Kotimaa

Oululainen tutkimus: Pienhiukkaspäästöt vaikuttavat osakemarkkinoiden tuottoon

Varsova savusumun peitossa. Kuva Radek Kolekowski / Wikimedia Commons / CC BY 2.0

Ilmansaasteille altistuminen voi aiheuttaa monentyyppisiä psykologisia, sosiaalisia ja taloudellisia haittoja. Näin kertoo Oulun yliopiston tutkimusryhmä.

Oulun yliopiston tutkijat väittävät, että ilman pienhiukkaspitoisuudet ovat yhteydessä osakemarkkinoiden tuottoon ja markkinoiden epävakauteen eli volatiliteettiin. Syy-seuraussuhteet ovat kuitenkin vielä hämärän peitossa.

Tutkimuksessa oli mukana 47 kaupunkia ympäri maailmaa. Tutkijat havaitsivat, että päivittäisten pienhiukkaspitoisuuksien 10 μg/m3 nousu pienensi päivittäistä osaketuottoa keskimäärin 1,2 % ja lisäsi volatiliteettiä hieman.

Tutkimusaihe on saanut kasvavaa huomiota viimeisen vuosikymmenen aikana, mutta aiempien tutkimusten tulokset ovat olleet puutteellisia ja jossain määrin ristiriitaisia.

– Tutkimuksemme on ensimmäinen maailmanlaajuisen aineiston avulla esitetty todiste siitä, että ilmansaasteet voivat vaikuttaa päätöksentekoon osakemarkkinoilla, sanoo professori Marko Korhonen Oulun yliopiston kauppakorkeakoulusta.

On olemassa näyttöä siitä, että ilmansaasteille altistuminen voi aiheuttaa monentyyppistä psykologista, sosiaalista ja taloudellista haittaa. On esitetty kaksi toisistaan riippumatonta teoriaa, jotka voivat selittää miksi ilmansaasteilla voi olla vaikutusta osakemarkkinoihin.

Ensimmäinen teoria otaksuu, että pienhiukkasille altistuminen vaikuttaa ihmisten mielialaan sitä alentavasti, mikä voi saada sijoittajat arvioimaan tulevaisuuden markkinakehitystä pessimistisemmin.

Toinen teoria otaksuu, että pienhiukkasten hengittäminen laskee ihmisten kognitiivisia kykyjä, mikä puolestaan johtaa heikompaan päätöksentekoon sekä pienempään riskinottohalukkuuteen.

Tutkimus on osa Suomen Akatemian rahoittamaa Oulun yliopiston ja Ilmatieteen laitoksen tutkimusyhteistyötä.

Tilaa
Ilmoita
guest
0 Kommenttia
Palautteet
Näytä kaikki kommentit