Kotimaa Politiikka

Oulun vastaanottokeskuksen johtaja: “Pitääkö tässä maassa aina odottaa, että jotain pahaa tapahtuu?”

Oulun vastaanottokeskus. Kuva Wikimedia Commons.
Oulun vastaanottokeskuksen johtaja Sirpa Kansanaho moittii säilöönottolakia twitter-tilillään.

Oulun vastaanottokeskuksen (valtion keskus) johtaja Sirpa Kansanaho avautui twitterissä keskiviikkona 4. lokakuuta.

Hänen mukaansa aggressiiviset vastaanottokeskusten asukit ovat todella paha ongelma. Ongelmatapauksia siirretään Oulun vastaanottokeskukseen, eikä heitä saada siirrettyä sieltä säilöönotettavaksi hampaattoman säilöönottolain vuoksi.

Kansanaho: Vielä joku päivä menetän hermoni tämän maan nössöjen lakien ja hampaattoman viranomaistoiminnan vuoksi. Toivotaan ettei se päivä ole tänään

Kommentoija: Voimia! Sama tunne on täälläkin. Liian monimutkaista ja kallista ja tehotonta hommaa monella alalla. Mut ehkä joku päivä järki voittaa?

Kansanaho: Aina kun johonkin ongelmaan löytyisi järkevä ratkaisu, joku laki estää sen varmasti tai joku virkamies on ylivarovainen. Haluan eläkkeelle!

Kommentoija: Mistäs on kyse?

Kansanaho: Toistuvasti aggressiivisia ihmisiä ei saada mihinkään lukkojen taa 😣 Pitääkö tässä maassa aina odottaa, että jotain pahaa tapahtuu?

Kommentoija: Vokista toiseenkaan siirtäminen ei ole paras ratkaisu.Sitä on paljon käytetty tähän asti.Minne tällä hetkellä siirretään ongelmatapaukset?

Kansanaho: #OulunVOK’iin. Jos meillä ei pärjää, vaihtoehtoja ei vok-järjestelmässä ole eikä säilölaista ole mitään apua=ei saada säilöön. Entäs sitten?

Kommentoija: Onko säilöpaikat täynnä? Ongelmallinen tilanne….

Kansanaho: Ei kun säilölaki ei mahdollista säilöönottoa 😣

Kommentoija: Eihän tuo voi olla tottakaan. Juuri Risikko julkisti turvastrategian, eikö siinä [oteta] kantaa mitä tehdä aggressiivisille?

Kansanaho: Toki minä keinon aina keksin. Mutta mikään laki ei anna toimintavaltuuksia viranomaisille, jos henkilö on aggressiivinen, mutta ei syyllisty rikokseen (poliisi voi laittaa putkaan max. 1 vrk ja seur. pvänä vapaalle). Jos henkilön aggress. syy mielisairaus=psykoottinen voidaan ottaa pakkohoitoarvioon max. 3 vrk. Pidättävä päätös erittäin harvinainen ja tällöin henkilö vakavasti sairas. Vielä on eräs joka mahd. pakkohoidon ja se on päihdehuoltolaki. Erittäin harvinainen, lähes käyttämätön lakipykälä …

Sanginsuuhun perustettavan hätämajoituskeskuksen tiedotustilaisuudessa elokuussa 2015 Sirpa Kansanaho sanoi, että ei ole näyt­töä sii­tä, et­tä tur­va­pai­kan­ha­ki­jat li­säi­si­vät alu­een vä­ki­val­taa ja ri­kol­li­suut­ta.

Hän esitti tuolloin, että  tur­va­pai­kan­ha­ki­jat ko­ke­vat suu­rim­mak­si on­gel­mak­seen te­ke­mi­sen puut­teen ja toivoi, että kyläläiset ottaisivat heidät mukaan arkeensa.

Mie­het pi­tä­vät jal­ka­pal­lon pe­laa­mi­ses­ta ja nai­set voi­si­vat ko­koon­tua om­pe­lus­ten pa­riin, hän selitti tuolloin.

– Mei­dän työn­te­ki­jäm­me ja oh­jaa­jam­me ker­to­vat tur­va­pai­kan­ha­ki­joil­le, mit­kä ovat sään­nöt ja mi­ten tääl­lä toi­mi­taan, painotti Hei­kin­har­jun vas­taa­not­to­kes­kuk­sen joh­ta­ja Sir­pa Kan­sa­na­ho elokuussa 2015.

Kansanaho on toiminut aiemmin myös kunnallispolitiikassa SDP:n listoilta.

Korjattu 6.10 klo 15:06

Shares

Liity kannattajajäseneksi

Grilli kesäkuntoon - tulikulma.fi

Keräämme joitain tietoja käyttäjäkokemusten parantamiseksi. Mikäli ette halua auttaa meitä, voitte kieltäytyä seurannasta GDPR-asetuksen mukaisesti. Kieltäytyminen lisää evästeen, joka on voimassa yhden vuoden. Hyväksyn, Kieltäydyn, Lisää tietoa.
679