät sitä heille jaa. Siksi päätin kirjoittaa kirjan. Vaikka asioista puhutaan netin puolella paljon, niin varsinkin perinteisen kirjallisuuden saralla kansallismielistä sanomaa on julkaistu Suomessa aivan liian vähän. Toivonkin kirjani tavoittavan uusia lukijoita ja esimerkiksi sellaisia henkilöitä, jotka eivät jaksa seurata internetissä käytävää keskustelua. Kirjan julkaisu on myös kansallismielisille uusi tapa herättää kansalaiskeskustelua ja keino saada ihmiset tarkastelemaan maailmanmenoa toisenlaisesta näkökulmasta. Lisäksi kirjallani on yleissivistävä tarkoitus, koska siinä pureudutaan pintaa syvemmälle ja palataan ongelmien alkulähteille.

Kuinka kauan työhön meni?

  Voidaan sanoa, että olen kasannut materiaalia tähän kirjaan periaatteessa jo yli kymmenen vuoden ajan eli koko sen ajan, jonka olen kirjoittanut näistä asioista blogiini ja tiedotusvälineisiin. Ehkä tämän kirjan olisi voinut kirjoittaa ja julkaista myös paljon aikaisemmin. Toisaalta koen, että aiemmin julkaisemani kirjoitukset ovat Suomessa nyt ajankohtaisempia kuin koskaan ennen, joten siksi aika kirjan julkaisulle on oikea.
  Kirjan kasaaminen kokonaisuudeksi kesti aikansa, sillä kirjoituksia oli kertynyt varastoon pitkälti yli 300. Kirjoitusten läpikäyminen, yhteensovittaminen, tiivistäminen luettavaan muotoon ja päivittäminen tähän aikaan kesti kaiken kaikkiaan noin vuoden verran – pitämäni kirjoitustauot mukaan lukien töiden ja perhe-elämän ohella tekstien parissa vierähti noin kolmisen vuotta.

Mitä haluat kirjoituksillasi viestiä?

  Haluan herätellä ihmisiä ajattelemaan ja tarkastelemaan maailmanmenoa erilaisin silmin. Meillä Suomessa johtavat tiedotusvälineet syöttävät kansalaisille monista yhteiskunnallisesti merkittävistä asioista vain yhtä ”oikeaa totuutta”, vaikka jokainen valveutunut kanalaisinen näkee, että Eurooppa ja Suomi ovat ajautumassa nykymenolla suuriin vaikeuksiin. Olemme Euroopassa ajautuneet tilanteeseen, jossa globalisti- ja monikultturistieliitin halu paistatella omassa erinomaisuudessaan on tuhoamassa kantaväestöjen mahdollisuudet säilyttää oma kulttuurinsa ja identiteettinsä elinvoimaisena tuleville jälkipolville.
  Haluan nostaa esille toisenlaisen näkökulman. Kaikissa asioissa ja ilmiöissä on ainakin kaksi kääntöpuolta. Nyt esittelen kirjassa monista merkittävistä asioista sen toisen kääntöpuolen, sen puolen, josta tiedotusvälineet ja hallitseva eliitti mielellään vaikenevat.

Haluaisitko suositella lukijoille jotain erityistä kappaletta kirjasta?

  Kirja muodostaa kokonaisuuden. Vaikka käsittelen kirjassa erilaisia aiheita maahanmuutosta Euroopan integraatioon ja islamista nationalismiin, niin näkisin näiden teemojen kuitenkin nivoutuvan oleellisella tavalla yhteen. Siksi pidän tärkeänä, että lukijat pohtisivat käsittelemiäni asioita nimenomaan kokonaisuuden näkökulmasta sen sijaan, että takertuisivat vain yksittäisiin kirjoituksiin ja teemoihin.
  – Eurooppaan suuntautuvat kansainvaellukset ovat suuri ongelma, mutta täytyy samalla nähdä, että EU:lla ja kansansuvereniteetin murenemisella on tässä oleellinen roolinsa. Emme myöskään kansana osaa, kykene tai uskalla torjua yhteiskuntamme kannalta haitallisia ilmiöitä, jos kärsimme kansallisesta identiteettikriisistä ja itsesuojeluvaiston puutteesta. Kansallisen identiteetin ja itsesuojeluvaiston tervehdyttämisen kannalta taas on tärkeää osata antaa enemmän arvoa sille poliittiselle suuntaukselle, joka pyrkii edellä mainittujen asioiden vahvistamiseen. Tällä tarkoitan nimenomaan nationalismia eli kansallismielisyyttä. Täytyy pureutua pintaa syvemmälle ja osata nähdä erilaisten ilmiöiden syy-seuraus-suhteet.
  – Jos nyt kuitenkin joitakin kirjoituksia nostaisin esiin, niin sellaisia olisivat ”Maahanmuutto ja kansallinen etu”, ”Islam ja Euroopan islamisaatio”, ”Itsenäisten kansakuntien Eurooppa” sekä ”Kansa, kansallinen identiteetti ja kansansuvereniteetti”.

Esikoiskirjailijan teosta myyvät  Kiuas Kustannus sekä kirjakaupat.

 • 286
  Shares

Liity kannattajajäseneksi