Kotimaa

Opetusministeriö perii takaisin osan Suomen Perustalle myönnetystä valtionavustuksesta

Opetus- ja kulttuuriministeriö on päättänyt osittaisesta valtionavustuksen takaisinperinnästä Suomen Perusta -säätiöltä. Takaisinperintä koskee Suomen Perustan julkaisemaa Totuus kiihottaa -teosta. Ministeriön tekemän selvityksen perusteella valtionavustuksen ehtoja ei ole noudatettu, kun avustusta on käytetty teoksen julkaisemiseen.

Ministeriö perii takaisin Suomen Perustalta korkoineen 10 183 euroa. Takaisinperinnän suuruus perustuu Suomen Perustan selvitykseen ja säätiön ilmoittamaan 10 000 euron summaan, joka on maksettu Totuus kiihottaa -teoksen tekijälle.

Ministeriö katsoo, että Suomen Perusta -säätiön toimintaan myönnettyä yleisavustusta ei ole Totuus kiihottaa -teoksen tekijälle maksetuilta osin käytetty valtionavustuspäätöksen mukaiseen tarkoitukseen. Teos loukkaa sekä yhdenvertaisuutta että tasa-arvoa monessa kohdin syyllistymällä sekä yhdenvertaisuus- että tasa-arvolain kieltämään häirintään.

Ministeriö päätti takaisinperinnästä arvioituaan, onko avustusta käytetty ehtojen mukaisesti. Yleisavustuksen saajan on ehtojen mukaan muun muassa edistettävä toiminnassaan tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta.

  • 80
    Shares